سرمایه گذاری های کوتاه مدت


در شرایطی که بازارها وارد رکود شده اند، سود بانکی برای برخی از صاحبان سرمایه جذاب شده است. مثل دوره های گذشته، این بار هم پس از گذر از دوره بالا رفتن بورس و ملک و ارز، سپرده های بانکی رونق بیشتری گرفته اند و برخی از مردم برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند فعلا نقدینگی خود را به بانک ها بسپارند.

وام های کوتاه مدت و بلند مدت

بنگاه های کوچک به جای تامین مالی بدهی دراز مدت اغلب به وام های کوتاه مدت نیاز دارند. اکثر وام های کوتاه مدت که به صورت کوتاه مدت طبقه بندی می شوند معمولا یک سال یا کمتر از یک سال دارند. آنها باید ظرف یک سال به وام دهنده پرداخت شوند.

اغلب وام های کوتاه مدت اغلب سریع تر از آن بازپرداخت می شوند، اغلب در عرض 90 تا 120 روز. وام های کوتاه مدت با شرایط کوتاه مدت می توانند به شما کمک کنند تا نیازمندی های فوری برای تامین مالی را بدون نیاز به یک تعهد بلند مدت در مدت زمان کوتاهی تضمین کنید.

اهداف تأمین مالی بدهی کوتاه مدت:

وام های کوتاه مدت برای کسب و کار هایی که در طبیعت فصلی هستند، مانند کسب و کار های خرده فروشی که باید برای فصل تعطیلات آماده شوند، مفید است. چنین کسب و کار ممکن است به وام كوتاه مدت برای خرید موجودی به خوبی قبل از تعطیلات نیاز داشته و قادر به پرداخت وام تا پس از تعطیلات باشد.

این استفاده کامل برای وام تجاری کوتاه مدت است. استفاده های دیگر برای وام های کوتاه مدت کسب و کار برای جمع آوری سرمایه های سرمایه گذاری برای پوشش دادن موقت کمبود بودجه است تا بتوانید حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها را برآورده کنید.

برای مثال ممکن است منتظر مشتریان اعتباری باشید که قبض خود را پرداخت کنند. برای پرداخت صورت حساب خود ممکن است به وام های کوتاه مدت نیز نیاز داشته باشید؛ یعنی برای برآورده ساختن حساب های خود پرداخت آنچه شما به تامین کننده خود مدیون تعهدات.

شما حتی ممکن است یک وام كوتاه مدت برای صرفه جویی در جریان نقدی خود داشته باشید، مخصوصا اگر شرکت شما یک تجارت چرخه ای باشد.

واجد شرایط برای وام كوتاه مدت:

برای واجد شرایط بودن وام كوتاه مدت، شما باید مستندات جامع را به وام دهنده خود بدهید، آن هم یک بانک، اتحادیه اعتباری، یک بانک متقابل با نوع وام دهنده دیگر. وام دهنده حداقل حداقل یک سابقه تاریخ پرداخت خود را برای وام های دیگر که ممکن است داشته باشید، شامل تاریخچه پرداخت به تامین کنندگان شما (حساب های قابل پرداخت) و تاریخچه جریان نقدینگی شرکت شما برای 3-5 سال گذشته خواهد بود.

همچنین اگر قرض دهنده درخواست آن را داشته باشد باید آماده باشد که صورت حساب درآمد خود را برای مدت مشابهی منتقل نماید. تمام مستندات باید در یک فرمت حرفه ای باشد. شرایط واجد شرایط برای وام كوتاه مدت کمک خواهد کرد تا تعیین کنید آیا وام توسط وثيقه تضمین شده یا نه و یا اینکه وام غیرقانونی یا امضا خواهد شد یا خیر.

کوتاه مدت در مقایسه با نرخ بهره بلند مدت وام:

در یک اقتصاد طبیعی، نرخ بهره وام های کوتاه مدت سرمایه گذاری های کوتاه مدت بالاتر از نرخ بهره وام های بلند مدت است. با این حال، در اقتصاد رکود اقتصادی، نرخ بهره ممکن است کم باشد و نرخ وام کوتاه مدت ممکن است کمتر از نرخ وام بلند مدت باشد.

نرخ وام كوتاه مدت معمولا بر اساس نرخ بهره اصلی و بعضی از حق بیمه است. بانک یا سایر وام دهندگان تعیین کننده حق بیمه با تعیین این که چه ریسک شرکت شما به آنهاست، تعیین می شود. آنها این کار را با نگاه کردن به اسنادی که به آنها داده اید به منظور واجد شرایط بودن وام كوتاه مدت انجام می دهند.

