انواع روش‌های تجزیه و تحلیل


انواع روش‌های تجزیه و تحلیل

در انجام پایان نامه ارشد ممکن است با تجزیه و تحلیل داده ها در روش تحقیق کیفی سر و کار داشته باشید که این مقاله کمک کننده است.

روش های تجزیه وتحلیل در روش کیفی :

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از طریق تحقیقات کیفی وجود دارد که ما از میان آنها به توضیح دو روش شناخته تر شده می پردازیم :

روش مقایسه پیوسته و روش تحلیل آفرینی .

روش مقایسه پیوسته در ابتدا توسط گلاس و استراس ( 1967 ) مطرح شد و در دهه گذشته ، توسط لینکن و گوبا ( 1995 ) مورد تجدید نظر قرار گرفت .

به طور کلی این روش دارای چهار مرحله است :

1- تعیین یا گمارش مقایسه ای مطالب ( یا وقایع ) در طبقات

2- بسط و اصلاح طبقات

3- جستجوی روابط و مضامین بین طبقات

4- ساده کردن و ترکیب داده ها در یک ساختار نظری منسجم .

حال هریک از مراحل فوق را به ترتیب توضیح می دهیم .

برای مثال ، فرض کنید یک محقق درمورد اینکه چرا افراد ، مشترک خدمات مستقیم رایانه ای می شوند به مطالعه کیفی می پردازد .

او با چندین نفر مصاحبه کرده و آن راتنظیم می کند .

سپس هر اظهار نظر را به عنوان واحد تحلیل تعریف می کند و هر گفته را روی یک برگه دان می نویسد .

در دو کارت اول انتخاب شده برای تحلیل ، به دست آوردن سریع ترین اخبار در خدمات مستقیم ذکر شده است . محقق این دو کارت را در یک طبقه قرار می دهد و موقتاً نام« اخبار» به آن می دهد .

کارت بعدی در مورد پست الکترونیکی است ؛ به نظر می رسد که این کارت در طبقه نخست قرار گیرد به همین دلیل موقتاً کنار گذاشته می شود .

کارت بعدی درمورد خطوط ارتباط تصویری است ؛ محقق به این دلیل که این پاسخ شبیه قبلی یعنی پست الکترونیکی است طبقه جدیدی درست می کند و آن را «ارتباط بین شخصی » می نامد .

این فرآیند تا آخر با هر واحد تحلیلی تکرار می شود .

با این حال ، طی این فرایند ، محقق چندین با طبقه بندی خود را تغییر می دهد و هر طبقه را از نوتعریف می کند . طی مرحله اصلاح و بازبینی طبقات ، محقق قواعد یا قضایایی را که با استفاده از آنها یک طبقه را تعریف کرده است یادداشت می انواع روش‌های تجزیه و تحلیل کند .

برخی قواعد برای شمول سازی باید در کل مطالعه مورد بازنویسی و بازنگری قرار گیرد . این قواعد نه تنها به تمرکز مطالعه کمک می کند ، بلکه به محقق نیز امکان می دهد تا ابعاد نظری صورت بندی یک نظام طبقه بندی را کشف کند .

باوجود این ارزش غایی این قواعد در آن است که روشن می سازند ما درمورد موضوع انتخاب شده چه مطالبی آموخته ایم وچگونه باید از تحقیق نتیجه گیری کنیم .

در مثال مذکور ، بعد از مرور تمام کارت های داده ها که در طبقه «ارتباط بین شخصی»قرار گرفته اند ، محقق باید قضیه یا گزاره ای نظیر این گزاره بنویسد :

« مردم به این علت مشترک خدمات متصل رایانه ای می شوند که گروه دوستان خود را گسترش دهند» برای دیگر طبقات دیگر نیز باید جملات یا گزاره های مشابه نوشت .

مرحله سوم این روش مشتمل برجستجوی روابط و الگوهای مشترک در بین طبقات است . محقق گزاره ها را بررسی می کند و به دنبال روابط معنی داری می گردد . برخی گزاره ها ممکن است از نیرومندی کافی برای تنها ماندن برخوردار باشند ؛ برخی را نیز باید به طریقی باهم مرتبط ساخت .

