فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟


Read More

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

کارایی و تاثیرات فراکتال قطبی Polarized Fractal Efficiency (PFE)

چگونه نظریه بی نظمی را می تواند برای بهتر شدن معاملات مورد استفاده قرار داد؟

نظریه و علم بی نظمی تنها به معاملات تجاری مربوط نمی شود و در سطح گسترده ای به عنوان یک رویکرد نوین تعریف می شود .

این روش ، روشی کاملا متفاوت برای مشاهده و درک رفتار بازار می باشد که تا اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی ، علوم ریاضی قادر به تعریف و محاسبه آن را به طور کامل و دقیق نداشت.

نظریه بی نظمی در بازار بورس به عنوان نظریه بی نظمی قیمت ، شناخته شده میباشد و در آن با بکار گیری تفکر دقیق علوم ریاضیات روی الگوها و اشکال پیچیده هندسی همراه می باشد. یکی از ابزارهای مورد استفاده در علم بی نظمی ، فراکتال هندسی است. این مورد برای مطالعه رویدادهایی مورد استفاده قرار می گیرد که فقط از نظر علم ریاضیات خطی بی نظم به نظر می رسد ، و باعث تحول در زمینه های مختلف از جمله بازار بورس شده است.

نقش ریاضیات خطی در هنگام مواجه با بی نظمی بازار که غیر خطی می باشد کمرنگ تر است. به بیان ساده تر ، پدیده غیرخطی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قدرت یک اثر با قدرت علت آن همراه و ضرب شود. در حالی که در دنیای ملموس نیوتنی رابطه مستقیمی بین علت و معلول وجود دارد و بازتاب همه اشکال را می توان با نظم هندسی اقلیدسی بیان نمود ولی در بیان رویداد و رفتارهای بازار اصلا موفق نمی باشد.

پیدایش فراکتال و کنار زدن پدیده خطی

ریاضیات خطی با گرفتن اطلاعات و تبدیل آن به عناصری که برای این سیستم چندان ضروری بنظر نمی رسد ساخته شده اند ، در حالی که در واقعیت امر ، این انحرافات خطی که کنار گذاشته شده اند بیانگر ویژگی و خصوصیات اساسی و ابتدایی سیستم است.

اکنون این عوامل به عنوان فراکتال ( Fractals ) شناخته می شوند و با کمک آن می توان به ساختار اساسی چگونگی رفتار بازار دست پیدا نمود.

این موضوع نیز کشف شد که در مرز بین دو نیروی متضاد ، به جای اینکه بی نظمی تولید شود و افزایش یابد ، نوعی الگو خود بخود و جدید حاصل می شود که نوع جدیدی از این سازمان است.

این خود سازماندهی در مکان های دقیقی پیدا می شود که دارای برچسب تصادفی و دور انداخته شده اند.

مناطقی که نشان دهنده آغاز این چنین بی نظمی و تلاطم است ، با دقت خیلی بیشتر و بهتری قابل پیش بینی خواهد بود.

بنابراین بیایید نگاه دقیق تری به موضوع ساده و معمولی سیستم خطی بیندازیم

و شروع به اعمال این نوع تحلیل های جدید در معاملات خود نماییم.

چگونه طول خط ساحلی را اندازه گیری می نمایند ؟

این موضوع توسط Mandelbrot کاملا حل شد ، در نگاه اول اندازه گیری طول خط ساحلی ، خیلی ساده به نظر می رسد ، اما در واقعیت نگرانی های بسیار جدی در مورد درست و دقیق بودن اندازه گیری های سنتی برای برخی از اشیاء خاص و به ویژه برای بازار های مالی ایجاد می کند.

اگر بخواهید خط ساحلی مورد نظر را با یک میله به طول ۱۰ فوت ( یک فوت تقریبا معادل ۳۰ سانتی متر است) اندازه گیری نمایید ، در محاسبات خود به تعداد مشخصی خواهید رسید و این روند اندازه گیری با معیار بسیار بزرگی خواهد بود.

تکرار این روند با معیار های اندازه گیری بزرگتر کمتر خواهد بود.

حال اگر از یک خط کش ۱ فوتی یا حتی کوچکتری را برای اندازه گیری استفاده نمایید در محاسبات خود به عددی که خواهید رسید خیلی بزرگتر از محاسبه با میله ۱۰ فوتی می باشد.

در نظر داشته باشید هرچه معیار اندازه گیری کوچکتر باشد ، جزئیات بیشتری از آن مورد را می توان در نظر گرفت.

بنابراین این بدان معنی است که :

این نمونه ای از اندازه گیری یک شئی در یک فضای محدود ولی با فضای اندازه گیری نا متناهی می باشد و به معنای اقلیدسی قابل اندازه گیری نیست.

یکی از روشهای اندازه گیری روی چنین سیستم هایی ، توسط Mandelbrot اختراع شد که بنام سیستم های نامنظم شناخته شده است که به آن ابعاد کسری نیز گفته می شود که درجه ای از بی نظمی می باشد.

با بررسی های مشکلات مختلف موجود که مورد مطالعه قرار گرفته شد ، این موضوع را دریافت که بسیاری از این مشکلات با تعیین ابعاد شی ها ارتباط مستقیم دارد.

اجازه دهید در مورد این موضوع مختصری توضیح دهیم :

 1. خط مستقیم دارای یک بعد است.
 2. یک خط مستقیم روی فضا دارای دو بعد می باشد.
 3. یک خط موجی شکل بسته به میزان نوسان آن بین یک تا دو بعد دارد.
 4. در هندسه فراکتال این اجازه داده می شود که بعد ها یک خط تنها یک عدد صحیح مانند ۱ و ۲ نباشند و بلکه اعداد کسری نیز می توانند باشند ، از این رو کلمه کسری یا بعد ، فراکتالی می باشد.

نکته قابل توجه اینکه کشف شده است که ابعاد کسری با صرف نظر از میزان درجه بزرگنمایی آن هنگامی که شکل فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ نامنظم است ثابت می ماند.

بنابراین معلوم شد همه بی نظمی های موجود در حقیقت عادی هستند و نوعی نظم در بی نظمی آنان وجود دارد و به جای مراجعه به یک واقعه به صورت تصادفی می توان این موضوع را پذیرفت که متوجه ساختار تصادفی گفته شده نشده ایم.

از نظر بازارهای مالی ، این موضوع بدان معناست که شکل گیری الگوهای یکسانی در بازه های زمانی مختلفی پدیدار خواهد شد.

این گفته ها چه معنایی دارند

میله های ساخته شده در بازه ۵ دقیقه ای می توان شامل الگوهای فراکتالی باشد که در نمودار با بازه زمانی یک هفتگی یا ماهانه می باشد این موضوع به نام اثر شباهت شناخته می شود.

موضوع قیمت پنبه و رودخانه می سی سی پی و مشترکاً چیست ؟

ماندلروت همچنین شباهتی بین قیمت پنبه و تعداد فراکتال رودخانه می سی سی پی یافت ، که در طول قرن ها با وجود سیل و جنگ های متوالی برگزار می شد.

