توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن


توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه

زبان فارسی پشتوانه ادبی، فرهنگی و تاریخی سرشار و نیرومندی دارد که آن را در میان زبان زنده دنیا برجسته و بازشناخته کرده است. این زبان نه تنها توانسته است در کنار فرهنگ پربار و پردامنه اسلام به حیات خود ادامه دهد بلکه با پذیرایی از آن، پس از زبان عربی دومین زبان اسلام شناخته می‌شود، زبان فارسی نخست خود از دین اسلام تأثیرات عمیقی پذیرفت ولی نظر به دیرینگی، پویایی، پیشینه فرهنگی و حجم واژگانی فراوان توانست پیام اسلام را به شرق و غرب جهان برساند، پس آشنایی با آن برای مسلمانان جهان راهگشا و پیشبرنده پژوهش های اسلامی و استوار کننده اندیشه های آیینی و سازمان دهنده آرای آنهاست.

اهمیت یادگیری و آموزش زبان فارسی در جهان اسلام از دیدگاه های زیر ارزشمند است:

1ـ بارور بودن معارف اسلامی بویژه مضامین عرفانی در زبان فارسی

2ـ وجود گنجینه های پر ارزش نسخه های خطی به زبان فارسی در سراسر جهان

3ـ پیام آور اسلام در بسیاری از کشورهای جهان چون هند، چین و ترکیه

چینیان در ابتدا اسلام را با زبان فارسی شناختند، "تعلیمات اسلامی در چین که «تعلیمات مسجدی» نیز نامیده می‌شود، از اولین سال های ورود مسلمانان به آن کشور سابقه دارد، در مدارس مسجدی حدود چهارده کتاب درسی مرجع تدریس می شود که شش جلد آن به زبان فارسی است" (امیدوارنیا، 1378: 95). همبستگی بین آیین اسلام و زبان فارسی موجب گردید که تازه مسلمانان چین زبان فارسی را بیاموزند و بسیاری از اصطلاحات مذهبی این دین را به فارسی نام گذاری کنند. "در دوران سلطنت قراخان، اولین حاکم مسلمان منطقه سین کیانگ چین، مدارس دینی در سراسر منطقه گسترش یافت که تعداد آن بالغ بر 2262 باب بود و در تمامی این مدارس تدریس و آموزش زبان فارسی از دروس اصلی به حساب می‌آمد." (سابقی، 1384: 85)، حتی از نظر تعدادی از صاحب­نظران (پور نعمت رودسری، 1380و جانگ لی مینگ، 1384) قدیمی­ترین دستور زبان فارسی به فارسی به نام «منهاج الطلب» در چین توسط فردی به نام محمد بن الحکیم الزینیمی الشندونی الصینی توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن نوشته شده است.

در کشورهای منطقه غرب جهان اسلام نیز چون الجزایر، تونس و مغرب زبان فارسی نقش بسزایی در نشر فرهنگ اسلامی و تمدن آن ایفا کرده است و چون "این زبان با زبان قرآن مشترکات فراوانی دارد بدون فهم آن احاطه بر گنجینه عظیم و میراث گرانبهای منابع دینی و علمی اسلام میسر نمی‌شود" (موسی، 1382: 118).

در میان اقوام مسلمان آسیای صغیر نیز اصطلاحات اسلامی فارسی فراوان به چشم می‌خورد (قیرلانگیچ، 1382).

تأسیس جامعة المصطفی العالمیة

در سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب برخی فراگیران خارجی برای تحصیل علوم اسلامی به ایران روی آوردند، در سال 1358 شورای سرپرستی فراگیران غیر ایرانی برای پاسخگویی و ساماندهی وضعیت تحصیلی و معیشتی ایشان تشکیل شد. در سال 1365 این شورا با تحول ساختار و گسترش حوزه ماموریت به «مرکز جهانی علوم اسلامی» تغییر نام داد و به ثبت رسید.

سال 1386 مرکز جهانی علوم اسلامی با سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور تلفیق گشت و «جامعة المصطفی العالمیة» بنیان نهاده شد که مرکز اصلی آن در شهر قم است و در چند شهر دیگر چون تهران، اصفهان و گرگان شعبه دارد.

" اهداف این نهاد علمی عبارتند از:

1ـ تربیت مجتهدان، پژوهشگران، مدرسان و مبلغان پارسا و متعهد

2ـ تبیین و تعمیق اندیشه قرآنی و گسترش نظریه های اسلامی

3ـ گسترش اسلام ناب محمدی (ص)، مبتنی بر آموزه‌های اصیل اسلامی" (شناسه، 1388: 2)

در جامعة المصطفی این اهداف در بستر زبان فارسی گسترده شده است. تنوع زبانی طلاب و وجود نداشتن استادان آشنا با زبان‌های مختلف، عدم امکان تهیه متون درسی ویژه هر زبان، نیاز طلاب به زبان رسمی کشور و نیازهای آموزشی، ارتباطی و فعالیت های فرهنگی ایشان ایجاب می‌کند در گام اول زبان فارسی را بیاموزد.

مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی که زیر مجموعه جامعة المصطفی است، مجموعه‌ای به نام آموزش فارسی به فارسی در هشت کتاب تدوین کرده است که هم اکنون در مراکز مختلف جامعة المصطفی در داخل و خارج از کشور تدریس می‌شود. هدف از نگارش این مقاله توصیف و نقد دستوری این مجموعه آموزشی است.

اهمیت دستور زبان در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

هر انسانی بسیاری از اصول و قواعد زبان مادری خود را در محیط زبانی از گویشوران به صورت غریزی می‌آموزد، بنابراین در آموزش های اولیه برای سخن گفتن و نوشتن نیازی به آموختن دستور زبان مادری و قواعد آن ندارد اما برای زبان خارجی چنین نیست. زیرا زبان آموز بر زبان بیگانه تسلط کافی ندارد در نتیجه برای یادگیری نظام­مند مهارت های چهارگانه زبان آموزی باید به دستور زبان هم توجه بسیاری داشته باشد.