نرخ بهره وام كوتاه مدت می تواند به روش های مختلفی محاسبه شود. شما می خواهید وام دهنده خود را برای محاسبه نرخ بهره در راه مقرون به صرفه ترین برای شما. نگاهی به شیوه های مختلف در کوتاه مدت می توان محاسبه نرخ بهره و استفاده از آن را به عنوان راهنمای شما در هنگام صحبت با افسر وام بانکی.

همچنین اطمینان حاصل کنید که در مورد نرخ بهره اوليه جاری آگاه هستید، بنابراین می توانید هوشمندانه به افسر وام بانکی صحبت کنید، زیرا نرخ بهره خود را در مورد وام كوتاه مدت خود مورد مذاکره قرار می دهید.

وام برای شروع کسب و کار و کسب و کارهای کوچک:

برای یک شرکت راه اندازی یک وام كوتاه مدت امکان پذیر است. این به این دلیل است که وام های کوتاه مدت به دلیل زمان بلوغ آنها، کمتر از پرداخت های دراز مدت خطرناک هستند. بنگاه های راه اندازی باید مدارک گسترده ای را برای وام دهنده ارائه دهند، از قبیل پیش بینی های صورت های مالی برای 3-5 سال آینده همراه با صورت های مالی پیش بینی شده برای مدت مشابه.

آنها باید توضیح دهند که درآمدشان از چه زمانی و از چه زمانی انتظار می رود پرداخت شود. اکثر شرکت های راه اندازی تنها برای وام های امن از وام دهنده واجد سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرایط هستند. به عبارت دیگر، شرکت های راه اندازی باید نوع وثیقه ای برای تامین وام با وام دهنده ارائه دهند.

در دسترس بودن وام های کوتاه مدت برای کسب و کار های کوچک ضروری است برای اینکه اقتصاد ما به طور مساوی کار کند. بدون تامین مالی کوتاه مدت، کسب و کار های کوچک به معنای واقعی کلمه نمی توانند کار کنند. آنها نمی توانند موجودی خود را خریداری کنند، کمبود سرمایه کار کنند، پایگاه مشتریان و یا عملیات خود را افزایش دهند یا رشد کنند.

هنگامی که بانک های تجاری در طول رکود بزرگ و بعد از آن سیاست های وام های خود را سخت تر کردند، به دلیل این مسائل بسیار، کسب و کارهای کوچک و اقتصاد رنج می برد.

در دسترس بودن وام های کوتاه مدت برای کسب و کار های کوچک ضروری است برای اینکه اقتصاد ما به طور مساوی کار کند. بدون تامین مالی کوتاه مدت، کسب و کار های سرمایه گذاری های کوتاه مدت کوچک به معنای واقعی کلمه نمی توانند کار کنند. آنها نمی توانند موجودی خود را خریداری کنند، کمبود سرمایه کار کنند، پایگاه مشتریان و یا عملیات خود را افزایش دهند یا رشد کنند.

هنگامی که بانک های تجاری در طول رکود بزرگ و بعد از آن سیاست های وام های خود را سخت تر کردند، به دلیل این مسائل بسیار، کسب و کار های کوچک و اقتصاد رنج می برد.

تاپ وان مطالعه مقاله سرمایه گذاری را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

وام های بلند مدت

وام های بلند مدت:

بدهی بلند مدت شامل وام ها و تعهدات مالی است که بیش از یک سال به طول می انجامند. بدهی بلند مدت برای یک شرکت می تواند شامل هر تعهد مالی یا اجاره ای باشد که بعد از یک دوره ۱۲ ماهه مهلتشان سر می رسد.

بدهی بلندمدت می تواند برای دولت ها هم قابل اعمال است، به عبارتی کشور ها هم می توانند بدهی بلندمدت داشته باشند. از بدهی های بلندمدت می توان با نام وام بلندمدت نیز یاد کرد. تعهدات مالی و اجاره ای که به آن بدهی های بلندمدت یا بدهی های ثابت می گویند، شامل اوراق قرضه یا اوراق مشارکت شرکتی یا اجاره نامه های بلندمدت است که در ترازنامه یک شرکت نوشته می شوند.

اغلب بخشی از این بدهی های بلندمدت در طول یک سال پرداخت می شود که با عنوان بدهی های جاری طبقه بندی و در ترازنامه ثبت می شوند. در یک ترازنامه، بدهی های شرکت یا به عنوان بدهی های مالی و یا بدهی های عملیاتی دسته بندی می گردند.