معنای درست این قضیه بیان می کند که بازار ها از نظر ماهیتشان غیر خطی می باشند و دقیقا همانگونه که رویکرد اقلیدسی قادر به اندازه گیری خط ساحلی نیست ، بنابراین هیچگاه نمی تواند رفتار بازار های مالی را به طور دقیق و خاص پیش بینی کند.

بنابراین این موضوع منطقی خواهد بود که پیشنهاد شود که ماهیت هر الگویی که نتیجه تعامل انسانی در بازار باشد نیز باید فراکتالی باشد و بازار بوجود آمده توسط بی نظمی جمعی در حقیقت خود نیز یک سیستم غیر خطی می باشد.

یک فراکتال چیست و چرا باید از آن مراقبت کرد؟

فراکتال یک شی با قسمت های مختلف که در مجموع مربوط به کل آن می باشد.

در کل فراکتال ها شبیه به هم می باشند.

برای تصور فراکتال می توان یک درخت که آسان ترین نمونه برای تصور است را بیان نماییم.

هر شاخه ای از درخت هر چند کوچک به عنوان یک مقیاس کوچک شبیه به کل درخت به معنای ریاضی می باشد.

وقتی صحبت از بازار مالی می شود ، ما علاقه مند به پیدا کردن شکل های فراکتالی و و همچنین در سری های زمانی فراکتال که به معنای آماری به یکدیگر شبیه هستند می باشیم.

چگونه ساختار فرکتال بازار که دیگران فقط نوع تصادفی آن را درک می کنند می تواند سودآور باشد.

از آنجا که سیستم بازار سیستم نامنظم و غیر خطی هست و بازتاب تعامل انسان ها با یک می باشد ، رفتار قیمت مکان مناسبی برای جستجوی ساختار فراکتالی است.

بی نظمی در طبیعت ساختار های پیچیده و غیر تصادفی که به خود شباهت دارند را تولید می کند .

اما این موضوع را در نظر بگیرید :

 1. تعیین ساختار فراکتالی ، راه را برای درک رفتار سیستم یعنی حرکت قیمت در هر بازار خاصی هموار می کند.
 2. این روش راهی برای پیدا کردن الگوهایی فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ با قابلیت پیش بینی در بازار را ارائه می دهد که از نظر دیگران فقط تصادفی می باشند.
 3. علم بی نظمی الگوریتم جدید و کارآمدتری را برای ما فراهم می آورد تا بازارهایی را ارائه دهیم که رویکرد دقیق تر و قابل پیش بینی تری را برای تجزیه و تحلیل عملکرد کنونی قیمت ارائه دهند.

با دقت بیشتر بروی رفتار فعلی بازار ، که مجموعه ای از رفتارهای فردی و فرا قانونی معامله گران است ، نقشه راه بهتری برای تجارت به ما خواهد داد.

نگاهی گذرا به دنیای عجیب ابعاد کسری

بیشتر پدیده های بی نظمی را می توان با استفاده از ابزار های گرافیکی توصیف و به نمایش در آورد

به عنوان مثال جریان بی نظمی و آشفتگی مایعات ، گرداب درست میکند و به همین صورت به گرداب اضافه می شود در هر صورت مشخص شد که هندسه اقلیدسی به سادگی نمی تواند در توصیف یا درک آن موضوع کمکی نماید .

بنوئل ماندلبروت یکی دیگر از ریاضیدانان فرانسوی این مشکل را به رسمیت شناخته و با توسعه هندسه فراکتالی این موضوع را حل نموده است.

برای درک بهتر چگونگی توسعه چنین ابزاری لازم است که به این سوال ماندولبروت نگاهی داشته باشیم و پاسخ مناسبی پیدا نماییم.

سوال ماندولبروت این بود که “اندازه گیری یک ساحل ممکن است چقدر طول بکشید”

و اما پاسخ این بود ” زمانی که اندازه گیری را شروع و ادامه داد تا تمام شود ” این موضوع به این بستگی داشت که حاکمان در آن زمان از ابزار اندازه گیری کوتاه تر یا طولانی تر استفاده خواهند کرد.

ماندولبروت این موضوع را دریافت که برای هر خط ساحلی معین یک رابطه ریاضی بین طول خط کش مورد استفاده و طول خط ساحل وجود دارد.

قیمت ها دقیقا مانند مرزهای ساحلی عمل می کنند

در ظاهر حرکات قیمت بازار مشابه خطوط ساحلی عمل می کنند. از نظر مفهومی در پاسخ به این سوال لازم می باشد که ” قیمت چقدر تغییر کرده است ” و پاسخ آن : بستگی نحوه اندازه گیری آن دارد.

چنین تغییری در نمونه منجر به توسعه بهتری از مفهوم بهره وری فراکتال قطبی گردید (PFE) Polarized Fractal Efficiency .

اگر کسی به حرکت قیمت از نقطه A تا به نقطه B نگاه نماید ، میتواند یک خط مستقیم برای حرکت آن تصور نماید. و این موضوع ۱۰۰% کارامد می باشد.

اما در نظر داشته باشید که قیمت ها معمولاً این رفتار را انجام نمی دهند.

قیمت ها در اطراف ، با راندمانی کمتر از ۱۰۰٪ حرکت می کنند.

این کارآیی را می توان با تقسیم طول خط مستقیم در نظر گرفته شده بر طول خط میله های قیمت اندازه گیری نمود.

اما این اندازه گیری خطی همان مشکل را دارد که اندازه گیری خط ساحلی داشت. بنابراین برای حل این مشکل باید از روش ابعاد فراکتالی استفاده نماییم.

اگر طول خط مستقیم (۱۰۰٪ کارآمد) را به طول خط میله های قیمت تقسیم کنیم ، اندازه گیری کارایی فراکتال را داریم.

سرانجام اگر ما نقاط نهایی را به هم وصل نماییم ، علامت به این صورت است که اگر حرکت رو به پایین باشد یک علامت منفی و وقتی حرکت رو به بالا باشد یک علامت مثبت می باشد ، در این صورت ما بازده فراکتالی قطبی داریم.

با استفاده از لگاریتم ها بازده (PFE) معادله فراکتالی را بیان می نماییم.

فاصله های نزدیک به ما نشان می دهد که از خط کش کوتاه تر استفاده نماییم و زمان کمتری صرف کنم و فاصله های دور را با خط کش بلند تر اندازه گیری نماییم و از نظر زمانی وقت بیشتر را نیز صرف نماییم.

هر خط کوتاه تر به عنوان یک وتر مثلث شناخته می شود که طول آن به عنوان یکی از اضلاع مربع محاسبه خواهد شد.

شاخص بهره وری فراکتالی قطبی – اندازه گیری میزان عدم کفایت بازار.

بازده فراکتال قطبی (PFE) یک شاخص مشتق شده از هندسه فراکتالی است ، ریاضیاتی که سیستم های بی نظمی را توصیف می کند.

این کار توسط هانس هانولا در سال ۱۹۹۴ و با هدفی خاص برای تعیین میزان اندازه حرکت قیمت و چگونگی روند یا حرکات مطلوبی از روند اخیر قیمت انجام شده است.

