اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟


تفاوت بین واقعیت و دانش ما از واقعیت، در حقیقت امر، تفاوت واقعیت و اطلاعاتی است که نمی‌تواند ساخته (خلق) شود. اینجا راهی برای ارجاع به واقعیت بدون استفاده از اطلاعاتی که ما در باره آن داریم، ممکن نیست.

گذر درهم‌تنیدگی کوانتومی از فلسفه تا فیزیک ؛ آیا انیشتین اشتباه می‌کرد؟

در سال جاری، جایزه‌ی نوبل فیزیک اختصاص یافته است به «آزمایشاتی با درهم‌تنیدگی فوتون‌ها» که هم‌گام است بر قضیه‌ی بِل و روش نوِ نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی.

برای درک این‌که تمام این‌ها به چه معنایی‌ است نیاز داریم که به کندوکاو این آزمایشات بپرازیم که به مدت طولانی بحث داغی را در میان فیزیکدان‌ها رقم زده است و البته در مرحله‌ی بعد چرایی اهمیت آن هم موضوع بحث ماست. در دهه 60 مسیحی، بِل دریافت که چگونه پرسش‌های فلسفی درباره‌ی ذات واقعیت را به پرسش‌هایی درباره‌ی مسایل فیزیکی بکشاند! ــ این‌که چه‌چیزی را در باره‌یِ جهان می‌دانیم، و به واقع امر، جهان چگونه هست!ــ‌ پیش‌تر، پاسخ‌هایی که علم به‌مان داده، در کنار راه‌های دیگر همگی به بنبست رسیده بود.

درهم‌تنیدگی کوانتومی از فلسفه تا فیزیک

ما می‌دانیم که عینیات (اُبژه‌ها‌) کوانتومی ویژگی‌هایی دارند که به طور معمول ما به عینیات معمول زندگی منتسب نمی‌کنیم. چنان‌که نور گاه موج است و گاه ذره. و در درک روزمره‌ی ما چنین نیست. زمانی‌که به تبیین این‌طور رفتارهای نامعمول می‌پردازیم، دو نوع توضیح قابل تصور است.

احتمال یکم: جهان کوانتومی را واضح آنطور که هست درک می‌کنیم؛ آن‌چنان‌که هست و به طور غیرمعمول رخ می‌دهد. و در احتمال دیگر جهان کوانتومی فقط شبیه جهان معمول است که ما می‌شناسیم و دوست داریم، امّا نگاه‌ ما از آن مغشوش است. بنابراین ما نمی‌توانیم واقعیت کوانتومی را آن‌چنان‌که هست به طور واضح مشاهده کنیم!

درهم‌تنیدگی

در اوان دهه‌های قرن بیستم مسیحی، فیزیک‌دان‌ها به دو بخش تقسیم شده بودند و هر دسته، یک توضیح را درست می‌دانست. بعضی از آن‌ها به سان، ورنر هایزنبرگ و نیلز بور جهان کوانتومی را غیرمعمول می‌پنداشتند و بعضی دیگر نیز به سان، آلبرت آینشتاین و اروین شرودینگر جهان کوانتومی را شبیه به جهان معمول و درک ما را از آن، مه‌آلود و ساده‌انگارانه می‌پنداشتند.

در بطن این بخش‌بندی، درک غیر معمولی از نظریه‌ی کوانتومی وجود داشت. بر اساس این نظریه، سازگان‌‌‌های کوانتومی (سیستم های کوانتومی) با ویژگی‌های قطعی، مستقل ازهم و درکنارهم به کنش و اندرکنش می‌پردازند؛ حتی زمانی‌که این سازگان‌ها از بخشی به بخشی دیگر حرکت بزرگی انجام دهند هم این قانون صادق است. در همین سال 1935 بود که شرودینگر ایده‌ی آزمایش گربه و جعبه را مطرح کرده و این پدیده را «درهم‌تنیدگی» نامید. بحث او این بود که درک ساز و کار جهان از این راه بیهوده به نظر می‌رسد.

مسئله‌ی درهم‌تنیدگی کوانتومی

اگر سازگان‌های کوانتومی درهم تنیده واقعاً در کنار یکدیگر متصل باشند. حتی زمانی‌که با فاصله از هم جدا باشند، طوری به نظر می‌آیند که گویی ارتباطات‌شان با یکدیگر بی‌درنگ است. اما برخی دیگر از این ارتباطات شبکه‌ای مسدود است و برقرار نیست.