هدف این مرحله دستیابی به قواعد و احکامی است که با استفاده از آنها می توان پدیده مورد مطالعه راتبیین کرد . در مثال خدمات متصل رایانه ای ، محقق باید توجه داشته باشد که چندین گزاره به مفهوم« گسترش» اشاره دارند . مردم ممکن است از خدمات متصل رایانه ای برای گسترش فرصت های خریدشان یا در اختیار داشتن تعداد بیشتری از منابع خبری استفاده کنند .

از این رو محقق ممکن است نتیجه گیری کند که گسترش فضای اطلاعاتی شخص کلید اصلی مشترک خدمات متصل رایانه شدن است . در مرحله آخر این فرآیند گزارش تحقیق نوشته می شود .

در این مرحله ، تمام نتایج مورد تحلیل قرار گرفته و ادغام می شوند تا تبیین منسجمی از پدیده مورد مطالعه به عمل آید . محقق تلاش می کند تا تبیین مختصر و در عین حال جامعی از موضوع مورد مطالعه ارائه دهد .

هدف این مرحله از طرح ارائه یک شناخت و ادراک از افراد یا وقایع مورد مطالعه است . راهبردهای تحلیل آفرینی فرضیه سازی و تحلیل داده ها را باهم یکی می کند .

مراحل این روش عبارتند از :

1- تعریف موضوع مورد علاقه و تدوین یک فرضیه

2- مطالعه یک مورد به منظور تعیین مناسب بودن فرضیه ، اگر فرضیه مناسب نباشد اصلاح می شود .

3-مطالعه دیگر موارد به منظور صورت بندی مجدد فرضیه

4- مطالعه موارد منفی که ممکن است فرضیه را تأیید نکنند و صورت بندی مجدد فرضیه .

5- ادامه کار تا زمانی که فرضیه به اندازه کافی آزموده شود .

باید توجه داشت که در این روش ، در آغاز تبیین پدیده مورد مطالعه به صورت فرضیه ارائه می شود .

این روش برخلاف روش مقایسه پیوسته است که در آن تبیین به عنوان نتیجه پایانی تحقیق ارائه می شد . شاید بهترین روش برای تشریح این که در این روش چگونه عمل می شود ، استفاده از یک مثال ساده باشد .

فرض کنید محقق علاقمند به تبیین این مسأله است که چرا افراد آگهی های تلویزیونی را تماشا می کنند . همکاران محقق به او می گویند که پاسخ روشن است : چون می خواهند کالایی بخرند یا تجارت کنند .

محقق با این پاسخ قانع نمی شود ، ولی تصمیم می گیرد تا از این تبیین به عنوان فرضیه انواع روش‌های تجزیه و تحلیل اولیه استفاده کند . او شخصی را پیدا می کند که می داند این آگهی ها را زیاد تماشا می کند .

طی مصاحبه آن شخص می گوید که مهمترین دلیل او برای تماشای این تبلیغات آگاهی از تولیدات جدید و نو است . با توجه به این اطلاعات ، محقق این فرضیه را صورت بندی می کند : افراد بخاطر خرید و آگاهی از تولیدات جدید ، آگهی های بازرگانی را تماشا می کنند .

بیننده دیگری مورد مصاحبه قرار می گیرد و همین دلیل را به اضافه این که از تماشای آنها لذت می برد ، عنوان می کند . مجدداً فرضیه او اصلاح می شود .

محققی عنوان می کند که منظور از تماشای آگهی های بازرگانی عبارتند از :

از خرید و تجارت کالا و تولیدات ، آگاهی از کالاهای جدید و لذت بردن از آنها . در این مرحله محقق سعی می کند تا مواردی که ممکن است با فرضیه جدید همخوان نباشد پیدا کند .

همکار او خاطر نشان می سازد تمام افرادی که تا به حال مورد مصاحبه قرار گرفته اند از قشر مرفه بوده اند و افرادی که دارای درآمد پایینی هستند ممکن است به دلایل دیگری آگهی ها را تماشا کنند . مصاحبه گر با افرادی که درآمد پایینی دارند مصاحبه می کند و در می یابد که آنها برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت خود این آگهی ها را تماشا می کنند .