در هسته آن ، شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده دارای تنوع پیچیده ای از نوسان ساز سرعت قیمت می باشد ، جایی که تغییر کندتر دوره بسته شدن در قیمت های بسته شدن با یک تغییر میانگین متوسط ​​در دوره تقسیم می شود.

که در آن دوره تغییر قیمت ، در قیمت های بسته شده کندتر را با یک دوره متوسط سریعتر تقسیم می کنند.

بنابراین بهتر است نگاه دقیق تری داشته باشیم :

 1. مقادیر PFE بالای صفر نشان دهنده یک سیگنال است که نشان میدهد روند حرکتی صعودی داشته است.
 2. هرچه PFE بالاتر باشد ، روند صعودی کارایی بیشتری دارد و کارامد تر است.
 3. در مقابل ، شاخص بازده فراکتال قطبی ، یک سیگنال نشان می دهد ، زیر صفر که روند نزولی داشته است و PFE پایین تر نشان دهنده این است که حرکت به سمت پایین کارآمد تر است.
 4. راندمان افت قیمت مستقیم نیز ۱۰۰٪ است.
 5. راندمان افزایش قیمت مستقیم ۱۰۰٪ است.
 6. مقادیر نزدیک به صفر تراکم قیمت سیگنال ، فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ حرکت کمتر ، حرکات ناپایدار و ناکارآمد را نشان می دهد.

مطمئن ترین راه برای استفاده از شاخص بهره وری فراکتالی قطبی.

برای استفاده از PFE ، باید تعیین کنیم که چه تعدادی از میله ها را باید بکشیم و سپس PFE را محاسبه کنیم.

با استفاده از میانگین متحرک نمایی پنج دوره ای (EMA) که برای مسطح کردن جزئی نوسانات قیمت به کار می رود ، این بی نظمی ها به عنوان سیگنال تغییر جهت بیان می شود.

شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده به نوعی خود فیلتر شده است ، بر این اساس که تحت نوسانات قیمت ترسیم می شود تا ایده ای در مورد چگونگی حرکت بازار بدست آورد.

یک سازش متعادل بین قابلیت استفاده از اطلاعات اندیکاتورو تأخیر محاسباتی وجود دارد ، که نیمی از طول آن است و می توان با استفاده از PFE با دوره ۱۰ روز آن را به دست آورد.

مهمترین قسمت اینجاست که :

برای شاخص های بورس ، آزمون شاخص بهره وری فراکتال قطبی حداکثر بازده را در حدود ۴۳٪ نشان داد.

سایر ابزارهای مالی گرایشهای حداکثر کمی متفاوت تر را از خود نشان می دهند ، اما اکثرا واضحات همیشه در این زمینه مشاهده شده است.

معمولا در تبدیل روند صعودی به نزولی ممکن است از محدوده خط صفر دور شود و یا در اطراف آن به نوساتن در آید . این محدوده نقطه ای که عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

یکی از رفتارهای که شاید به نظر معامله گران مفید آید این است که نمودار قیمت توسط PFE و کارایی آن قفل شده است. که پس از عبور از آستانه های مشخص شده ، گرایش آن به نوسانات شدید می باشد و نشان می دهد که حداکثر سرعت قیمت می تواند فقط برای لحظات کوتاه مدت دوام داشته باشد ، دقیقا مثل یک دونده که در یک مسیر کوتاه قادر است به سرعت هرچه تمامتر بدود تا زمانی که اکسیژن کافی به بدنش برسد.

استفاده از این اندیکاتور باید با احتیاط کامل انجام شود زیرا اندیکاتور شاخص بهره وری فراکتالی قطبی شده تنها آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است را اندازه گیری و آن را منعکس می کند.

بنابراین این اندیکاتور دارای خاصیت پیش بینی کننده ای نمی باشد .

راه مطمئن برای استفاده از آن در معاملات خود پیش گرفتن اقدامات زیر با در نظر داشتن استاپ لاس است.

پس از اینکه وارد معامله شدید ، PFE را زیر نظر داشته باشید ، وقتی نزدیک به صفر شد توقف در معامله را قرار دهید.

در صورت عبور از این محدوده می توان آن را به عنوان یک موقعیت معامله در نظر گرفت که در صورتی که PFE در جهت مخالف باشد به حد اکثر کارایی می رسد و قابل اطمینان است.

اگر نمودار قیمتی در اطراف محدوده صفر شروع به نوسان کند معاملات خود را ببندید و منتظر یک فرصت مناسب با کارایی بالا بمانید.

نتیجه

بعدهای فراکتالی ، روشی تازه و جذاب در مورد مطالعه بازارها به ما داده است ، از طریق روشهایی که در سایر اندیکاتور ها یافت نمی شود ، بینشی جدید در مورد رفتارهای قیمت بازار ارائه می دهد و اگر آن را بخوبی بشناسیم به عنوان یک مفهوم ، بهره وری فراکتال در تجارت سهام ، کالاها و ارزها بسیار مفید خواهد بود.

این اندیکاتور نشان دهنده راهی است که در آن معامله گر می تواند علم بی نظمی را در معاملات تجاری خود محاسبه و استفاده نماید.

Indicator Mfi

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator

Indicator Market Facilitation Index یا به زبان ساده تر MFI Indicator شناخت فهرست های اندیکاتور…

اندیکاتور-TDI

اندیکاتور TDI : ترکیبی ، مستقل و مؤثر. آن را به پلتفرم خود اضافه نمایید

اندیکاتور TDI ترکیبی Traders Dynamic Index که الگوریتم آن توسط یک تاجر معمولی به نام…

اندیکاتور Rvi

اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) : آیا به دنبال یک روند هستید؟

اندیکاتور RVI (شاخص توان وابسته) : آیا به دنبال یک روند هستید؟ از یک اسیلاتور…

که یک آسیاب میله است

2022-3-26 معرفی آسیای میله ای این نوع آسیا، استوانه‌ای شکل است و بار خردکننده آن را میله‌های فولادی تشکیل می‌دهد که به منظور آسیاکردن اولیه مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد.میله‌ها به صورت موازی با طول آسیا، درون آن قرار می .

Read More

آسیاب - مکانیزم

2022-3-16 آسیاب میله‌ای (rod mill)‌ دارای یک استوانه دوار است که باعث اصطکاک و سایش بین میله‌های فولادی و ذرات سنگ معدن می‌شود. آسیاب‌های میله‌ای برای سنگ زنی مواد معدنی کم‌تر از آسیاب‌های ساچمه .

Read More

فروش آسیاب میله ای یا رادمیل در ظرفیت های مختلف .

2022-3-29 دلیل این امر این است که نمیتوان طول رادمیل را بیشتر از ۶ متر ساخت و دلیل این امر نا ممکن بودن ساختن میله های بالای ۶ متر است که خم نشوند.نسبت خرد کردن در این آسیاب ۱۰ تا ۱۵ و گاها ۲۰ است.در آسیاب میله ای یا رادمیل همواره .