آینشتاین بر اساس نظریه‌ی نسبیت، این ایده را «کنش شبح‌وار» در یک فاصله می‌نامید که دوباره در همان سال 1935 بود که او با دو همکار خود یک ایده‌ی تجربی دیگر را مطرح ساحت که نشان می‌داد مکانیک کوانتومی، همه‌ی ماجرا را درباره‌ی درهم‌کنش به ما نمی‌گوید. آن‌ها پنداشتند که در این ساحت چیز بیشتری برای کشف وجود دارد، آن هم در جهانی که هنوز هم ما نمی‌توانیم آن را دقیق مشاهده نماییم.

تئوری بل و درهم‌تنیدگی

امّا با گذر زمان، پرسشی مطرح شد که «چگونه دریافت ما از نظریه‌ی کوانتومی به یک دانش پاورقی در محافل آکادمیک تبدیل شده است؟» پرسشی که به نظر می‌رسد بسیار فلسفی باشد و بسیاری از نوابغ را در دهه ۴۰ میلادی به تأمل و کار برای استفاده از این نظریه در برنامه‌های ویژه‌تری وا داشت، از جمله معروف‌ترین آن، برنامه‌ی تولید بمب اتمی.

این مشکل تا 1960 ادامه داشت، تا آن زمانی‌ که جان بل فیزیکدان ایرلندی، نبوغش را برای حل مسئله‌ی درهم‌تنیدگی به کار بست که جامعه‌ی علمی دریافت که این پرسش به ظاهر فلسفی می‌تواند پاسخی درخور نیز داشته باشد.

بل با استفاده از سیستم علّی ساده‌ای که به آزمون فکری آینشتاین افزوده بود، نشان داد که تا زمانی یک کنش کوانتومی ناکامل استراهی وجود ندارد که برای این پدیده توضیح کوانتومی ارائه بدهیم. بنابراین، مادامی که «کنش شبح‌وار در یک فاصله» رخ نداده باشد هم‌چنان این پدیده بر احتمالات نظریه‌ی کوانتومی منطبق است.

درهم‌تنیدگی

این خبر خوبی برای اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ آینشتاین نبود. این به خاطر این است که چنین چیزی در دهه‌ی 60 مسیحی مشهود نبود که دریابیم به راستی احتمالات نظریه کوانتومی لزوماً درست بوده است یا خیر؟!

به واقع امر، برای اثبات گفته‌ی بل، کسی باید بحث فلسفی‌ای را درباره‌ی واقعیت را مطرح می‌ساخت، تبدیل یک سازگان فیزیکی به یک آزمون تجربی. البته این امر، جایی است که دو نفر از برندگان جایزه نوبل وارد این ماجرا می‌شوند. در وهله‌ی نخست، جان کلازر، و سپس آلن اسپکت، آزمایش‌ها را درباره‌ی سیستم پیشنهادی بل انجام دادند که در نهایت منجر شد به این‌که پیش‌بینی های مکانیک کوانتومی دقیق باشد.

در نتیجه، علی‌رغم آن‌که ما «کنش شبح‌وار در یک فاصله» را بپذیریم یا نه، هیچ گزارش دیگری از سازگان‌های کوانتومی درهم تنیده که جهان اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ کوانتومی مشاهده شده را توصیف کنند وجود ندارد.

بنابر این، آینشتاین در اشتباه بود؟

این شاید یک سورپرایز باشد، اما این پیشرفت‌هایی که در نظریه‌ کوانتومی پدیدار شده است نشان داده که آینشتاین در این نقطه اشتباه می‌کرد. این امر، به خاطر این است که به نظر نمی‌رسد که در نقطه نظر ما جهان کوانتومی مه‌آلود به نظر بیاید و فقط شبیه آن‌چیزی‌ست که جهان معمول ما هست.

اما ایده‌ی این که ما دریافت واضح و بخصوصی از جهان غیرمعمول کوانتومی داریم به نظر بسیار ساده‌انگارانه می‌آید، و این یکی از درس های مهم فلسفی را در بخش فیزیک کوانتومی و درهم‌تنیدگی به پیش می‌کِشد. در همین خصوص سومین برنده‌ی جایزه نوبل آنتون زیلینگر خاطر نشان ساخت:

تفاوت بین واقعیت و دانش ما از واقعیت، در حقیقت امر، تفاوت واقعیت و اطلاعاتی است که نمی‌تواند ساخته (خلق) شود. اینجا راهی برای ارجاع به واقعیت بدون استفاده از اطلاعاتی که ما در باره آن داریم، ممکن نیست.