شکی نیست اگر بخواهیم فارسی را به­عنوان زبان خارجی به بیگانگان بیاموزانیم، دستور فارسی برای این کار لازم خواهد­بود. البته شیوه آموزش دستور فارسی به ایشان و مواد درسی آن با آنچه و آنطور که به اهل این زبان درس داده می‌شود، تفاوت فراوانی دارد. هر زبان آموز به هر شیوه که فارسی را بیاموزد باید توانایی برقراری ارتباط و اندیشیدن با آن را داشته­باشد و این دستور زبان است که درستی و کاربرد این توانایی‌ها را نظام می‌بخشد و راهی برای کشف راز زبان فارسی فراروی زبان­آموز می‌گشاید تا از طریق آن بتواند به لطف سخن گفتن دری پی برد. کمک زیبا نویسی، کوتاه نویسی و آسان سازی پیام رسانی اهمیت آموزش دستور زبان را بیشتر جلوه می­دهد.

مهارت های دستوری که از یک زبان آموز غیر فارسی زبان در یادگیری زبان فارسی انتظار می‌رود، عبارتند از:

«1- توان تشخیص بین اقسام گوناگون کلمه و اجزای آن

2ـ تشخیص جایگاه و نقش صرفی و نحوی کلمه

3ـ تشخیص صحیح انواع جمله از لحاظ وجه، زمان و .

4ـ تولید جمله های مختلف طبق قواعد زبان دوم» (ذوالفقاری، 1384: 39)

شیوه­های دستور نویسی در زبان فارسی

هیچ زبانی از داشتن دستور زبان بی نیاز نیست و تدوین و تنظیم آن برای زبان و اهلش اجتناب ناپذیر است. خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتن مهارت هایی زبانی هستند که با علم دستور زبان نظام می یابند و راه صحیح و روشن را می‌پیمایند. آشنایی و فهم درست متون کهن هر زبانی که میراث فرهنگی آن است به کمک دستور زبان صورت می‌پذیرد. مقابله با هرج و مرج زبانی و نیز نفوذ زبان‌های بیگانه کاری است که از عهده دستور زبان بر می‌آید. واژه سازی هدف دیگر دستور است و از همه مهم­تر آموزش هر زبانی چه برای اهل آن و چه بیگانگان به دستور زبان نیاز دارد.

متناسب با هدفی که دستور زبان فارسی دنبال می­کند، دستور نویسی انواع مختلفی دارد، در یک تقسیم بندی کلی می‌توان دستور زبان را به دو نوع آموزشی و توصیفی تقسیم کرد. "دستور زبان توصیفی هدفش توصیف سیستم زبانی و اجزای آن است بی آن که هدفی مبتنی بر چگونگی کاربرد صحیح زبان در ارتباطات میان انسان ها برای چنین توصیفی منظور شود و دستور زبان آموزشی هدفش ارائه روش های صحیح کاربرد سیستم زبانی در ایجاد ارتباط میان انسان ها می‌باشد" (لطفی پور ساعدی، 1362: 110).

زندی مقدم (1385) غیر از دو نوع توصیفی و آموزشی، نوع سومی را هم معرفی کرده است که هر دو جنبه آموزشی و توصیفی را با هم دارد و برای هر کدام از میان دستور زبان های فارسی نمونه هایی ذکر کرده است:

ـ آموزشی: دستور زبان فارسی امروز از غلامرضا ارژنگ، دستور زبان فارسی(1) از حسن احمدی گیوی و حسن انوری، دستور زبان فارسی از پرویز ناتل خانلری.

ـ توصیفی: توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی از محمد رضا باطنی، مبانی علمی دستور زبان فارسی از احمد شفایی، دستور امروز از خسرو فرشیدورد.

ـ توصیفی ـ آموزشی: دستور زبان جامع فارسی از عبدالعظیم همایونفرخ، راهنمای دستور زبان فارسی برای همه از محمدرضا دایی جواد.

باطنی (1370) معتقد است دستور زبان به سه روش نوشته می شود: سنتی، ساختاری و گشتاری ـ زایشی.

تاج الدین و عشقوی (1391) در آموزش زبان فارسی به خصوص بخش دستوری روش ساختاری و رویکرد ارتباطی را معرفی می­کند. ایشان رویکرد ارتباطی را ترجیح می دهند زیرا کاربرد دستور زبان در آن ملموس­تر است.

اگر ترتیب تدوین دستور به شکلی باشد که زبان آموز ابتدا قاعده دستوری را بیاموزد و سپس از طریق استفاده از مثال های متعدد، آن قواعد را تمرین کند، با روش «قیاسی» (نوروزی خیابانی، 1378: 24) یا «انتزاعی یا از کل به جزء» (میرطباطبایی، 1388: 39) روبرو هستیم و اگر بر عکس زبان آموزان مثال ها را بشنوند یا بخوانند و در ذهن خود تجزیه و تحلیل نمایند و از این طریق قواعد حاکم بر آن مثال ها را خود کشف کنند، روش آموزش دستور روش «استقرایی» (نوروزی خیابانی، 1378: 24) یا «غیر انتزاعی یا از جزء به کل» (میرطباطبایی، 1388: 39) خواهد بود.

بدیهی است که روش قیاسی که به استفاده از شرح و توضیح دستوری خارج از متن برتری می­دهد و زبان آموز را با معمای حل شده رو برو می­کند، با نگرش­های جدید دستوری هماهنگ نیست و مهمترین اشکال آن این است که دستور زبان به صورت کاربردی در ذهن زبان آموز نهادینه نمی­شود و تنها انباشتی از قواعد و بایدها و نبایدها را برای او به ارمغان می‌آورد. در روش استقرایی، زبان آموزان مسیر از جزء به کل را دنبال می­کنند و در پایان هر درس از قواعد و مفاهیم دستوری مورد نظر آگاهی می‌یابد. توانایی استفاده از نکات دستوری مهمترین هدف این روش است.

مباحث دستوری لازم برای زبان آموزان غیر فارسی زبان

تعیین مباحث دستوری برای زبان آموزان غیر فارسی زبان کار دشوار و مشکل­آفرینی است. در این زمینه دیدگاه­های متفاوتی ارائه می­شود، اما آنچه در تعیین این محدوده جای بحثی ندارد، این است که مقوله­های دستوری باید به نسبت بسآمد و کاربرد آنها در زبان مشخص و ارائه توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن شود و به قواعد نادر و استثنایی کمتر توجه شود.

فرشیدورد معتقد است: "مهمترین مباحث دستور برای دانشجویان زبان خارجی این مباحث است: فعل، واج­شناسی، حرف اضافه، حروف ربط، ضمیر و ساختمان جمله" (فرشیدورد، 1356: 761).