Read More

میله آسیاب چگونه کار می کند

میله آسیاب چگونه کار می کند چگونه آسیاب میله کار opakowaniawpolscepl چگونه آسیاب غلتکی کار می کند آسیاب بادی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد چنانکه پیداست در زبان فارسی امروزه به همه انواع آس‌ها آسیاب گفته می‌شود که خود در واقع از .

Read More

آسیاب بالمیل بهتر است یا آسیاب رادمیل - خرید .

2022-3-28 آسیاب رادمیل نیز درست مانند بالمیل عمل می کند. فقط با این تفاوت که داخل اولی میله و دومی گلوله است. جنس گلوله های آسیاب بالمیل نکته مهم در استفاده از یک آسیاب بالمیل نوع گلوله های آن است.

Read More

ناب تک - آسیاب میله‌ای (رادمیل) چیست؟

2022-4-2 رایج ترین انواع آسیاب­های میله‌ای که به طریقه تر مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای بدست آوردن محصولی دانه ریز، از نوع تخلیه با سرریز و برای بدست آوردن محصولی دانه درشت، از نوع تخلیه محیطی است.

Read More

آسیاب میله ای کشویی

آسیاب میله شستشو و جذب - Els Keuvelaar آسیاب میله سنگزنی خط در چین pe سری سنگ شکن فکی است که بنزین 1 آسیاب ضربه ای. جاروی چرخشی کموود Kemwood با گردش 360 درجه دارای دستگیره کشویی استیل با قابلیت تغییر ارتفاع ، شانه های قابل

Read More

آسیاب سنگین تولید کننده میله های کشش خارجی

میله سوراخ شده یا پوسته توخالی توسط یک میل نورد جهت کاهش قطر خارجی و ضخامت دیواره تشکیل می شود که یک لوله طولی طول لوله را تشکیل می دهد.دستگاه دوباره گرم می شود و به وسیله ی کشش کششی به ابعاد گروه آسیاب به پایان رساندن فوق .

Read More

سازنده آسیا رادمیل یا میله ای نصب و راه اندازی .

2022-3-19 آسیاب های رادمیل یا میله ای به شکل استوانه ای است که خرد کنندهای آن میله های فولادی شکل هستند. ابعاد بار اولیه رادمیل حداکثر 20 میلیمتر و حداقل 4 میلیمتر و ابعاد محصول حدود 2 تا 0.5 میلیمتر و گاهی کمتر است.

Read More

آسیاب های کاخک - مجله مِستر بلیط

2020-9-26 روی سنگ زیرین آسیاب یه فرورفتگی قرار دارد که در آن یک میله فلزی جای داده شده و به آن تنوره گفته می شود. با آن سنگ را به گردش در می آورند و از این رو گندم و غلات ریخته شده در زیر سنگ آسیاب می گردد.

Read More

ناب تک - آسیاب میله‌ای (رادمیل) چیست؟

2022-4-2 رایج ترین انواع آسیاب­های میله‌ای که به طریقه تر مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای بدست آوردن محصولی دانه ریز، از نوع تخلیه با سرریز و برای بدست آوردن محصولی دانه درشت، از نوع تخلیه محیطی است.

Read More

سازنده آسیا رادمیل یا میله ای نصب و راه اندازی .

2022-3-19 آسیاب های رادمیل یا میله ای به شکل استوانه ای است که خرد کنندهای آن میله های فولادی شکل هستند. ابعاد بار اولیه رادمیل حداکثر 20 میلیمتر و حداقل 4 میلیمتر و ابعاد محصول حدود 2 تا 0.5 میلیمتر و گاهی کمتر است.

Read More

آسیاب سنگین تولید کننده میله های کشش خارجی

میله سوراخ شده یا پوسته توخالی توسط یک میل نورد جهت کاهش قطر خارجی و ضخامت دیواره تشکیل می شود که یک لوله طولی طول لوله را تشکیل می دهد.دستگاه دوباره گرم می شود و به وسیله ی کشش کششی به ابعاد گروه آسیاب به پایان رساندن فوق .

Read More

آسیاب میله ای کشویی

آسیاب میله شستشو و جذب - Els Keuvelaar آسیاب میله سنگزنی خط در چین pe سری سنگ شکن فکی است که بنزین 1 آسیاب ضربه ای. جاروی چرخشی کموود Kemwood با گردش 360 درجه دارای دستگیره کشویی استیل با قابلیت تغییر ارتفاع ، شانه های قابل

Read More

میله آسیاب چگونه کار می کند

میله آسیاب چگونه کار می کند چگونه آسیاب میله کار opakowaniawpolscepl چگونه آسیاب غلتکی کار می کند آسیاب بادی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد چنانکه پیداست در زبان فارسی امروزه به همه انواع آس‌ها آسیاب گفته می‌شود که خود در واقع از .

Read More

آسیاب چکشی چگونه کار میکند

2020-6-29 این ماشین ها نزدیک به یک قرن است که هنوز هم بخش اساسی در صنعت آسیاب دانه هستند.آسیاب سازی آرتمیس سازنده انواع آسیاب های صنعتی ، آسیاب مرغداری و دامداری چرخ آسیاب چکشی به منظور خرد کردن دانه ها به قطعات کوچکتر ساخته شده است.

Read More

جت میل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

2022-3-17 آسیاب جت از یک استوانه کوتاه تشکیل شده است ، به این معنی که ارتفاع استوانه کمتر از قطر آن است. گاز فشرده شده از طریق نازل های مماس به دیواره سیلندر وارد آسیاب می شود.

Read More

آزمایش ایجاد بار الکتریکی به روش القا ستاره

2021-12-12 آزمایش ایجاد بار الکتریکی به روش القا که در صفحه ۸۱ علوم هشتم آمده است با دو کره فلزی یکسان که بار الکتریکی آنها صفر است، یک میله پلاستیکی و پارچه پشمی و یک برق نما یا الکتروسکوپ انجام می‌شود تا روش القای بار الکتریکی را .

Read More

مخلوط کن و آسیاب NS-1963 - ناسا الکتریک

مخلوط کن و آسیاب ناسا الکتریک NS-1963 دستگاهی کاربردی بوده که دارای دو عملکرد مجزا می‌باشد. این دو عملکرد شامل عملکرد مخلوط کن و آسیاب می‌شود، که هر یک برای انجام کاری خاص در نظر گرفته شده‌اند.

Read More

تحلیل میله های تحت پیچش — آموزش جامع – فرادرس .

اگر یک میله تحت پیچش از ماده‌ای ساخته شده باشد که مقاومت کششی آن کمتر از مقاومت برشی است، شکست در راستای یک خط مارپیچی تحت زاویه 45 درجه نسبت به محور پیچش رخ خواهد داد.

Read More

چگونه آسیاب میله کار

آسیاب ها چگونه کار می کنند فولاد صنعت صانعی روش کار آسیاب های آبی: عملکرد آسیاب های آبی به این صورت است که آب ابتدا وارد یک حوضچه یا استخر می شود که در آنجا مواد زائد همراه آب از آن جدا می شود.

Read More

آسیاب - مرکز علمی تحقیقاتی شیمیران فروش مواد .