  • مهندسی مواد و دی‌ان‌ای؛ انقلابی در صنعت الکترونیک در راه است؟
  • پیوند فوتونی راه پژوهشگران برای اینترنت کوانتومی تمام سیلیکونی
  • چرا باید قید ایجاد خودآگاهی مصنوعی را بزنیم؟

شما دربارهٔ تاریخچه‌ی درهم‌تنیدگی کوانتومی چه فکر می کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.

قیمت‌ رمزارزها در بازار +جدول

قیمت‌ رمزارزها در بازار +جدول

بیت‌کوین کماکان در نیمه کانال ۱۹ هزار دلار معامله می‌شود. قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز دوشنبه ۱۸ مهر درحالی ۱۹ هزار و ۴۶۰ دلار به‌ثبت رسید که دیروز ارزش رهبر بازار ۱۹ هزار و ۴۰۰ دلار بود و شنبه خرید آن ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار تمام می‌شد. به‌این ترتیب بازدهی روزانه بیت‌کوین کمتر از نیم‌درصد محسابه می‌شود و سایر ارز دیجیتال سرشناس هم در این مدت افت‌وخیز محدوی داشتند. بازدهی روزانه اتریوم به‌عنوان دومین ارز دیجیتال مهم دنیا یک درصد بوده است. این رقم برای ترون و ترا کلاسیک دو درصد و برای شیبا صفر درصد به‌ثبت رسیده است.

قیمت بیت‌کوین؛ ۱۹ هزار و ۴۶۰ دلار

قیمت بیت‌کوین امروز دوشنبه ۱۸ مهر به ۱۹ هزار و ۴۶۰ دلار رسید. خرید بیت‌کوین دیروز ۱۹ هزار و ۴۰۰ دلار تمام می‌شد و ظرف ۲۴ اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ ساعت اخیر ارزش این ارز دیجیتال کمتر از نیم‌درصد رشد داشته است. در این مدت کمترین قیمت بیت‌کوین ۱۹ هزار و ۳۹۵ دلار به‌ثبت رسیده و سقف ارزش این ارز دیجیتال ۱۹ هزار و ۵۴۰ دلار بوده است. درقیاس با هفته قبل نیز شاهد نوسان محدود بیت‌کوین هستیم. رقم ۱۹ هزار و ۱۳۰ دلار در روز دوشنبه ۱۱ مهر، بازدهی هفتگی رهبر بازار حدود مثبت ۱.۵ درصد محاسبه می‌شود. حالا ریزش قیمت بیت‌کوین نسبت به قله تاریخی خود که محدوده ۶۸ هزار دلار است، حدود ۷۲ درصد محاسبه می‌شود. حجم ۳۷۲ اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ میلیارد دلاری معاملات بیت‌کوین نیز تسلط این ارز دیجیتال به کل بازار را نزدیک ۳۸ درصد نشان می‌دهد.

قیمت اتریوم؛ هزار و ۳۲۵ دلار

قیمت لحظه‌ای اتریوم صبح امروز دوشنبه ۱۸ مهر هزار و ۳۲۵ دلار به‌ثبت رسید. این رقم رشد ناچیز یک درصدی قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت قبلی را نشان می‌دهد. صبح یکشنبه اتریوم هزار و ۳۱۰ دلار ارزش داشت و اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ در این مدت کف و سقف این ارز دیجیتال به‌ترتیب هزار و ۳۱۰ و هزار و ۳۳۵ دلار تثبیت شده است. نسبت به هفته قبل هم نوسان اتریوم ناچیز و معادل مثبت ۲.۵ درصد تلقی می‌شود. یکشنبه هفته قبل اتریوم هزار و ۲۹۰ دلار ارزش داشت. حالا با احتساب رقم چهار هزار و ۸۵۱ دلار به‌عنوان قله تاریخی اتریوم، ریزش قیمت این ارز دیجیتال چیزی نزدیک ۷۳ درصد محاسبه می‌شود. همچنین حجم ۱۶۲ میلیارد دلاری معاملات اتریوم سهم این ارز دیجیتال از کل بازار را معادل ۱۶.۵ درصد نشان می‌دهد.