مشکوة الدینی به این نتیجه رسیده­است که "هفت دسته سازه­ها و ساخت­های نحوی به سبب بسآمد کاربردی آنها، در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیربومی اهمیت خاص دارد: گروه اسمی، گروه توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن فعلی، گروه صفتی، گروه حرف اضافه­ای، گروه قیدی، جمله ساده و جمله مرکب." (مشکوة الدینی، 1382: 102).

وی در همان مقاله مهمترین مقوله­های گروه اسمی و فعلی را که پر­بسآمدترین مباحث دستوری هستند، چنین طبقه­بندی می­کند:

گروه اسمی: صورت­های جمع اسم، نشانه نکره، حروف وابسته پیشین و ضمایر.

گروه فعلی: فعل رابط یا وجودی بودن، فعل داشتن، فعل­های دیگر با ارائه بن حال و بن ماضی، شناسه فعل، فعل حال ساده، فعل ماضی ساده، فعل امر، فعل حال استمراری، فعل آینده، فعل ماضی نقلی، فعل ماضی بعید، صورت­های فعل مرکب، فعل حال التزامی در صورت ساختی و فعل مجهول.

ذوالفقاری نیز در طرح برنامه درسی آموزشی زبان فارسی به ملل مسلمان، وسعت و توالی مفاهیم زبانی را به سه سطح مقدماتی، میانه و پیشرفته تقسیم کرده­است و مباحث و مقوله­های دستوری را بر اساس بسآمد، سادگی و توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن ترتیب منطقی در این سه سطح چنین می­آورد:

سطح مقدماتی: جملات ساده و کوتاه، نشانه­های آوایی و خطی، ضمیر شخصی جدا و پیوسته، اسم­های اشاره، صرف فعل داشتن، جمله­های سوالی بله و خیر، فعل­های است و نیست، اعداد یک تا صد، حروف اضافه پرکاربرد، قید زمان و مکان، مثبت و منفی کردن فعل، جمله­های امر و نهی، صفت، مضارع مستمر، علایم جمع، برخی پیشوندهای پرکاربرد، ادوات پرسش، ترکیب سازی، ی میانجی، کسره اضافه، تشدید، هم نویسه­ها، مترادف و متضاد.

سطح میانه: جمله­های ساده و بلند، نهاد و گزاره، ضمیر پرسشی و مبـهم، ترکیب­های وصفی و اضافی، صامت­های میانـجی، هم­خانواده، تنوین، اعداد صد تا هزار، حروف اضافه ساده، قید، الف مقصوره، جمع­های عربی، صفت، مضارع اخباری و التزامی، علائم تصغیر، نام آواها، پسوند و پیشوند، ادامه ادوات پرسش، ترکیب سازی، تبدیل جمله­های بلند به کوتاه، فعل گذرا و ناگذرا، مشتق و حروف اضافه + فعل.

سطح پیشرفته: جمله­های ساده، مرکب و بلند، ضمیر تعجبی و اشاره، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم، هم خانواده، اعداد هزار به بالا، حروف اضافه مرکب، قید، جمع مکسر، صفت، پیشوند و پسوند، ادوات پرسش، ترکیب سازی، انواع فعل گذرا، معلوم و مجهول، کلمات مشتق، حروف اضافه + اسم (ذوالفقاری، 1384: 34).

توصیف کتاب­های آموزش فارسی به فارسی

آموزش زبان فارسی در کتاب­های آموزش فارسی به فارسی به روش مستقیم و بدون استفاده از زبان واسطه یا ترجمه انجام می‌پذیرد. هدف از آموزش فارسی به زبان آموزیان جامعة المصطفی پرورش پژوهشگر اسلامی، مترجم و مبلغ است و آمادگی طلبه­های خارجی برای حضور در جامعه ایرانی و تحصیل در مقاطع بالاتر در حوزه­های اسلامی مهارت ایشان را نمایش می­دهد. در نظر گرفتن چنین هدفی در نگارش کتاب­های آموزش فارسی به فارسی حساسیت را در تألیف و تحلیل آنها بالا خواهد برد. در نتیجه درستی و دقت آنها توجه و پژوهش بیشتری را نیاز دارد.

لازم است پیش از ورود به مباحث دستوری، کتاب­های آموزش فارسی به فارسی از لحاظ صوری توصیف شوند:

کتاب اول در دو جلد با قطع رحلی، تمام رنگی و صفحات گلاسه در 368 صفحه به چاپ رسیده است، جلد اول آن هشت درس دارد و با هدف آموزش مهارت­های شنیداری و گفتاری زبان فارسی با استفاده از واژه­ها و جملات پایه و تصاویر آموزشی در 112 صفحه تهیه و تدوین گردیده­است. جلد دوم کتاب اول شامل دوازده درس در 255 صفحه با همان ظاهر جلد اول و با هدف تقویـت و تثبیت مهارت شنیداری و گفتاری زبان­آمـوزان به آموزش مـهارت­های نوشتاری و خوانداری می­پردازد.

کتاب دوم، سوم و چهارم در قطع رحلی و تصاویر رنگی با هدف آموزش چهار مهارت زبان آموزی هر کدام در بیست درس به چاپ رسیده است. پایان هر کتاب از واژه نامه تصویری بهره­مند است.

کتاب­های پنجم، ششم، هفتم و هشتم در قطع وزیری و با تصاویر سیاه و سفید بیشتر بر خواندن، نوشتن، درک مطلب و ادبیات فارسی تکیه دارد. این چهار کتاب هم هر کدام به بیست درس تقسیم می­شود. هر هشت جلد این مجموعه توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن کتاب کار دارد.

مباحث دستوری کتاب های آموزش فارسی به فارسی

از لحاظ شیوه دستوری کتاب های آموزش فارسی به فارسی رویکردی آموزشی، سنتی و استقرایی دارند. قواعد دستوری در این مجموعه در بخشی از کتاب به نام نکته­ها ارائه می­شود. مثال­های هر بخش در قالب جمله و نه متن می‌آید و معمولاً در ادامه به تمرین­هایی مرتبط ختم می­گردد. در جدول زیر مفاهیم زبانی و قواعد دستوری هر کتاب توصیف می­شود. لازم به ذکر است که کتاب هشتم این مجموعه اصلاً به دستور زبان نپرداخته است.