2015-1-5 آسیاب های میله ای از نوع آسیاب های متوسط هستند، و خوراک ۲۰mm را تا مش ۱۰ کاهش می دهند و اغلب محصولات حاصل از یک سنگ شکن را برای کاهش نهایی در آسیاب گلوله ای آماده می سازند و محصولی می دهند که ذرات فوق اندازه آن به مقدار کم و .

Read More

گیربکس بالمیل گیربکس آسیاب بالمیل تولید .

2022-3-30 آسیاب توپی یا بالمیل که به آن آسیاب میله ای نیز گفته می شود می تواند به روش “خشک” یا “تر” کار کند. با توجه به مواد و روش تخلیه ای که نیاز است، تصمیم می گیرید که روش کار دستگاه آسیاب بالمیل چگونه باشد.

Read More

آسیاب چکشی چگونه کار میکند

2020-6-29 این ماشین ها نزدیک به یک قرن است که هنوز هم بخش اساسی در صنعت آسیاب دانه هستند.آسیاب سازی آرتمیس سازنده انواع آسیاب های صنعتی ، آسیاب مرغداری و دامداری چرخ آسیاب چکشی به منظور خرد کردن دانه ها به قطعات کوچکتر ساخته شده است.

Read More

آسیاب‌های آبی دشتستان بوشهر

2017-3-11 که در حقیقت "ایجاد آسیاب حق عبور بوده است". بنابر گفته برخی از اهالی سالمند محلی ایجاد برخی از آسیاب ها فقط به علت انسانی و نیاز مبرم یک منطقه به آسیاب بوده است.

Read More

جت میل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

2022-3-17 آسیاب جت از یک استوانه کوتاه تشکیل شده است ، به این معنی که ارتفاع استوانه کمتر از قطر آن است. گاز فشرده شده از طریق نازل های مماس به دیواره سیلندر وارد آسیاب می شود.

Read More

تحلیل میله های تحت پیچش — آموزش جامع – فرادرس .

اگر یک میله تحت پیچش از ماده‌ای ساخته شده باشد که مقاومت کششی آن کمتر از مقاومت برشی است، شکست در راستای یک خط مارپیچی تحت زاویه 45 درجه نسبت به محور پیچش رخ خواهد داد.

Read More

انواع اهرم متناسب با علوم پایه پنجم ابتدایی

اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند.در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد. اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی محرک و نیروی مقاوم به چند نوع تقسیم می شوند:

Read More

بارکد چیست و چه کاربردها و مزایایی دارد .

بارکد به بیان ساده عبارت است از انتقال الکترونیکی داده از طریق امواج نورى. بارکد در نوع یک بعدی، مجموعه‌اى از خطوط میله‌اى موازى با عرض‌های گوناگون که اندازه هر خط معنا و مفهوم خاصى براى دستگاه بارکدخوان دارد.

Read More

استراتژی معاملاتی فراکتال یک استراتژی بسیار .

2022-4-1 بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است: حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، بلندترین میله (حداکثر قیمت) در وسط و دو میله (حداکثر قیمت) پایین‌تر در دو طرف آن هستند.

استفان هاوکینگ چگونه حرف می‌زند؟

بیماری موتور نورونی به تدریج تمامی اعضای بدن را از کار انداخته و انسان را می‌کشد،‌ اما استثناهایی نیز مانند فیزیکدان مشهور انگلیسی،‌ استفان هاوکینگ وجود دارند که با این بیماری مقابله کرده و زنده مانده‌اند،‌ با این همه برای چنین فردی که از برجسته‌ترین دانشمندان جهان به شمار می‌رود برقراری ارتباط و سخن گفتن با اطرافیان عاملی بسیار حیاتی به شمار می‌رود.

تا به حال به این فکر کرده‌اید که فردی مانند استفان هاوکینگ چگونه می‌تواند با افراد و محیط اطرافش ارتباط برقرار کند؟ هاوکینگ نمونه بسیار ویژه‌ای از مبتلایان به بیماری موتور نورونی است که علاوه بر حفظ ارتباط با اطرافیانش توانسته به مطالعات پیچیده فیزیکی‌اش نیز ادامه داده و تفکراتش را انتقال دهد.

با این همه برقراری ارتباط برای بسیاری از افراد مبتلا به بیماری مشابه با هاوکینگ یا دیگر انواع بیماری‌های فلج کننده بسیار دشوار است، تصور کنید روزی برسد که توان حرف زدن را از دست بدهید و تنها بخشی از بدنتان که قابلیت حرکت کردن دارد،‌ ماهیچه کوچکی بر روی صورتتان، یکی از انگشتان دستتان و یا تنها چشمهایتان باشد در این صورت چه راهی برای برقراری ارتباط با محیط اطراف باقی خواهد ماند؟

هوانوردی علم ساخت و پرواز وسایل پرنده است؛ فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ این کلمه شامل طراحی علمی و تکنولوژیک انواع مختلف وسایل پرنده ی سبکتر از هوا ( Airships ) و سنگین تر از آن ( Airplanes ) می شود. لازمه ی پیشرفت و توسعه ی صنعت هوانوردی، همکاری طیف وسیعی از شاخه های علمی و مهندسی با نظم و تدبیری خاص است. ایرودینامیک و پیشرانش به همراه تکنولوژی مواد و مصالح، سازه، سیستم های کنترل و محاسبات از اهمیت بسزایی برخوردار است.


کایت و بال های اولیه
تاریخ هوانوردی به زمانی باز می گردد که انسان ها درکی از مبانی پرواز نداشتند. مکتشف ایتالیایی مارکو پولو ( Marco Polo ) از اولین اروپاییانی بود که به سرزمین چین سفر کرد و هنگام بازگشت در سال ۱۲۹۵ میلادی به نقل گفته هایی مبنی بر پرواز با کایت توسط مردمان چین پرداخت. در واقع اینگونه استنباط می شود که برای اولین بار کایت در حدود هزار سال قبل از میلاد توسط چینی ها ساخته شده است و آنها اولین وسایل پرنده ی ساخت دست بشر بوده اند.

سالیان متمادی بشر اینگونه می اندیشید که اگر کمبود بال خود را با نصب بال هایی از جنس بال پرندگان مرتفع کند، می تواند همانند پرندگان به پرواز در آید. آنها ایده های خود را بارها و بارها با پریدن از برج ها و تپه ها به بوته ی آزمون گذاشتند و هربار بدون درک صحیحی از پرش، جاذبه و ویژگی های هوا با شکست مواجه و مجروح می شدند. یکی از مشهورترین آنها عباس ابن فیرناس ( Abas Ebn Firnas ) است که در سال های ۸۱۰ تا ۸۸۷ پس از میلاد می زیست. فیرناس یک مخترع، فیزیکدان، شیمیدان، و ستاره شناس بود که شیفته ی پرواز نیز شده بود، او در سن شصت و پنج سالگی یک گلایدر ( هواسر ) ساخت و با آن به پرواز در آمد و توانست با آن مسافتی را در مقابل چشم ناظران در هوا سر بخورد ( Gliding )، اما در پایان به شدت بازمین برخورد کرد و پاهایش مجروح شد؛ این رویداد مربوط به بیش از هزار سال قبل از ساخت گلایدرهای مدرن پیشتازان پرواز بود!