قیمت انواع ارز دیجیتال

قیمت کاردانو در شبانه‌روز گذشته حدود نیم‌درصد افزایش پیدا کرده و سایر ارز دیجیتال سرشناس در این مدت افت‌وخیز محدودی داشتند. کاردانو که با نماد ADA و سهم ۱.۵ درصدی هشتمین ارز دیجیتال مهم دنیاست، صبح امروز دوشنبه ۱۸ مهر ۰.۴۲۳ دلار معامله شد و دیروز ۰.۴۲۱ دلار ارزش داشت. قیمت دوج‌کوین در این مدت رشد یک درصدی داشته است. خرید دوج‌کوین امروز ۰.۰۶۲ دلار تمام می‌شد و دیروز ۰.۰۶۱ دلار. قیمت ترون با رشد دو درصدی به ۰.۰۶۳ دلار رسید. ترا کلاسیک که امروز ۰.۰۰۰۳۰۱ دلار ارزش داشت، مثل ترون رشد قیمت دو درصدی را تجربه کرد. همین رقم میزان بازدهی روزانه ترا یا همان لونا است. قیمت ترا امروز به ۲.۴۸ دلار رسید. این وسط شیبا بدون تغییر قیمت خرید و فروش شد تا بازدهی روزانه آن صفر درصد باشد.

کنسول دستی Razer Edge 5G با Snapdragon G3x Gen 1 رسما معرفی شد

کنسول دستی Razer Edge 5G با Snapdragon G3x Gen 1 رسما معرفی شد

ریزر در رویداد RazerCon 2022 از Razer Edge 5G رونمایی کرد. این کنسول که با مشارکت کوالکام و ورایزون توسعه یافته است، یک کنسول بازی دستی مجهز به ارتباط 5G است. با تمام بازی‌های AAA، از جمله بازی‌های اندروید و بازی‌هایی مانند Fortnite و Rocket League Sideswipe که می‌توانند از طریق لانچر Epic Games که از قبل نصب شده است، کار کند هم سازگار است.

کنسول دستی Razer Edge 5G

سرویس‌های استریم ابری مانند NVIDIA GeForce Now و Xbox Cloud Gaming نیز برای کاربران Razer Edge 5G (هنوز در نسخه بتا) در دسترس خواهند بود. همچنین گزینه‌های پخش از راه دور را ارائه می‌دهد و دسترسی کامل به کتابخانه‌های رایانه شخصی را از طریق Steam Link، Moonlight، Parsec و Xbox خواهد داد. در اینجا نگاهی به مشخصات Razer Edge 5G داریم.

کنسول دستی Razer Edge 5G دارای صفحه نمایش 6.8 اینچی AMOLED است که رزولوشن فول اچ دی پلاس و رفرش‌ریت 144 هرتز را تولید می کند. در قلب خود به تراشه Snapdragon G3x Gen 1 و 8 گیگابایت رم LPDDR5 مجهز شده است. انرژی این کنسول بازی توسط یک باتری 5000 میلی آمپر ساعتی تامین می شود.

Razer Edge 5G

ریزر Edge 5G به 128 گیگابایت حافظه UFS 3.1 و یک اسلات کارت microSD برای فضای ذخیره سازی بیشتر مجهز شده است. در بخش نرم افزار با سیستم عامل اندروید 12 عرضه خواهد شد.

از نظر اپتیکی یک دوربین 5 مگاپیکسلی در جلو دارد. ویژگی های ارتباطی مانند ارتباط 5G زیر 6 گیگاهرتز و mmWave اپراتور Verizon در کنار Wi-Fi 6E و بلوتوث 5.2 را ارائه می دهد. ابعاد آن 259.7 در 84.5 در 10.83 میلی متر و وزن آن 263.8 گرم است.

Razer Edge 5G با کنترلر Razer Kishi V2 Pro همراه است که بازخورد لمسی پیشرفته و جک 3.5 میلی متری صدا را ارائه می دهد.