مجددا فرضیه اولیه اصلاح می شود تا این یافته ها را نیز در برگیرد . محقق سپس افراد متعددی را با درآمدهای مختلف مورد مطالعه قرار می دهد تا اعتبار این فرضیه جدید را آزمایش کنند .

محقق جمع آوری داده ها را تا آنجا ادامه می دهد که موارد بیشتر ، دیگری به اطلاعات او اضافه کند . باید توجه داشت که این فرضیه ممکن است خسته کننده در عین حال برای محقق مشکل باشد تا دقیقاً در چه منطقه ای تحقیق را متوقف کند .

همیشه می توان بحث کرد غیر از مواردی که محقق یافته است هنوز مواردی در محیط وجود دارد که ممکن است این فرضیه را تأیید نکند .

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی» توسط پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 29 فروردین ماه 1401 بصورت مجازی برگزار می‌شود.

هر پژوهشگری که آرزو دارد در تحلیل کیفی کارآمد شود، ‌باید بیاموزد چگونه خوب و روان کدگذاری کند. شایستگی پژوهش کیفی تا اندازه زیادی ریشه در شایستگی پژوهشگر در کدگذاری دارد (استراوس،‌ 1987:‌ 27).

اهمیت و شیوه اجرای پژوهش کیفی و به ویژه «کدگذاری»، بر پژوهشگران و دانشجویان این حوزه پوشیده نیست. «کدگذاری»، بخشی از فرایند پژوهش کیفی است. مفهوم پردازی از داده‌ها اولین قدم در تجزیه و تحلیل به شمار می‌رود. در پژوهش های کیفی،‌ یافته‌ها ممکن است شامل متن نوشته شده مصاحبه ها،‌ یادداشت‌های میدانی مربوط به مشاهده‌های مشارکتی،‌ عکس‌ها، ‌فیلم‌ها،‌ مطالب سایت‌های اینترنتی،‌ مطالب روزنامه‌ها و مجله‌ها، ‌اسناد و . باشد. در دور اول کدگذاری یافته‌های کیفی،‌ مقداری از یافته‌ها که باید تحلیل شود،‌ ممکن است شامل صرفاً یک کلمه،‌ یک بند، ‌یک صفحه کامل یا مجموعه‌ای از تصاویر باشد. در دور دوم فرایند کدگذاری،‌ بخشی از متن که باید تحلیل شود،‌ ممکن است دقیقا شامل همان واحدهایی باشد که در دور اول کدگذاری شده و همچنین ممکن است تکه‌های طولانی‌تری از متن،‌ یادداشت‌های تحلیلی درباره یافته ها‌ و حتی صورت‌بندی دوباره ای از کدهایی باشد که تا این مرحله بسط یافته است.

«کد گذاری» دقیق، مستلزم وقت، مطالعه و تجربه علمی بسیار است. در این درسگفتار، تلاش می شود تا موارد پیش گفته در فرایند انجام پژوهش کیفی، به صورت کاربردی و ساده ارائه گردد. تا دانش‌پژوهانی که کمتر تجربه انجام پژوهش‌های کیفی را داشته اند با بکارگیری آن به نتایج دقیق‌تری دست یابند.

سرفصل‌ها و محتوای دوره آموزشی:

ضرورت تحقیق کیفی

انواع راهبردهای کیفی (روایت پژوهی، پدیدار شناسی، نظریه زمینه ای، مطالعه موردی، ‌قوم نگاری)

روش‌های جمع آوری داده های کیفی

مدیریت داده های کیفی

فرایند گام به گام تحلیل

کدگذاری و مقوله بندی

تفاوت کدها و مضامین

انواع روش های دور اول کدگذاری (کدگذاری انتسابی،‌کل نگر،‌توصیفی،‌ فرایندی و . )

انواع روش های دور دوم کدگذاری (کدگذاری محوری، ‌نظری، ‌الگویی، ‌التقاطی و . )

تفاوت کدگذاری دستی و کدگذاری با نرم افزار مکس کیو دی ای MAXQDA

با هدف افزایش دانش نظری در در حوزه تحلیل داده ها در پژوهش کیفی

ارتقای مهارت عملی در انجام فرایند «کد گذاری»در پژوهش های کیفی

بازآموزی، تقویت و توانمندسازی در تحلیل داده های پژوهشکیفی

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای چه کسانی مفید است؟

شرکت در این دوره برای دانشجویان، پژوهشگران و برای تمامی متخصصان و علاقه‌مندان علوم انسانی مفید است.