در سال ۱۰۱۰ میلادی راهبی انگلیسی به نام ایلمر ( Eilmer ) با بستن بال به دست و پاهایش در صدد پرواز از بالای یک برج برآمد و توانست حدود ۶۵۰ فوت ( دویست متر) در هوا سر بخورد، اما در نهایت به شدت با زمین برخورد کرد و پاهایش مجروح شد. علاقه مندان به پرواز بارها و بارها به تقلید از پرندگان انواع بال ها را به خود می بستند بلکه شاید آرزوی دیرینه شان محقق شود، اما تقریباً در همه ی موارد با شکست مواجه می شدند! در حدود پانصد سال پیش هنرمند و مخترع بزرگ ایتالیایی، لئوناردو داوینچی ( ۱۴۵۲-۱۵۱۹ ) با ارائه ی طرح هایی از ماشین های پرنده اعلام کرد که انسان برای پرواز به ماشینی که به بال مجهز شده نیاز دارد.


بالون و کشتی های پرنده .

پروژه «مكاتبات داروین» دانشگاه كمبریج با استفاده از جمع‌سپاری آنلاین به ادامه پروژه ناتمامی پرداخته كه روزگاری زیست‌شناس بریتانیایی و واضع نظریه تکامل در تلاش برای تعیین هسته احساسی جهانی به اجرای آن پرداخته بود.

وحشتناك ترین آزمایش داروین

چارلز داروین به ترساندن میهمانان خود با هدف علمی بسیار علاقه‌مند بود و در سال 1868 به آنها مجموعه‌ای از تصاویر هولناكی از فردی را نشان داد كه با یك میله، به صورت وی جریان الكتریكی وصل می‌شد.فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟

داروین سپس از آنها و همچنین خوك های گینه ای می‌خواست تا احساس به تصویر در آمده در هر یك را اعم از شادی،‌ غم و ترس توصیف كنند. وی امیدوار بود بتواند احساسات هسته‌ای جهانی را در صورت موجودیت تعیین كرده و تفاوت‌های اصلاح شده فرهنگی از میان آنها بدست آورد. . (ادامه مطلب)

هندسه ساختار های خود متشابه

فراکتال ها مفاهیم ریاضی هندسی هستند که در چند سال اخیر و به خصوص پس از کار های بندیت مندلبورت، ریاضیدان لهستانی بر روی آنها بسیار مورد توجه دانشمندان سایر علوم قرار گرفته است. مفاهیمی که خواص آنها به اندازه شان بستگی ندارد، در فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و پزشکی بسیار دیده شده اند و از خواص آنها می توان برای درک بهتر پدیده های مورد نظر استفاده کرد. تاکنون تعریف دقیقی از ماهیت فراکتال ها نشده است اما از یک دیدگاه کلی می توان گفت که فراکتال موجودی هندسی است که قوانین کلی حاکم بر آن وابسته به مقیاسی که در آن کار می کنیم نیست. یعنی جزئیات آن شبیه کل هستند. فراکتال ها جزئیات نامحدودی دارند که دارای ساختاری خود متشابه در مقادیر مختلف بزرگنمایی، هستند. در اکثر موارد یک قانون و قاعده خاصی به میزان نامحدودی تکرار می شود تا یک طرح فراکتالی پدید آید. واژه فراکتال در سال 1975 توسط « بندیت مندلبورت» پدر فراکتال، ابداع شد. ریشه این لغت، عبارت لاتین Fractus به معنی «شکسته» است. پیش از این که مندلبورت این واژه را ابداع کند، برای چنین اشکالی، از واژه «منحنی های هیولایی» استفاده می شد. فراکتال ها را عموما موجوداتی ریاضی می پندارند و این به علت مشهور بودن ساختار «فراکتال هندسی» است اما نشان داده شده است که بسیاری از وضعیت هایی که هندسه کلاسیک ( اقلیدسی ) از توضیح آن ها عاجز است، توسط فراکتال ها، به راحتی بیان می شود. به همین دلیل فراکتال ها کاربرد های بسیاری در علوم پیدا کرده اند، از فیزیک و شیمی و هواشناسی گرفته تا بیولوژی ملکولی و پزشکی، از قوانین حاکم بر فراکتال ها استفاده می شود.

فراکتال های هندسی

ساده ترین نوع فراکتال، فراکتال کانتور است. پاره خطی به طول یک واحد در نظر بگیرید و طول آن را به سه قسمت تقسیم کرده و قسمت وسطی را حذف کنید. حالا دو خط داریم که طول آن ها یک سوم طول اولیه است. همین عمل را با هر کدام از این پاره خط ها انجام می دهیم. یعنی طول هر کدام را ثلث می کنیم و قسمت وسطی را حذف می کنیم. می توان با کامپیوتر برنامه ای نوشت که این عملیات را چندین بار پیاپی انجام دهد. اگر این عملیات را بی شمار بار انجام دهیم ( کاری که از عهده کامپیوتر خارج است ) شکلی به دست می آید که مجموعه کانتور نام دارد. اگر به کل شکل نگاه کنیم، ساختاری می بینیم که تا بی نهایت ادامه دارد. اگر به سمت راست یا چپ خط دوم شکل نگاه کنیم، ساختاری میبینیم که باز هم تا بی نهایت ادامه یافته و در عین حال، کاملا شبیه شکل کلی است. چنین ساختار هایی که هر جز آن با کل مجموعه یکی است و فقط در مقیاس( Scale ) تفاوت دارند را ساختار های خود متشابه Self-similar می گویند.

یکی از مشهورترین انواع فراکتال ها.


آیا تک قطبی وجود دارد؟

دانشمندان اولین تصویر مستقیم از تک قطبی های مغناطیسی را ثبت کردند

تصویر، 12 میکرومتر در 12 میکرومتر از فراماده مغناطیسی و مصنوعی را نشان می دهد، جایی که تک قطبی ها در هر انتهای ریسمان های دیراک که به صورت خطوط تیره رنگ نمایان اند، دیده می شوند مناطق تیره رنگ مربوط به جزایر مغناطیسی می باشند که در آنجا مغناطیس واژگون شده است. (عکس: مؤسسه پاول شرر)

دانشمندان اولین تصویر مستقیم از تک قطبی های مغناطیسی را که توسط دیراک فیزیکدان انگلیسی – سوئیسی در اوایل دهه 1930 به صورت تئوری اثبات شده بود، ثبت کردند. دیراک نشان داده بود که وجود آنها با استفاده از نظریه نهایی ماده یعنی نظریه کوانتوم سازگار است.

بر اساس تحقیقات منتشر شده در مجله علمی ”Nature ” در 17 اکتبر 2010، دانشمندان مؤسسه پاول شرر توانستند به طور مستقیم با تاباندن پرتو ایکس بسیار شدید منبع نور سوئیس(SLS) از تک قطبی ها عکس برداری کنند.