کندل چیست و انواع آن

کندل چیست

افراد برای اینکه بتوانند با پول خود سرمایه گذاری کنند به دنبال بازار های مختلف همانند بورس ، فارکس و … هستند و همان طور که می دانید امروزه در ایران بورس به شدت مورد استقبال قرار گرفته است و در چند ماه گذشته رشد زیادی داشته است . شما می توانید با آموزش بورس به بازار بورس ایران وارد شوید و سود خوبی از این طریق بدست آورید . در این مقاله به بررسی کندل در بورس و انواع آن می پردازیم .

کندل چیست ؟

کندل

کندل (candel) که در لغت به معنای شمع است نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار از بازرگانان برنج ژاپنی نشات گرفته است که صدها سال قبل از معروف شدن در آمریکا ، برای پیگیری قیمت های بازار استفاده می کردند .این نمودار می تواند توسط معامله گرانی که به دنبال نمودار های الگویی هستند مورد استفاده قرار گیرد.

به قسمت گسترده کندل یا همان قسمتی که رنگ قرمز یا سبز دارد را بدنه واقعی (real body ) می گویند و نشان دهنده قدرت خرید یا فروش است و هرچه بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش قدرت است . وقتی شمع به رنگ سبز است به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است . وقتی به رنگ قرمز است یعنی قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

خطوط بلند و نازک در بالا و پایین بدنه نشان دهنده دامنه بالا یا پایین است و به آن ها سایه می گویند ( به آن ها wicks یا دم نیز گفته می شود ) بلند یا کوتاه بودن سایه ها نیز دارای اهمیت است . بلند بودن آن ها به معنای این است که معاملات انجام گرفته بر روی سهم ، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل گرفته است . بلند بودن سایه بالایی شمع به معنی خریدار قوی است .

نمودارهای شمع با درک الگوها و روندها می تواند انواع مختلفی از اطلاعات را به شما رائه دهد . این نمودار مانند نمودار خطی است اما شامل اطلاعات بسیار دقیق تری درباره قیمت گذاری سهام است.

کندل ها نیاز به تنظیم در یک زمان خاص نیستند و می توان آن ها را به یک روز ، یک ماه یا حتی به اندازه یک دقیقه اختصاص داد.

انواع مختلف کندل استیک :

دوجی (Doji)

دوجی شمعی است که در یک دوره معین در قیمت نوسان دارد اما با همان قیمت باز و بسته می شود. دوره می تواند 1 روز ، 1 ساعت یا حتی یک دقیقه باشد . داستان هنوز همان است که عدم اطمینان در بازار وجود دارد.

در یک زمان ، خریداران برنده می شوند و در یک زمان فروشندگان برنده می شوند اما در پایان با همان قیمت بسته می شوند که در زمان باز شدن بودند . اگر دم یا همان سایه شمع بلند باشد ، این بدان معنی است که بی احتیاطی بیشتری از یک دوجی با یک سایه کوتاه وجود دارد.

دوجی ها به خودی خود به ما می گویند که تریدی در مورد قیمت وجود دارد اما فراتر از این به ما نمی گویند . در صورت استفاده با سایر الگوهای شمع ممکن است بتوانید درباره نحوه حرکت قیمت سهام اطلاعات بیشتری کسب کرد . دو نمونه از آن ها ستاره صبح دوجی و ستاره شب دوجی است .

ستاره صبح دوجی (Morning dogi star)

این الگو از دوجی استفاده می کنند تا واژگونی روند را نشان دهد و دارای 3 شمع است که هر کدام شامل پیامی هستند . شمع اول نزولی و پرقدرت ، شمع دوم که بدنه و سایه بزرگ ندارد می تواند به شکل توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن صعودی یا نزولی قرار گیرد و شمع سوم حالت صعودی به نسبت شمع دوم دارد.

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است .

ستاره عصر دوجی (Evening dogi star)

این الگو نیز از دوجی برای نشان دادن واژگونی روند استفاده می کند . نتیجه گیری بر اساس این الگو برعکس ستاره صبح است یعنی شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی را نشان می هد .

این الگو نیز دارای 3 شمع است. شمع اول صعودی و پر قدرت ، شمع دوم دارای بدنه کوچک است و سایه ندارد ، شمع سوم نزولی است .

ستاره دوجی صبح و عصر قرار نیست به شما بگویند چه سهامی را باید خریداری کنید و نباید تنها بر اساس این الگو عجله کنید و سهام بخرید ولی اگر شما قبلا سهام را براساس استراتژی خود انتخاب کرده اید این الگو بهترین زمان برای ورود به بازار را به شما می گوید .

نکته مهم این است که دانش این را داشته باشید تا بتوانید الگوی ورود به بازار را مشخص کنید.

سنگ قبر (gravestone ) و سنجاقک (dragonfly)

هر دو مانند دوجی در یک قیمت باز یا بسته می شوند با این تفاوت که فقط در یک جهت نوسان دارند به صورت افزایش یا کاهش . مانند دوجی آن ها به خودی خود مفید نیستند استفاده از آن ها با سایر فرم های کندل می تواند به پیش بینی بازار سهام کمک کند .

ستاره دنباله دار (shooting star)

یک ستاره دنباله دار جایی است که سهام در یک قیمتی باز می شود و بالا می رود و سپس پایین می آید تا در همان قیمتی که باز شده است بسته شود که تقریبا مشابه سنگ قبر است ولی به جای بسته شدن بالای قیمت باز شدن ، با همان قیمت بسته می شود .

این الگو در انتهای روند صعودی است و بدنه در انتهای پایینی است و سایه دو برابر بدنه است .

چکش (hammer)

چکش جایی است که سهام در قیمتی باز می شود و کمی پایین می رود و پایین قیمتی که باز شده است بسته می شود این الگو مشابه الگو سنجاقک است . چکش در انتهای روند نزولی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد و سایه بالایی ندارد ، سایه پایینی دو برابر بدنه است.

چکش ها می توانند پایین یا سطح پشتیبانی را نشان دهند. پس از کاهش ، چکش ها صعود را نشان می دهند. پایین بودن سایه دلالت بر این دارد که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. ممکن است به نظر برسد که برای اینکه عملکرد کافی باشد ، چکش ها نیاز به تأیید صعودی بیشتری دارند. پایین بودن چکش نشان می دهد که تعداد زیادی از فروشندگان باقی مانده اند .