شرکت در این دوره آموزشی به دانش‌پذیرانی که علاقه‌مند به فراگیری کار با نرم افزار مکس کیو دی اِی هستند، ‌توصیه می شود.

از آنجا که کارگاه با کار عملی همراه است، علاقه‌مندان می‌بایست رایانه شخصی به‌همراه داشته باشند.

مدت زمان دوره : 4 ساعت ( 2 جلسه 2 ساعته ) 1 روز

زمان برگزاری: روز دوشنبه ساعت 14تا18 تاریخ برگزاری: 29 فروردین ماه 1401

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

در صورت نیاز به شماره 09036200266 پیام بدهید

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود انواع روش‌های تجزیه و تحلیل ندارد.

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه،طلاب و دانشجویان ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(آنلاین)

تاریخ : از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۰۳ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۴ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۴

انواع روش‌های تجزیه و تحلیل

نوشتن بخش تجزیه و تحلیل داده ها در پروپوزال نویسی روانشناسی

در این قسمت به بند تجزیه و تحلیل داده ها در پروپوزال می پردازیم و خواهیم گفت که چگونه این قسمت در پروپوزال نوشته می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها:

پس از گردآوری داده های تحقیق، وقت آن است که این اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

البته لازم به توضیح است که ما در مرحله نگارش پروپوزال، صرفا یک توضیح مختصر درباره روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می دهیم و اصلی این کار، در زمان انجام پایان نامه صورت می گیرد.

اما لازم است برای پر کردن بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات در فرم پروپوزال، این فرایند را به خوبی بشناسیم.

اطلاعاتی که در ادامه می آوریم به همین منظور است.

از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات است که ما می توانیم نهایتاً یک یافته جدید را استخراج کنیم و سپس این داده ها را با فرضیاتی که در ابتدای تحقیق مطرح کردیم سپس آنها را با ابزارها و فرمول های خاصی مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می دهیم.

برای اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهش را تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر کند، باید از روش های آماری استفاده نماید.

بنابراین برای انتخاب روش آماری مناسب، جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، لازم است توجه داشته باشید که:

اولا شناخت کافی از داده های تحقیق خود داشته باشید، یا به عبارت دیگر ویژگیهای داده های خود را بدانید.

ثانیاً، از روش های آماری که در پژوهش های علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند اطلاع کافی داشته باشید.

این روش ها، اجمالا دو نوع هستند؛ یکی آمار توصیفی و دیگری آمار استنباطی.

آمار توصیفی شرایط موجود را توصیف میکند. بدین ترتیب که محقق از طریق به دست آوردن فراوانی، اندازه های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی، رسم نمودار و غیره، متغیرهای مورد مطالعه را توصیف می کند.

در حالی که، محقق با استفاده از روش های آمار استنباطی، عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغیر و یا رابطه علت و معلولی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و یا پیش بینی می کند.

به عبارت دیگر، محقق به کمک آمار استنباطی، نه فقط به آنچه هست پی می برد، بلکه درمی یابد که در صورت تغییر یک متغیر، در متغیر دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد.

همچنین بر اساس داده های جمع آوری شده درباره یک گروه کوچک، استنتاج ها و تعمیم هایی درباره گروه های مشابه و یا بزرگتر به عمل می آورد.

بنابراین در بخش تحلیل داده ها، ما اطلاعات و داده هایی که از طریق روش های تحقیق خود گردآوری کردیم را باید به صورت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

تنها از این طریق است که ما میتوانیم فرضیه های اولیه خود را که در آغاز تحقیق مطرح کردیم و در پروپوزال آوردیم، رد یا اثبات کنیم.