قیمت کلم بروکلی + خرید کلم بروکلی رومانسکو و فروش کلم بروکلی فراکتال

کلم سفید برای لاغری افراد دیابتی در بارداری

به طور کلی فایده اصلی استفاده از کلم بروکلی به دلیل وجود ترکیبی از انواع مواد مغذی، ترکیبات ارگانیک و ویتامینهایی نشات می گیرد که همواره در این محصول وجود دارند؛ این مواد شامل فیبر رژیمی، پتاسیم، ویتامین آ، ویتامین ث، منگنز، تریپتوفان، ویتامین ب6 و فسفر می باشد که باعث می شود کلم بروکلی به عنوان یک منبع غنی از گلوکوزینولات و فلاونوئیدها باشد که بر اساس تحقیقات انجام شده به شکل قابل توجهی در جهت سلامت بدن نقش مهمی را ایفا می کند.

قیمت کلم بروکلی

امروزه مصرف انواع سبزیجات بین اکثر افراد رواج پیدا کرده است به همین جهت قیمت کلم بروکلی بسیار مقرون به صرفه می باشد و افراد به راحتی می توانند با مراجعه به بازارها نسبت به خریداری این سبزیجات خوشمزه اقدام نمایند. کلم بروکلی به دلیل اینکه دارای کشت گلخانه ای می باشد در تمامی فصول می تواند در اختیار تمامی مصرف کنندگان قرار بگیرد اما اگر به روش زراعی بخواهیم این محصول را کشت کنیم تنها در فصول پاییز و زمستان می توان به عرضه این محصول پر خاصیت به بازار داخلی پرداخت. یکی از موارد بسیار مهمی که در قیمت کلم بروکلی تاثیر گذار می باشد حجم ارسالی و صادرات این محصول می باشد؛ زیرا اگر صادرات کلم بروکلی با افزایش چشمگیر روبرو شود، طبیعتا کاهش عرضه در بازارهای داخلی کمتر شده و این موضوع افزایش بی رویه قیمت این محصول می شود.

از دیگر عوامل مهم در تعیین قیمت این محصول منطقه کشت آن محصول می باشد. این بدین معنا می باشد که اگر کلم در مناطق جهرم و فلاورجان به روش زراعی کشت شود به دلیل کیفیت و مرغوبیت کلم جهرم در زمان ارائه این سبزی به بازار از قیمت بالاتری نسبت به کلم بروکلی گلخانه ای برخوردار می باشد. همچنین می توان به این موضوع اشاره نمود که میزان حجم تولیدی سالانه این محصول در کشور تاثیر فوق العادی بر روی کاهش یا افزایش قیمت کلم می گذارد.

خرید کلم بروکلی رومانسکو

یکی دیگر از انواع این سبزی، سبزیجات خشک و کلم بروکلی رومانسکو می باشد که به اصطلاح به عنوان کلم رومی نیز نام گذاری شده است و مصرف کنندگان می توانند در زمان خرید از آن به عنوان کلم رومی یاد نمایند. این فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ گیاه همواره در آب و هوای خنک و در خاکهایی دارای زهکشی مناسب به همراه مواد آلی باشد رشد می کند در اصل از این گیاه به عنوان بومی مدیترانه شرقی یاد می کنند؛ زیرا در ابتدا از کشور ایتالیا شروع به پخش برای بقیه کشورها شده است و در همین جهت اسم رومانسکو از واژه ای ایتالیایی پدید آمده است که به معنای تاج گل کلم می باشد. این سبزی خوشمزه سرشار از فیبر بوده و از کالری کمی برای بدن برخوردار می باشد به طول مثال 62 گرم از این سبزی خوشمزه تنها دارای 2 گرم فیبر، 20کیلو کالری انرژی و 3.89 گرم کربوهیدرات می باشد که مصرف آن بسیار برای افرادی که قصد رژیم غذایی دارند توصیه می شود.

فروش کلم بروکلی فراکتال

همانطور که در مطالب فوق اشاره نمودیم مصرف انواع سبزیجات باعث رساندن انواع مواد مغذی به بدن می شو، پس به راحتی می توان عنوان کرد که فروش کلم بروکلی فراکتال در بین مصرف کنندگان، بسیار بازار خوبی داشته و به دلیل وجود انواع ویتامینها و پروتئینها تحقیقات نشان داده است که در جهت رژیم غذایی و لاغری افراد بسیار موثر می باشد. در پایان این مطالب امیدواریم که توانسته باشیم شما را با انواع فواید و مشخصات کلم بروکلی آشنا کرده باشیم؛ زیرا کلم بروکلی یک ماده غنی از مواد مغذی بوده که تاثیرات فوق العادی در جهت کنترل انواع بیماریها فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ دارد به همین دلیل توصیه می شود از این محصول به روشهای مختلف مانند بخارپز، خام و یا در سالاد کلم استفاده نمایید. شایان ذکر است که همواره از مجموعه ما می توان به عنوان یکی از نمایندگیهای معتبر در امر فروش و تجارت کلم بروکلی یاد کرد که عموما در تلاش است تا با ارائه باکیفیت ترین محصولات رضایت اکثر مشتریان خود را بدست بیاورد؛ از این رو خریداران این محصولات به راحتی می توانند با مراجعه به وب سایت مجموعه ما و صرفه جویی در زمان با ارزش خود با انجام تنها چند کلیک این محصول را سفارش داده و در سریعترین زمان ممکن درب منزل خود تحویل بگیرند. همکاران ما تمامی تلاش خود را به کار می گیرند تا بتوانند در 24 ساعت شبانه روز به صورت تمام وقت آمادگی انجام هرگونه سفارشات شما مصرف کنندگان عزیز را داشته باشند؛ از این رو به راحتی متقاضیان انواع کلم بروکلی فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ در کشور می توانند با مراجعه به وب سایت ما از مشاوره رایگان این مجموعه نهایت بهره را ببرند. لازم به ذکر است که در این مجموعه فروش به روش مستقیم از درب کارخانه بوده و این روش باعث می شود که از دخالت دلالان و واسطه ها جلوگیری شود تا مصرف کنندگان بتوانند به راحتی انواع کلم بوکلی را با قیمتی مقرون به صرفه و در هر مقداری اعم از کلی و جزئی ثبت سفارش نمایند.

قوانین ریاضی در طبیعت این بار در کلم

آیا تا به حال انواع گل کلم را از نزدیک دیده اید؟ به نظر می رسد که شکل آنها تابع یک الگوی زیبای خیره کننده است. اگر تا کنون به این موضوع دقت نکرده اید همین الان یک گل کلم پیدا کنید و به دقت به آن نگاه کنید. می توانید تصاویر انواع گل کلم را در اینترنت جستجو کنید. آنچه از این کاوش متوجه خواهید شد این است فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ که شکل عجیب و جالب گل کلم از یک نظم چشمگیر پیروی می کند. تعجب می کنید اگر بگوییم که قوانین پیچیده ریاضیات پشت این چهره عجیب پنهان شده است.