چکش معکوس ( inverted hammer)

چکش معکوس مشابه ستاره دنباله دار است اما براساس اقدامات قبلی قیمت پیامد های متفاوتی دارند . هر دو الگو دارای بدنه واقعی کوچک و سایه ی بالایی بلند هستند . هر دو سایه پایینی ندارند یا سایه پایینی کوچکی دارند. چکش معکوس بعد از نزول و کاهش شکل می گیرد . سایه بلند نشانگر فشار خرید در طول جلسه است.

شمشیر زدگی (Bullish engulfing)

شمشیر زدگی

این الگو با وجود یک بدن بزرگ سبز که بدن قبلی کوچکتر قرمز رنگی را درگیر می کند ، مشخص می شود و در طی روند نزولی ظاهر می شود . بدن سبز لازم نیست سایه های شمع قبلی را درگیر کند ، اما بدن را کاملاً درگیر می کند.

 • بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
 • در روز اول بدن قرمز مشاهده می شود.
 • بدن آبی در روز دوم به طور کامل بدن قرمز روز قبل را درگیر می کند.

در حالی که بازار با روند نزولی مشخص می شود ، فروش با وجود بدنه قرمز در روز اول اما با حجم کم مشاهده می شود. روز بعد ، بازار پایین تر باز می شود . به نظر می رسد که ادامه روند نزولی خواهد بود ، اما فشار فروش حرکت را از دست می دهد و گاوها در طول روز کنترل می کنند . نیروی خرید بر نیروی فروش غلبه می کند و در بازارهای نهایی می تواند بالای روز قبل بسته شود .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است . هنگامی که قیمت ها از بالای شمع دوم نزدیک می شوند ، سیگنال خرید ایجاد می شود.

هارامی (Harami)

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت کند شدن یا متوقف شدن روند حرکت است. این الگو شامل 2 کندل است . کندل اول ، کندل والد و کندل دوم ، کندل فرزند است که معمولا رنگ این دو کندل با یکدیگر متفاوت است . اگر کندل والد سبز باشد یعنی مثبت باشد کندل فرزند قرمز یعنی منفی است .

خرس هارامی (bearish harami ) و بولیش هارامی (bullish harami)

خرس هارامی

این الگو ها شامل 2 کندل است ، یک شمع بزرگ و یک شمع کوچک . خرس هارامی الگوی معکوس به سمت نزولی را نشان میدهد در حالی که بولیش هارامی معکوس آن را نشان می دهد . این الگو ها نشان می دهند که وضعیت فعلی معکوس خواهد شد.

حلق آویز (hanging man)

این الگو بسیار مشابه چکش است اما بر اساس قسمت های قبلی پیامدهای مختلفی دارند . هر دو دارای بدنه ی کوچک (قرمز یا سبز) و سایه ی پایینی بلند هستند هر دو سایه ی پایینی ندارند یا کوتاه دارند.

The Hanging Man یک الگوی معکوس نزولی است که می تواند سطح بالایی یا مقاومت را نشان دهد. پس از پیشبرد ، یک حلق آویز اعلام می کند که فشار فروش در حال افزایش است. پایین بودن سایه تأیید می کند که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. مانند Hammer ، یک حلق آویز قبل از عمل نیاز به تأیید نزولی دارد. چنین تأییداتی می تواند به عنوان شکاف پایین یا شمع بلند قرمز بر روی حجم سنگین ایجاد شود .

بولیش خط پریسینگ (Bullish Piercing Line)

بولیش خط پریسینگ

این یک الگوی معکوس پایین با دو کندل است . شمع قرمز در روز اول ظاهر می شود در حالی که روند نزولی در حال انجام است. روز دوم شکاف کمتری را به پایین باز می کند اما می تواند بیش از نیمی از قسمت داخلی قرمز شمع را ببندد و منجر به تشکیل یک شمع آبی قوی شود.

 • بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
 • شمعدان قرمز در روز توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن اول ظاهر می شود.
 • در روز دوم شاهد شکاف پایین در باز شدن هستیم اما کندل قادر است بیش از نیمی از قسمت داخلی شمع قرمز را ببندد.

در این الگو بازار در حال نزولی است. اولین بدن قرمز این دیدگاه را تقویت می کند. روز دیگر بازار شکاف را کاهش می دهد و نشان می دهد که روند نزولی همچنان ادامه دارد. پس از این روند بسیار نزولی ، گاوها شارژ می شوند. بازار تا پایان جلسه صعود می کند و نتیجه آن نزدیک شدن به روز گذشته است. احساس ترس در بین فروشندگان کوتاه مدت وجود دارد .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است. برای تولید سیگنال خرید باید قیمت ها از این سطح عبور کنند. سطح از دست دادن توقف به عنوان پایین ترین نقطه شکل گیری الگوی شمع تعریف شده است .

پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست ؟ را مطالعه کنید.

سه سرباز سفید (Three white soldiers)

این الگو نشانگر واژگونی پایین در بازار است و دارای سه کندل با بدنه سبز که به سمت بالا حرکت می کنند هست . باز شدن هر روز کمی پایین تر از قیمت های قبلی بسته شدن است و قیمت ها به تدریج در سطوح بالاتر بسته می شوند .

معیار های شناسایی :

 • بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
 • سه شمع متوالی کمی طولانی سبز مشاهده می شود.
 • هر شمع درون بدنه روز قبل باز می شود.
 • کندل به تدریج در اوج های جدید ، بالاتر از روز قبل ، بسته می شود.

این الگو در روند نزولی حاكم ظاهر می شود كه در آن قیمت در پایین قرار دارد. سپس اولین شمع سبز را مشاهده می کنیم که تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند. این روند برای دو روز آینده ادامه دارد و به تدریج سطح های جدیدی را در پایان خواهد داشت . این احساس ترس را در بین خرس ها ایجاد می کند که باعث می شود قیمت های بیشتری به سمت جلو حرکت کند.

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته شدن تعریف شده است. برای تأیید باید قیمت ها از بالای این سطح عبور کنند.

شمع مخلوط (Blending candle)

الگو های کندل می توانند با هم مخلوط شوند و یک الگو را ایجاد کنند.