در عین حال تجزیه و تحلیل داده هایی که در اختیار داریم به ما کمک می کند تا به پرسش اصلی تحقیق خود پاسخ دهیم.

به همین دلیل است که مسئله تجزیه و تحلیل داده ها، یکی از مهمترین بخش هایی است که ما در تحقیق خود با آن سروکار پیدا می کنیم.

دانلود نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی برای آموزش نحوه نوشتن بخش تجزیه و تحلیل داده ها

تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

این افراد برای اینکه نهایت استفاده را از صورتهای مالی بکنند، باید توانایی تجزیه و تحلیل مالی را از روی ارقام مندرج در صورتهای مالی را داشته باشند. بنابراین در این پست این نسبتها و نحوه استفاده از آنها را به کوتاهترین شکل ممکن بیان میشود .

برای تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهار روش وجود دارد :

  1. روش تجزیه و تحلیل داخلی : که شامل مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است .
  2. روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای : که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است .
  3. روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش : که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است .
  4. روش تجزیه و تحلیل خطر : که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد .

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل داخلی هستند .

اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد :

۱ . نسبتهای نقدینگی :

نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است :

نسبت جاری : از تقسیم داراییهای جاری بر بدهی های جاری بدست می آید .

هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد. نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

نسبت آنی : از تقسیم دارایی های جاری منهای موجودی ها بر بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از دارایی های با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر دارایی های جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند .

این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود

۲ . نسبتهای ساختار سرمایه

نسبت هایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت است .

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه : در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از ۱۰۰ انواع روش‌های تجزیه و تحلیل درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است .

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه : برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از ۸۰ درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند .

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه : این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد .

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه : از تقسیم دارایی ثابت خالص بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع ۱۰۰ درصد و در سایر موسسات تجاری ۷۵ درصد می دانند .

نسبت توان پرداخت بهره : از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است .

۳ . نسبتهای فعالیت :

این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا دارایی های در اختیار مدیران را نشان می دهند .

نسبت دوره وصول مطالبات : معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان است. ابتدا فروش خالص سالانه را بر ۳۶۵ روز سال تقسیم کرده و متوسط فروش روزانه را به دست می آوریم. سپس جمع مطالبات را اعم از حسابها و اسناد دریافتنی ( ولو این که تنزیل شده باشند) بر متوسط فروش روزانه تقسیم نموده و حاصل را حاکی از چگونگی وصول مطالبات می دایم. عده بسیاری معتقدند که دوره وصول مطالبات نباید ده تا پانزده روز بیشتر از مهلتی باشد که معمولا در فروش کالا به نسیه اعطا می شود. در مقایسه دوره وصول مطالبات شرکت ها مسلما می باید اختلاف شرایط فروش آنان را از لحاظ مهلت هایی که در فروش قائل می شوند، در نظر گرفت .

نسبت دوره گردش کالا و دفعات گردش کالا : برای محاسبه دفعات گردش کالا، اطلاعات لازم از صورتحساب سود وزیان (عملکرد سود و زیان) استخراج می شود. موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته اطلاعاتی هستند که لازم می باشند. ابتدا از تقسیم مجموع موجودی کالای اول و آخر دوره بر عدد دو، میانگین کالا را مشخص می کنند و سپس بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر متوسط موجودی کالا تقسیم می کنند تا دفعات گردش کالا معین شود. از تقسیم نمودن ۳۶۵ روز بر دفعات گردش کالا، دوره گردش کالا حاصل می گردد .

دوره گردش عملیات : موسسات فروشنده کالا دو نوع هستند. نوع اول موسساتی هستند که کالا را از منابع دیگر خریداری و به مشتری عرضه می کنند که این موسسات صرفا بازرگانی یا تجاری هستند. در این قبیل موسسات دوره گردش عملیات عبارتست از مجموع دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات .

دوره گردش عملیات در موسسات تجاری= دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات

دسته دوم موسسات فروشنده کالا، موسساتی هستند که کالاها را راسا می سازند و سپس می فروشند که به آنها تولیدی می گویند. دوره گردش عملیات در این موسسات بایستی شامل مدت زمانی که کالا ساخته می شود نیز باشد .

دورگردش عملیات در موسسات تولیدی= دوره ساخت کالا + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات

نسبت فروش کالا یا گردش موجودی کالا : این نسبت را از تقسیم فروش خالص بر موجودی کالا به میزانی که در ترازنامه پایان سال منعکس است، بدست آورده اند. گرچه این نسبت را نمی توان حاکی از گردش واقعی کالا محسوب داشت زیرا صورت و مخرج کسر متناجس نیستند ولی مقایسه آن با شرکتهای مشابه زمینه ای را برای اظهار نظر پدید می آورد .

نسبت کالا به سرمایه در گردش : برای بدست آوردن این نسبت موجودی کالا بر سرمایه در گردش تقسیم شده است و نتیجه را مقیاسی برای سنجش میزان موجودی کالا و کم و زیاد بودن آن محاسبه میکنند. معمولا این نسبت نباید از ۸۰ درصد تجاوز کند .

نسبت گردش سرمایه جاری : نسبت گردش سرمایه جاری یا سرمایه در گردش بیان کننده چگونگی استفاده از سرمایه جاری در امر خرید و فروش کالا یا در مسیرهای اصلی شرکت است. نسبت مزبور در مقایسه با همین نسبت در سال های قبل مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تعیین نسبت گردش سرمایه جاری بایستی فروش خالص را بر سرمایه در گردش تقسیم کنند تا نسبت گردش سرمایه جاری معین گردد .

دوره بازپرداخت بستانکاران : دوره پرداخت به بستانکاران برای برنامه ریزی و بودجه بندی پرداخت به بستانکاران در هر ماه و میزان وجه نقدی که شرکت باید هر ماه برای پرداخت به بستانکاران فراهم سازد، به کار می رود. ضمنا بستانکاران نیز محاسبه تاریخ دریافت طلب خود از شرکت را پیش بینی می کنند. برای محاسبه بایستی ایام یکسال را بر دفعات پرداخت به بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین دفعات بازپرداخت به بستانکاران بایستی قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران، مجموع مانده حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران تجاری را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم می نمایند .

۴ . نسبتهای سودآوری :

بازده سرمایه در گردش : می دانیم سرمایه در گردش ما به التفاوت دارایی جاری وبدهی جاری اطلاق می شود و حاکی از مبلغی است که می توان آن را برای تامین هزینه های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد. این نسبت از تقسیم سود خالص ( پس از وضع مالیات ) بر سرمایه در گردش بدست می آید .

نسبت بازده فروش : سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم کرده اند . بازده فروش را مقیاس سودآوری محسوب و با نسبت بازده ارزش ویژه مرتبط می دانند .

نسبت بازده ارزش ویژه : ارزش ویژه به معنی اعم آن یعنی حقوق صاحبان سهام که از کم کردن بدهیها از کل داراییهای به دست آمده است، البته موسسات داراییهای نامشهود را هم از آن می کاهند تا ارزش ویژه داراییهای مشهود بدست آید. آنگاه سود خالص (پس از وضع مالیات) را بر ارزش ویژه داراییهای مشهود، که به شرح بالا بدست امده، تقسیم کرده، حاصل را بازده ارزش ویژه نامیده است. اگر نتیجه را در ۱۰۰ ضرب کنیم درصد بازده ارزش ویژه بدست می آید .

از نقطه نظر صاحبان سهام این نسبت اهمیت بسیاری دارد . بطور کلی عده ای عقیده دارند بازده صد در صد را برای ارزش ویژه می توان قابل قبول دانست زیرا سود سهام و رشد سرمایه در گردش را تا حدودی تامین می نماید. مسلما تورم، به تناسب افزایش شاخص هزینه زندگی و یا در واقع کاهش قدرت خرید پول، از اعتبار این ضابطه می کاهد .