اگر خوب نگاه کنید، خواهید دید که بسیاری از گلچه ها شبیه هم هستند و از نسخه های مینیاتوری خود تشکیل شده اند. در ریاضیات، این ویژگی را خود تشابهی می نامیم، که یکی از ویژگی های تعیین کننده اشیاء هندسی انتزاعی به نام فراکتال است. اما چرا گل کلم این خاصیت را دارد؟ با ما همراه باشید تا جواب را بدانید.

قوانین ریاضی در شکل ظاهری گل کلم

نمونه های زیادی از فراکتال ها در طبیعت وجود دارد، مانند کریستال های یخی یا شاخه های روی درختان. در ریاضیات، تعداد کپی های یک الگوی اولیه می تواند تا بی نهایت ادامه یابد. گل کلم دارای سطح بالایی از چنین شباهتی است که شامل بیش از ۷ نسخه از خود تشابهی است.

این الگو بیشتر در گل کلم رومانسکو (که گاهی به دلیل رنگش به آن کلم بروکلی رومانسکو نیز گفته می شود) دیده می شود ، این مدل گل کلم یکی از اولین تصاویری است که در صورت جستجوی «فرکتال های گیاهی» به صورت آنلاین ظاهر می شود. چیزی که در مورد رومانسکو قابل توجه است، جوانه های هرمی شکل بسیار خوبی است که در امتداد مارپیچ های بی پایان ادامه پیدا می کند. گرچه کمتر به نظر می رسد اما آرایش مشابهی در گل کلم های دیگر نیز وجود دارد.

مارپیچ های منظم گیاهی

مارپیچ ها در بسیاری از گیاهان یافت می شوند، این الگوی اصلی سازماندهی گیاهان است – موضوعی که بیش از ۲۰۰۰ سال مورد مطالعه قرار گرفته است. اما اگرچه گل کلم ها مارپیچی با اکثر گیاهان دیگر مشترک هستند، شباهت آنها منحصر به فرد است. این ویژگی خاص از کجا می آید؟ و آیا مارپیچ‌های گل کلم از مکانیسم‌های مشابهی در گیاهان دیگر سرچشمه می‌گیرند؟

راز علمی

بیشتر داده های موجود در مورد Arabidopsis thaliana است که به عنوان گیاه گلدار “تال کریس” نیز شناخته می شود. اگرچه این گیاه در واقع یک علف هرز است، اما در زیست ‌شناسی گیاهی مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ژنتیک آن برای سال‌ ها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، آرابیدوپسیس در واقع نسخه مخصوص به خود را از گل کلم دارد که از یک جهش ساده ناشی می شود که تنها شامل یک جفت ژن مشابه است. بنابراین ژنتیک این گیاه جهش یافته بسیار شبیه به ژنتیک گل کلم است.

اگر مدتی را صرف مشاهده شاخه‌ های امتداد ساقه برخی از علف‌های هرز در باغ خود کنید (که احتمالاً شامل اقوام نزدیک آرابیدوپسیس می‌شود)، خواهید دید که چگونه آنها کاملاً از یکدیگر پیروی می‌کنند، با زاویه یکسان بین هر جفت متوالی و اگر اندام های کافی در امتداد این مارپیچ وجود داشته فراکتال ها چگونه تشکیل می شوند؟ باشد، شما شروع به دیدن مارپیچ های دیگر خواهید کرد، هم در جهت عقربه های ساعت و هم در خلاف جهت عقربه های ساعت.

اگر بتوانید مارپیچ ها را بشمارید، معمولاً اعدادی در امتداد دنباله فیبوناچی هستند، جایی که با جمع کردن دو عدد قبل از آن، عدد بعدی در دنباله پیدا می شود. این عدد شامل دنباله ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و … می شود. در یک گل کلم معمولی، انتظار داشته باشید که پنج مارپیچ در جهت عقربه های ساعت و هشت عدد در خلاف جهت عقربه های ساعت یا برعکس ببینید اما چرا؟ برای درک چگونگی توسعه هندسه گیاهان در طول عمرشان، به ریاضیات و همچنین میکروسکوپ نیاز داریم.

اکنون می دانیم که برای هر گیاه، مارپیچ اصلی از قبل در مقیاس میکروسکوپی تشکیل شده است. این اتفاق خیلی زود در رشد گیاه نمایان می شود. این مرحله شامل نقاطی است که در آن ژن های بسیار خاصی پیدا می شوند. ژن های بیان شده در یک نقطه تعیین می کنند که این اندام به شاخه، برگ یا گل تبدیل شود.

اما ژن‌ها در واقع در «شبکه‌های ژنی» پیچیده با یکدیگر تعامل دارند که منجر به بیان ژن‌ های خاص در حوزه‌ های خاص و در زمان‌ های خاص می‌شود. این مسئله فراتر از یک شهود ساده است، و زیست‌شناسان ریاضی برای نوشتن مدل‌هایی از این شبکه ‌های ژنی و برای پیش ‌بینی رفتارشان به معادلات دیفرانسیل تکیه می‌ کنند.

برای بررسی چگونگی رشد گل کلم ها به شکل عجیب و غریب خود پس از تشکیل چند برگ اول، مدلی ساختیم که شامل دو جزء اصلی بود. اینها توصیفی از شکل گیری مارپیچی بود که در گل کلم های بزرگ می بینیم، و مدلی از شبکه ژنی زیرین که در آرابیدوپسیس می بینیم. سپس سعی کردیم این دو را مطابقت دهیم تا بتوانیم بفهمیم کدام ژنتیک منجر به ساختار گل کلم شده است.

ما متوجه شدیم که چهار ژن اصلی نقش مهمی دارند: حروف اول آنها S، A، L و T است . “A” در گیاهان گلدار آرابیدوپسیس که جهش یافته و شبیه گل کلم شده اند وجود ندارد و همچنین ژنی است که اندام مورد نظر را به گل تبدیل می کند.

چیزی که گل کلم را بسیار خاص می‌ کند این است که این لکه ‌ها از قسمت نوک گیاه رشد سعی می ‌کنند برای مدتی (تا چند ساعت) به گل تبدیل شوند، اما به دلیل کمبود ژن “A” در آن شکست می‌ خورند. در عوض، آنها به ساقه تبدیل می شوند و تقریباً بدون رشد برگ ها تکثیر می شوند که باعث ایجاد جوانه های تقریباً یکسان گل کلم می شود.

زمانی که آنها صرف تلاش برای رشد می کنند بسیار اساسی است – درست کردن این مورد در مدل ما به ما امکان می دهد گل کلم و رومانسکو را دقیقاً در رایانه تولید کنیم. در واقع با تغییر رشد در یک گیاه جهش یافته مثل گل کلم آرابیدوپسیس در زندگی واقعی، می توان عملاً آن را به شکلی بسیار شبیه به یک رومانسکوی مینیاتوری تبدیل کرد.

این واقعا عجیب است که طبیعت چقدر پیچیده است. دفعه بعد که یک گل کلم را از نزدیک می بینید ، قبل از خوردن آن کمی وقت بگذارید و آن را با تفکر ریاضی بررسی کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.