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری فارکس است که با آموزش فاراکس می توانید در این راه قدم بگذارید و نتایج خوبی بگیرید .

رونالدو: مقابل منچستر گل بزنم شادی نخواهم کرد

رونالدو: مقابل منچستر گل بزنم شادی نخواهم کرد

ستاره رئال مادرید از اینکه بسیاری او را مغرور توصیف می کنند ناراحت است.

ستاره رئال مادرید از اینکه بسیاری او را مغرور توصیف می کنند ناراحت است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بسیاری از فوتبال دوستان کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید را بازیکنی خودخواه و مغرور می دانند اما خود این بازیکن نظر دیگری دارد و می‌گوید به هیچ وجه مغرور نیست.

رونالدو در گفت گویی که با سایت اتحادیه فوتبال اروپا داشت گفت: اینکه بسیاری مرا مغرور می دانند ناراحتم می کند. افرادی که از نزدیک مرا می شناسند به خوبی می دانند که من شخصی مودب، سنجیده و بیزار از غرور و خود بزرگ بینی هستم! ظالمانه است که درباره افرادی که نمی شناسیم قضاوت کنیم و معیار ما تنها ظاهر و شایعه های اطراف آنها باشد. با این حال باید بگویم که چنین قضاوت هایی طبیعی است و خود من هم گاهی اوقات گرفتار آن می شوم.

بهترین بازیکن جهان در سال 2009 افزود: فوتبال برای من همه چیز است. تنها چیزی که درزندگی به خوبی از عهده آن بر می آیم همین فوتبال است.مردم مرا مغرور می دانند چرا که در زمین کاملا جدی هستم وبه هیچ وجه شوخی و یا تمسخر نمی کنم. می خواهم با رعایت رژیم غذایی خوب و پرهیز از شب توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن زنده داری و زندگی پر سر و صدا آمادگی بدنی خود را حفظ کنم و به یک الگو در جهان فوتبال تبدیل شوم.

رئال مادرید در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باید 13 فوریه در سانتیاگو برنابئو به مصاف منچستر یونایتد برود. رونالدو درباره این بازی گفت: شش سال خوب و خاطره انگیز را با منچستر یونایتد پشت سر گذاشتم. اگر حضور در این تیم نبود هیچگاه نمی توانسم در تیم بزرگی چون رئال مادرید بازی کنم. هنور رابطه بسیار خوبی با هم تیمی‌های سابق خود دارم.اگر در این دیدار یا دیدار برگشت در اولدترافورد گلزنی کنم اصلا شادی نخواهم کرد.

ستاره پرتغالی رئال مادرید در پایان سخنان خود گفت: پسرم مهمترین شخص در زندگی ام است.امیدوارم که در آینده دوباره بچه دار شوم.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

« استراتژی پرایس اکشن » اصطلاحی گسترده برای توصیف استراتژی های معاملاتی است. شما می توانید آن را به عنوان یک کتگوری برای انجام معاملات خود و با استفاده از استراتژی معاملاتی فاندامنتال، استراتژی های بر پایه اندیکاتور یا استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا ، به کار ببرید.
در این حالت، براساس استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، تنها باید روی قیمت به عنوان نیروی محرکه بازار تمرکز کنید.

توجه داشته باشید که شما به عنوان یک معامله گر، تنها می توانید با پیگیری قیمت ها بسیاری از سردرگمی ها و افکار خود را حذف کنید.
این بدان معنا نیست که عوامل دیگر مانند اخبار اقتصادی قریب الوقوع نمی توانند بر تصمیمات شما اثری بگذارند.
برای مثال، ممکن است بر اساس استراتژی خود به این نتیجه برسید که بهتر است جفت ارز USD/CAD را خریداری کنید اما به دلیل انتشار اخبار اخیر درباره حقوق بخش غیر کشاورزی، منطق شما مانع از این انتخاب می شود.

زمانی که براساس استراتژی پرایس اکشن معاملات خود را انجام می دهید، براساس این فرض حرکت می کنید که تمامی اطلاعاتی را که درباره بازار از آن اطلاع دارید، در این قیمت ها خلاصه می شود.
در حقیقت، چنین فرضی، اساس اکثر آنالیزهای تکنیکال در خالص ترین شکل آن است. یک تکنسین فاندامنتال به ارقام اقتصادی اتحادیه اروپا به عنوان مبنای معاملات یورو نگاه می کند در حالی که کسی که براساس استراتژی پرایس اکشن عمل می کند، به روند حرکت بازار توجه دارد.
در این استراتژی، به ترجیح بازار در روند حرکت توجه نمی شود بلکه درواقع روی آنچه که در جریان است تمرکز می شود.

سادگی و ظرافت در پرایس اکشن

به کار بردن یک راه حل ساده و مناسب، مسئله ای است که معامله گران به آن توجهی ندارند. با تمرکز روی رفتار بازار با روان شناسی جمعی همراه می شوید و سعی می کنید تا رفتار معامله گران را پیشبینی کنید.

چنین طرز فکری کاملاً دور از ذهن است زیرا این بازار مملو از معامله گران است به همین دلیل، برای درک طرز فکر و پیش بینی رفتارهای آنها به قدرت ماورایی نیاز دارید.
با این وجود، اگر معامله گری شاهد بالا رفتن قیمت جفت ارز EUR/USD باشد، برای خرید آن اقدام می کند و وارد فرایند فروش آن نخواهد شد.

بسیاری از معامله گران گرفتار روندی به نام « فلج در آنالیز» می شوند به این معنا که با استفاده از اندیکاتورها و قوانین مختلف، خود را درگیر می کنند و به تضاد زیادی در معاملات می رسند. در این شرایط، معامله گر نمی تواند کار خاصی انجام دهد زیرا خود را در آنالیزهای پیچیده ای غرق می کند و نمی تواند به درستی تصمیم گیری کند.

استراتژی پرایس اکشن

مثال

فرض کنید که شما می خواهید با جفت ارز EUR/USD معاملات خود را انجام دهید و متوجه می شوید که این جفت ارز در مدت طولانی روندی صعودی را در پیش گرفته است اما این اواخر شاهد وقوع پولبک در بازار آن بوده اید.
با وقوع پولبک و رسیدن نمودار مربوط به به رقم تقریبی 1.15، متوجه جهش بازار می شوید.