قیمت Razer Edge 5G

کنسول دستی Razer Edge 5G در ایالات متحده 399 دلار قیمت دارد و اکنون برای رزرو در دسترس است. Razer Edge Founders Edition که با هدفون Razer Hammerhead True Wireless عرضه می شود، اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ 499 دلار قیمت دارد و از حدود ۳ ما دیگر (در آغاز 2023) برای خرید در دسترس خواهد بود. این شرکت آن را در نمایشگاه Consumer Electronics یا CES 2023 به نمایش خواهد گذاشت.

منشی باردار: رئیسم اصرار دارد بچه را سقط کنم!

دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست. یک هفته است که از خانه فرار کرده ام و آواره کوچه و خیابان شده‌ام ولی نمی خواهم جنین سه ماهه ام را سقط کنم.

منشی باردار: رئیسم اصرار دارد بچه را سقط کنم!

به گزارش منیبان؛ زن 33ساله که مدعی است برای احقاق حقش دست به دامان قانون شده و به پلیس پناه آورده است، درباره قصه تلخ زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: در یک خانواده پنج نفره به دنیا آمدم و از همان دوران نوزادی جثه ای ضعیف و لاغر داشتم.

پدرم با آن که کارگری ساده بود اما همه تلاش خود را برای رفاه و آسایش خانواده اش به کار می گرفت. مادرم نیز خانه دار و زنی بسیار مهربان است. در همین شرایط من که کوچک ترین عضو خانواده بودم تا مقطع دیپلم تحصیل کردم اما از همان دوران کودکی دچار بیماری صرع شدم و همواره دارو اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ مصرف می کردم.

خلاصه 20بهار از عمرم گذشته بود که «فخرالدین» به خواستگاری ام آمد اما پدر و مادرم ماجرای بیماری مرا از همسرم پنهان کردند چون مدعی بودند اگر داروهایم اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ را مرتب مصرف کنم، مشکلی در زندگی ام پیش نمی آید ولی روزی که همسرم و خانواده اش در جریان بیماری ام قرار گرفتند، آشوبی در خانواده شروع شد تا جایی که همسرم مرا طلاق داد و من دوباره به خانه پدرم بازگشتم.

اگرچه شکست بدی در زندگی خوردم اما بیشتر از آن، خیلی در این ماجرا تحقیر شدم و این موضوع بسیار آزارم می داد ،با این حال همه این تلخکامی ها را بخشی از سرنوشتم می دانستم تا این که حدود یک سال قبل و به پیشنهاد یکی از دوستانم در یک شرکت خصوصی به عنوان منشی استخدام شدم.از این موضوع شادمان بودم چون نه تنها از تنهایی و افسردگی رهایی یافته بودم بلکه درآمدی نیز داشتم و کمک حال خانواده ام بودم.

مدیر شرکت مردی میان سال بود که عروس و داماد داشت و در پوشش فردی خیر از نظر مالی به من کمک می کرد. حتی همسرش که کارمند یکی از ادارات بود، ماهیانه مبالغی را به حساب بانکی من واریز می کرد و به نوعی دستم را می گرفت. اما آرام آرام رفتارهای مهندس تغییر کرد به طوری که گاهی دستم را می گرفت و خودش را به من نزدیک می کرد. یکی دو بار به او تذکر دادم تا این که روزی به من گفت می خواهد از نظر مالی مرا حمایت کند و قصد انجام فعل حرام را ندارد.

او سپس از من خواست که به عقد موقت او در آیم. مهندس بیش از 20سال از من بزرگ تر بود و از سوی دیگر از همسرش خجالت می کشیدم. به همین دلیل پیشنهادش را نپذیرفتم اما او مدعی شد هنگامی که دچار تشنج شده ام از من فیلم گرفته است. من هم که از افشای این موضوع می ترسیدم، به ناچار به طور پنهانی به عقد موقت مهندس در آمدم.

هیچ کس از این موضوع اطلاعی نداشت تا این که حدود سه ماه قبل متوجه شدم باردار هستم. از شدت ناراحتی به خودم می پیچیدم و نمی دانستم چه کار کنم. همه مرا به عنوان دختری مجرد می شناختند. می ترسیدم رسوایی بزرگی به بار آید. وقتی ماجرا را به مهندس گفتم او اصرار کرد که باید جنینم را سقط کنم ولی وجدانم اجازه نداد جنین سه ماهه ام را از بین ببرم.