درصد بازده دارایی : این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجیدن استفاده بهینه از داراییها می باشد. تفاوت این در صد و درصد بازده ارزش ویژه، میزان سود آوری بدهیها یا سود آوری اهرمی نامیده می شود. برای تعیین درصد بازده داراییها، سود ویژه را بر جمع داراییها به صورت خالص تقسیم نموده و در عدد ۱۰۰ ضرب می کنند

نسبت های مالی را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی کرد :

۱ نسبت های نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریــــز بدهی های کوتاه مدت نشـــــان می دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از : نسبت جاری و نسبت آنی

۲نسبت های فعالیت : این نسبت ها کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند.یا به عبارت دیگر می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع تعیین کرد .

هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قرار بگیرد را می توان نسبت فعالیت نامید .

مهمترین نسبت های فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات ، نسبت گردش کالا ، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری .

۳ نسبت های سرمایه گذاری : این نسبت ها نشان می دهند که هر گاه واحد تجاری زیان به بار بیاورد و کار به تصفیه بکشد ، تا چه اندازه طلبکاران ووام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند. همچنین این نسبت ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد .

این نسبت ها خود به دو دسته کوچکتر تقسیم می شوند :

نسبتی که در آن میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت سنجیده می شود

نسبت هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی های جاری و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین می کنند که در واقع به این دسته نسبت های بدهی یا اهرمی گفته می شود .

۴ نسبت های سود آوری : این نسبت ها مـــیزان موفقیت واحد تجاری را در کسب ســـود نشان می دهند. که مهمترین آن عبــــارتند از :بازده فروش ، بازده دارایی ، بازده سرمایه در گردش و …

نسبت های نقدینگی

این نسبت ها از مقایسه دارایی های جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند .

نسبت جاری

نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی های جاری بر مجموع بدهی های جاری بدست می آید.این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چه میزان دارایی جاری وجود دارد .

اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاری و بدهی جاری روشن می شود . دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان می دهد .

در گذشته عدد ۲ را برای این نسبت مهم در نظر می گرفتند اما اکنون بدون توجه به ترکیب اقلام مختلف دارایی جاری و در نظر نگرفتن این نسبت در طی چند سال گذشته ، این نسبت را بی معنی می دانند. به طور کلی می توان گفت هر اندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد ، آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت .

در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت ، توجه داشت . زیرا امکان دارد که شرکت ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند .

نسبت آنی

مشکل بزرگی که در نسبت جاری وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاری را یکسان در نظر می گیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاری را به دو انواع روش‌های تجزیه و تحلیل دسته می توان تقسیم کرد :

  1. A آنچه نقد و یا در حکم نقد است .مانند وجه نقد و بانک و حسابها و اسناد دریافتنی . که به این دسته دارایی های آنی گفته می شود .
  2. B گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل می شوند . مانند موجودی های جنسی اعم از مواد و کالا .

با توجه به تعاریف بالا می توان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودی کالا می تواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد.بنابراین از نسبت دیگری به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاری به جز موجودی کالا را منظور می کنند .

نسبت آنی از تقسیم دارایی آنی بر بدهی جاری بدست می آید. این نسبت بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاری ، یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. نسبت آنی شرکت ها باید برابر با ۱ و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی های آنی بدهی های جاری خود را بپردازد. استدلال تحلیلگرانی که استاندارد نسبت آنی را ۱ می دانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است .

این نسبت یکی از مفید ترین نسبت هاست. وبه وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش ، ثـــبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد .

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی» توسط پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 29 فروردین ماه 1401 بصورت مجازی برگزار می‌شود.

هر پژوهشگری که آرزو دارد در تحلیل کیفی کارآمد شود، ‌باید بیاموزد چگونه خوب و روان کدگذاری کند. شایستگی پژوهش کیفی تا اندازه زیادی ریشه در شایستگی پژوهشگر در کدگذاری دارد (استراوس،‌ 1987:‌ 27).