مثال بالا، نشان دهنده انجام معاملات بر اساس پرایس اکشن است زیرا معامله گر با توجه به شرایط بازار و دنبال کردن روند آن، معاملات خود را انجام می دهد. در این روش، فرد بدون حدس زدن رفتار معامله گران دیگر، عمل می کند و نگران تولید ناخالص اتحادیه اروپا نیست.

درواقع در این مسیر معامله گر به این نتیجه رسید که عدد 1.15 معنی خاصی برای بازار دارد به این ترتیب که، اگر قرار باشد سطحی پایین تر از این مقدار را تجربه کنید ، شاهد خریداران دیگر در سطح کنونی نخواهید بود.

مثال دیگر مربوط به صبر کردن برای ظهور الگوی ستاره دنباله دار یا چکش در نمودار کندل استیک است.
من معامله گرانی را می شناسم که با استفاده از الگوهای روزانه چکش و ستاره دنباله دار به عنوان سیگنال هایی برای شناسایی ترند معکوس استفاده می کنند. به طور کلی، معامله گرانی که از این نوع پرایس اکشن در نمودار کندل استیک استفاده می کنند، ترجیح می دهند که این کندل ها ترند کلی معاملات را تشکیل دهند.

توجه داشته باشید، هر زمانی که از استراتژی کندل استیک استفاده می کنید به نوعی براساس روش پرایس اکشن پیش می روید.

درباره معامله گران نهادی کمی بیشتر بدانید

یکی از دلایل پافشاری من برای معامله براساس پرایس اکشن، وجود معامله گران نهادی به عنوان رقیب شما در بازار معاملات است. سرعت این افراد در انجام معاملات بسیار بالا است و همچنین به اطلاعات عمیق تری دسترسی دارند.

شما به عنوان یک معامله گر به تیم دانشمندانی که برروی آخرین الگوریتم ها در معاملات ارزی کار می کنند، دسترسی ندارید و همچنین ، تیمی متشکل از اقتصاد دانان را هم در اختیار ندارید تا با توجه به تحلیل های فاندامنتال آنها، نسبت به نحوه حرکت بازار، آگاهی کسب کنید.

به همین دلیل، می توانید با دنبال کردن قیمت ها و با توجه به روند بازار، معاملات خود را انجام دهید.
به یاد داشته باشید که در بازار معاملات، علاوه بر محافظت از دارایی خود باید از سرمایه ذهنی خود نیز محافظت کنید. این مسئله، نکته مهمی در زمینه معاملات بر اساس پرایس اکشن است.

به یاد داشته باشید که شما با این هدف وارد بازار معاملات نشده اید که تمام مدت پشت میز و کامپیوتر خود بنشینید، بلکه هدف شما کم کردن میزان استرس روزانه و کسب سود است. توجه داشته باشید که استرس در معاملات می تواند بسیار مخرب باشد.

زمانی که من تصمیم گرفتم تا معاملات خود را به دور از استرس و توجه کردن به سر و صداها و شایعات در بازار معاملات انجام دهم ، با آرامش بیشتری این مسیر را طی کردم.

برنامه استاپ چیست؟

از STOPP APP استفاده کنید به شما کمک می کند تا چرخه های باطل و منفی رفتار را تغییر دهید و به طور مثبت شما را قادر می سازد تا در افکار، احساسات و رفتارهای خود تغییراتی ایجاد کنید تا زندگی ماهرانه تر و کمتر تکانشی داشته باشید.. زمانی که احساس می‌کنید میل به عمل دارید، توجه کنید. متوقف کردن.

سپس، چه معیارهای استاپ؟ معیارهای STOPP/START معیارهای مبتنی بر شواهد هستند که برای بررسی رژیم های دارویی در افراد مسن استفاده می شوند. هدف STOPP (ابزار غربالگری نسخه‌های نامناسب بالقوه افراد مسن) کاهش بروز عوارض جانبی مرتبط با داروها ناشی از تجویز نامناسب بالقوه و پلی‌دارویی است.

به همین ترتیب Stopp and start چیست؟ STOPP (ابزار غربالگری نسخه های افراد مسن) و START (ابزار غربالگری برای هشدار به درمان صحیح) معیارهایی هستند که به عنوان ابزاری برای پزشکان برای بررسی داروهای بالقوه نامناسب در افراد مسن استفاده می شوند و به عنوان بهترین روش توسط برخی سازمان ها تأیید شده اند.

اهمیت معیارهای استاپ استارت در محیط بالینی چیست؟

معیارهای STOPP/START برای غربالگری مشکلات احتمالی مرتبط با پزشکی در میان سالمندانی که در موسسات مراقبت های بهداشتی در هر سطحی حضور دارند، مفید است. این به ویژه در تنظیمات مراقبت های بهداشتی با منابع محدود مانند سریلانکا مفید است [10، 11، 18] که در آن سیستم مراقبت های بهداشتی از بسیاری جهات برای منابع کشورهای غنی متفاوت است.

بر این اساس، چرا معیارهای Beers و پروتکل های Start Stopp مهم هستند؟

در RCT های تک مرکزی، معیارهای STOPP/START که به عنوان مداخله مورد استفاده قرار می گیرند، به طور قابل توجهی مناسب بودن دارو را بهبود می بخشد و در مقایسه با مراقبت های دارویی استاندارد، بروز ADR را در افراد مسن در بیمارستان کاهش می دهد.

پلی داروسازی چیست؟

بخش های مقاله پلی فارماسی، که به عنوان استفاده منظم از حداقل پنج دارو تعریف می شود، در افراد مسن و جمعیت توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن های جوان در معرض خطر رایج است و خطر پیامدهای پزشکی نامطلوب را افزایش می دهد. عوامل خطر متعددی وجود دارد که می تواند منجر به پلی دارویی شود.

تجزیه و تحلیل نسخه چیست؟

تجزیه و تحلیل الگوی نسخه به عنوان بینش در مورد استفاده از داروی موجود برای اطمینان از درمان منطقی دارو تعریف می شود [1]. نسخه یکی از مهمترین ابزارهایی است که بین پزشک و بیمار ارتباط برقرار می کند و همچنین دستور کتبی برنامه دارویی را به بیمار می دهد [2].

منظور از تجویز آبشار چیست؟

آبشار تجویز به عنوان وضعیتی تعریف می‌شود که در آن اولین دارویی که برای بیمار تجویز می‌شود، علائم و نشانه‌های عوارض جانبی ایجاد می‌کند که به اشتباه به عنوان یک وضعیت جدید تعبیر می‌شوند و در نتیجه داروی جدیدی تجویز می‌شود.