مدتی با افکارم جنگیدم تا این که هفته گذشته از خانه فرار کردم و آواره کوچه و خیابان بودم. بالاخره تصمیم گرفتم به قانون پناه بیاورم تا جنینم را حفظ کنم. اگرچه اصل صیغه نامه در دست مهندس است اما دفترخانه ای که عقد موقت مان را در آن جا ثبت کردیم می شناسم و .

پیش بینی سال‌های در انتظار شیبااینو!!

shibainu

شیبا اینو (SHIB) یک memecoin محبوب است که نام خود را از یک نژاد سگ ژاپنی گرفته است.!

شایانیوز- شیبا اینو (SHIB) یک memecoin محبوب است که نام خود را از یک نژاد سگ ژاپنی گرفته است. دومین memecoin محبوب، به عنوان "قاتل Dogecoin" به بازار عرضه می شود. امروزه، SHIB یکی از 15 ارز دیجیتال برتر موجود است.در سال 2020، یک توسعه دهنده ناشناس Shiba Inu [SHIB] را ایجاد کرد. آلتکوین از آن زمان در دو سال گذشته گسترش یافته است. حتی غول های تجاری مانند ایلان ماسک و ویتالیک بوترین نیز آن را تایید کرده اند.

شیبا اینو افرادی را جذب می کند که قبلاً سود Dogecoin را از دست داده بودند.SHIBکه بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است، یک توکن ERC-20 است که رقابت سختی را برای DOGE، خود memecoin پیشگام، ایجاد می کند.شیبا اینو در ابتدا سفر خود را با عرضه یک کوادریلیون آغاز کرد. 50 درصد از این عرضه قفل شد و بقیه آن به ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم سوزانده شد.به زودی، memecoin پس از به روز رسانی Shibarium به لایه 2 منتقل می شود.شیبا اینو به عنوان یک اخلالگر در مدیریت و عملیات شناخته شده است. این شرکت با عرضه یک کوادریلیون آغاز شد. بنیانگذار آن ریوشی ابتدا 50 درصد را در Uniswap قفل کرد و سپس 50 درصد دیگر را به ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم سوزاند.

ما هنوز نمی دانیم که چرا این گام برداشته شد.بعداً در سال 2021، بوترین تصمیم گرفت 90٪ از دارایی های شیبا اینو خود را بسوزاند و بقیه را به خیریه ها اهدا کند. او قبلاً توکن‌های SHIB به ارزش ۱ میلیارد دلار را به صندوق امداد COVID-19 برای هند، CryptoRelief اهدا کرده بود. او گفت که این تنها راهی است که او می تواند از خوانده شدن معاملاتش در شیبا اینو به عنوان کنش جلوگیری کند.و اکنون با افزایش محبوبیت شیبااینو پیش بینی هایی انجام شده است.در وبلاگ Changelly تحلیلگری اشاره کرد که در سال 2030، SHIB با قیمت متوسط ​​0.00030921 دلار معامله می شود. حداکثر و حداقل قیمت اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ آن به ترتیب 0.00035649 دلار و 0.00029857 دلار خواهد بود. ROI بالقوه برای SHIB در سال 2030 حدود 2878٪ پیش بینی می شود.

اکنون، دلیل خوبی برای این باور وجود دارد که چرا قیمت SHIB ممکن است در نمودارها افزایش یابد. به عنوان مثال، به گفته بسیاری، اگر کاربران به اندازه کافی توکن بسوزانند، مقبولیت یک ارز دیجیتال افزایش می یابد، برای این که شیبا صعود کند باید کاربرد خود را افزایش دهد.، همه با ارزهایی مانند DOGE و SHIB موافق نیستند. برای مثال، براد گارلینگ هاوس، مدیرعامل ریپل، معتقد است که این دارایی برای بازار در کل خوب نیست چون براین باور است که این دارایی ها بخشی از یک حباب هستند.و در ماه آوریل، Finder گروهی متشکل از 26 متخصص را مورد بررسی قرار داد که تصویری نسبتاً غم انگیز را برای آینده توکن Shiba Inu پیش بینی کردند. آنها پیش بینی کردند که میانگین قیمت SHIB در سال 2030 به 0.000000325 دلار خواهد رسید.همچنان درمورد شیبااینو صحبت هایی می‌شود ولی بیشتر تحلیلگران خوش بین هستند.

آخرین اخبار رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال شایانیوز بخوانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.