اهمیت و شیوه اجرای پژوهش کیفی و به ویژه «کدگذاری»، بر پژوهشگران و دانشجویان این حوزه پوشیده نیست. «کدگذاری»، بخشی از فرایند پژوهش کیفی است. مفهوم پردازی از داده‌ها اولین قدم در تجزیه و تحلیل به شمار می‌رود. در پژوهش های کیفی،‌ یافته‌ها ممکن است انواع روش‌های تجزیه و تحلیل شامل متن نوشته شده مصاحبه ها،‌ یادداشت‌های میدانی مربوط به مشاهده‌های مشارکتی،‌ عکس‌ها، ‌فیلم‌ها،‌ مطالب سایت‌های اینترنتی،‌ مطالب روزنامه‌ها و مجله‌ها، ‌اسناد و . باشد. در دور اول کدگذاری یافته‌های کیفی،‌ مقداری از یافته‌ها که باید تحلیل شود،‌ ممکن است شامل صرفاً یک کلمه،‌ یک بند، ‌یک صفحه کامل یا مجموعه‌ای از تصاویر باشد. در دور دوم فرایند کدگذاری،‌ بخشی از متن که باید تحلیل شود،‌ ممکن است دقیقا شامل همان واحدهایی باشد که در دور اول کدگذاری شده و همچنین ممکن است تکه‌های طولانی‌تری از متن،‌ یادداشت‌های تحلیلی درباره یافته ها‌ و حتی صورت‌بندی دوباره ای از کدهایی باشد که تا این مرحله بسط یافته است.

«کد گذاری» دقیق، مستلزم وقت، مطالعه و تجربه علمی بسیار است. در این درسگفتار، تلاش می شود تا موارد پیش گفته در فرایند انجام پژوهش کیفی، به صورت کاربردی و ساده ارائه گردد. تا دانش‌پژوهانی که کمتر تجربه انجام پژوهش‌های کیفی را داشته اند با بکارگیری آن به نتایج دقیق‌تری دست یابند.

سرفصل‌ها و محتوای دوره آموزشی:

ضرورت تحقیق کیفی

انواع راهبردهای کیفی (روایت پژوهی، پدیدار شناسی، نظریه زمینه ای، مطالعه موردی، ‌قوم نگاری)

روش‌های جمع آوری داده های کیفی

مدیریت داده های کیفی

فرایند گام به گام تحلیل

کدگذاری و مقوله بندی

تفاوت کدها و مضامین

انواع روش های دور اول کدگذاری (کدگذاری انتسابی،‌کل نگر،‌توصیفی،‌ فرایندی و . )

انواع روش های دور دوم کدگذاری (کدگذاری محوری، انواع روش‌های تجزیه و تحلیل ‌نظری، ‌الگویی، ‌التقاطی و . )

تفاوت کدگذاری دستی و کدگذاری با نرم افزار مکس کیو دی ای MAXQDA

با هدف افزایش دانش نظری در در حوزه تحلیل داده ها در پژوهش کیفی

ارتقای مهارت عملی در انجام فرایند «کد گذاری»در پژوهش های کیفی

بازآموزی، تقویت و توانمندسازی در تحلیل داده های پژوهشکیفی

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای چه کسانی مفید است؟

شرکت در این دوره برای دانشجویان، پژوهشگران و برای تمامی متخصصان و علاقه‌مندان علوم انسانی مفید است.

شرکت در این دوره آموزشی به دانش‌پذیرانی که علاقه‌مند به فراگیری کار با نرم افزار مکس کیو دی اِی هستند، ‌توصیه می شود.

از آنجا که کارگاه با کار عملی همراه است، علاقه‌مندان می‌بایست رایانه شخصی به‌همراه داشته باشند.

مدت زمان دوره : 4 ساعت ( 2 جلسه 2 ساعته ) 1 روز

زمان برگزاری: روز دوشنبه ساعت 14تا18 تاریخ برگزاری: 29 فروردین ماه 1401

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

در صورت نیاز به شماره 09036200266 پیام بدهید

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه،طلاب و دانشجویان ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(آنلاین)

تاریخ : از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۰۳ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۴ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۴اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.