معیارهای Beers چیست؟

معیارهای AGS Beers ® شامل همان پنج دسته اصلی مانند سال 2015 است: (1) داروهای بالقوه نامناسب در افراد مسن. (2) داروهای بالقوه نامناسب برای اجتناب از افراد مسن با شرایط خاص؛ (3) داروهایی که باید با احتیاط قابل توجهی در افراد مسن استفاده شوند. (4) دارو

داروها را چگونه توصیف می کنید؟

پنج مرحله برای فردی کردن شیوه‌های توصیف برای هر بیمار عبارتند از (1) شناسایی داروهای بالقوه نامناسب. (2) برای تعیین اینکه آیا می توان دوز دارو را کاهش داد یا دارو را متوقف کرد. (3) برای برنامه ریزی مخروطی. (4) برای نظارت (برای علائم قطع یا نیاز به شروع مجدد) و پشتیبانی

5 معیار آبجو چیست؟

معیارهای AGS Beers ® شامل همان پنج دسته اصلی مانند سال 2015 است: (1) داروهای بالقوه نامناسب در افراد مسن. (2) داروهای بالقوه نامناسب برای اجتناب از افراد مسن با شرایط خاص؛ (3) داروهایی که باید با احتیاط قابل توجهی در افراد مسن استفاده شوند. (4) دارو

چرا به آن معیار آبجو می گویند؟

نام این دارو برگرفته از متخصص طب سالمندی Mark H. Beers، MD است که با گروهی از متخصصان برای تهیه فهرستی از داروهای بالقوه نامناسب (PIMs) در افراد مسن در اوایل دهه 1990 کار کرد.

معیارهای آبجو برای چه استفاده می شود؟

معیارهای آبجو برای استفاده از داروهای بالقوه نامناسب در بزرگسالان مسن، که معمولاً لیست آبجو نامیده می‌شود، دستورالعمل‌هایی برای متخصصان مراقبت‌های بهداشتی است که به بهبود ایمنی تجویز داروها برای افراد مسن 65 سال و بالاتر در همه موارد به جز شرایط تسکینی کمک می‌کند.

چهار نوع پلی داروسازی چیست؟

مدت فقط عددی تعداد کل تعاریف
پلی داروسازی متوسط 1 1
پلی داروسازی عمده 11 12
هایپرپلی داروسازی 1 2
پلی داروسازی بیش از حد 8 10

نام دیگر پلی داروسازی چیست؟

کلمه دیگری برای پلی داروسازی چیست؟

رژیم چند دارویی تجویز چند دارو
درمان چند دارویی درمان دارویی چندگانه

نمونه ای از پلی داروسازی چیست؟

تجویز داروی نامناسب اغلب منجر به پلی داروسازی می شود. به عنوان مثال، یک زن 85 ساله را در نظر بگیرید که آمی تریپتیلین 50 میلی گرم قبل از خواب برای بی خوابی تجویز کرده است. عوارض شایع این دارو در بیماران مسن شامل یبوست، بی اختیاری ادرار، سرگیجه، خشکی دهان و خشکی چشم است.

شاخص های تجویز چیست؟

هدف از این شاخص‌ها شناسایی پذیرش‌های بیمارستانی است که ممکن است با تجویز تجویزی همراه باشد که به طور بالقوه خطر آسیب را افزایش می‌دهد، و کمیت بیماران در معرض خطر بالقوه افزایش یافته است. هدف این شاخص‌ها عبارتند از: پشتیبانی از بررسی‌های محلی تجویز، در کنار سایر عوامل خطر برای آسیب احتمالی.

الگوی تجویز چیست؟

الگوهای نسخه‌ای میزان و مشخصات مصرف دارو، روندها، کیفیت داروها، و انطباق با دستورالعمل‌های منطقه‌ای، ایالتی یا ملی مانند دستورالعمل‌های درمان استاندارد، استفاده از داروها از فهرست داروهای ضروری و استفاده از داروهای ژنریک را توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن توضیح می‌دهند.

قسمت های نسخه چیست؟

همه نسخه ها شش قسمت دارند - آیا می دانید آنها چیست؟

 • نام دارو
 • مقدار مصرف
 • مسیر طی شده
 • فرکانس.
 • مقدار توزیع شده
 • تعداد پر کردن مجدد

چگونه می توان از تجویز آبشار جلوگیری کرد؟

کاهش دوز دارویی که باعث واکنش نامطلوب دارویی می شود، در صورتی که واکنش مربوط به دوز باشد، مناسب است. امتحان یک داروی متفاوت با اثر مشابه، اما خطر کمتری برای ایجاد واکنش نامطلوب دارویی، ممکن است راه دیگری برای جلوگیری از آبشار تجویز باشد.

کدام یک از موارد زیر نمونه ای از آبشار تجویز است؟

به عنوان مثال، تجویز یک مهارکننده پمپ پروتون برای کاهش عوارض جانبی دستگاه گوارش مرتبط با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) است. تجویز آبشارهای ناشی از عوارض جانبی ناشناخته و شناخته شده، بیمار را در معرض خطر بیشتر آسیب قرار می دهد.

چرا ترامادول در لیست آبجو قرار دارد؟

به دلیل افزایش خطر هیپوناترمی یا سندرم ترشح نامناسب هورمون آنتی دیورتیک (SIADH) ترامادول به لیست PIMها اضافه شد تا با احتیاط در افراد مسن استفاده شود.

چه تعداد دارو در لیست آبجو وجود دارد؟

بر اساس بررسی گسترده بیش از 1,400 مطالعه، 2019 AGS Beers Criteria® شامل پنج لیست از نزدیک به 100 دارو یا کلاس دارویی است که باید برای برخی یا همه افراد مسن با احتیاط مصرف شود.

چرا به آن لیست آبجو می گویند؟

این فهرست در سال 1991 برای بهبود کیفیت مراقبت از سالمندان معرفی شد. نام این دارو برگرفته از متخصص طب سالمندی Mark H. Beers، MD است که با گروهی از متخصصان برای تهیه فهرستی از داروهای بالقوه نامناسب (PIMs) در افراد مسن در اوایل دهه 1990 کار کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.