بدهی های مالی به بدهی هایی اشاره دارد که به سرمایه گذاران یا سهامداران مربوط می شود. اینها شامل اوراق مشارکت (قرضه) و سهام هستند. بدهی های عملیاتی به اجاره های بلندمدت یا تسویه نشده اشاره دارد که برای تهیه امکانات و خدمات برای شرکت به وجود می آیند.

این ها هر چیزی از فضای ساختمانی اجاره شده و تجهیزات تا برنامه های بازنشستگی کارکنان را شامل می شود. اوراق قرضه یکی از رایج ترین انواع بدهی های بلندمدت به شمار می آید. شرکت ها ممکن است به دلایل مختلفی برای افزایش بودجه اقدام به توزیع اوراق قرضه کنند. فروش اوراق قرضه یک درآمد فوری به همراه دارد، اما شرکت در نهایت مجبور است آن را پرداخت کند.

چرا بدهی های بلندمدت؟

شرکت ها برای به دست آوردن سرمایه فوری از بدهی بلند مدت استفاده می کنند. به طور مثال، شرکت های نوپا نیازمند بودجه قابل توجهی برای پرداخت هزینه ها همچون هزینه های تحقیق و توسعه، بیمه، گواهی نامه و هزینه های مجوز، تجهیزات و تدارکات و تبلیغ و ارتقا هستند. همه کسب و کار ها نیاز به تولید درآمد دارند و بدهی بلندمدت راه مؤثری برای داشتن درآمدی فوری برای تامین مالی پروژه ها است.

نتیجه گیری:

از دیدگاه زمان باز پرداخت وام ها می توانیم آنها را به دو دسته میان مدت و بلند مدت تقسیم کنیم وام هایی که دوره بازپرداخت آنها در فاصله یک تا پنج سال قرار دارد، می توانند وام های میان مدت نام گذاری شوند و وام هایی که دوره بازپرداخت آنها بیش از پنج سال است، می توانند نام وام های بلند مدت به خود بگیرند.

بازپرداخت وام ها اغلب به شکل اقساط دوره ای انجام می پذیرد اقساط وام ها ممکن است سه ماه یک بار، شش ماه یک بار و یا یک سال یک بار صورت گیرد. مبلغ اقساط و زمان های باز پرداخت آنها برحسب شرایط وام گیرنده و درآمد های آتی وام دهنده و سایر مسئولیت های وام دهنده تعیین می گردد توجه به شرایط وام گیرنده سبب می شود که وام گیرنده از نظر شرایط باز پرداخت در وضعیت انعطاف پذیر قرار گیرد و در حد توان و امکانات خود باز پرداخت ها را انجام دهد.

نرخ بهره وام ها اغلب تحت تاثیر زمان باز پرداخت وام است معمولا وام های کوتاه مدت نرخ بهره کمتری نسبت به وام های بلند مدت دارند.

در پایان مطالعه مقاله احتمال وقوع ریسک به مخاطبین عزیز پیشنهاد می گردد.

جهت بهره مندی از هرگونه خدمات امکان سنجی می توانید با شماره ۰۹۱۲۷۹۷۶۱۰۶ تماس حاصل فرمایید.

ترید سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت

ترید سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت

یک واژه ای آشنا برای افراد علاقه مند و فعال در حوزه‌های مالی وجود دارد و آن واژه ترید است. در واقع معنی ای که ترید (Trade) در بطن خود دارد به معنی مبادله است، این لغت یک معنی لغوی نیز دارد که به عنوان یک کلمه لاتین به معنی تجارت یا داد و ستد سرمایه گذاری های کوتاه مدت است. تریدر (Trader) نیز یک لغت مهم دیگر در دنیای سرمایه گذاری است تریدر در واقع به فردی گفته می شود که در بازار ارزهای دیجیتال فعال است و در دنیای داد و ستد ارزهای دیجیتال به خرید و فروش این ارزها می‌پردازد.

ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال و تریدر کلمات پرکاربردی و مهمی هستند که علاقمندان خاص خود را دارند. و افرادی که در این حیطه فعالیت می کنند با این عناوین شناخته می شوند.
می توان گفت ترید یک فعالیتی است که در حوزه های مالی مختلف مثل بورس اوراق بهادار، بازار سهام و بازار ارزهای فیات انجام می‌شود. و فعالیت های خاص خود را در این حوزه ها دارد. اما بازار ارزهای دیجیتالی نیز شرایط خاص خود را دارد و به خاطر این ویژگی های خاص خود و به خاطر وجود نوسانات بیشتر در هر روز، افراد مختلف و بسیاری از افرادی که در بازارهای مالی دیگر فعالیت می‌کردند را توانست به سمت خود بکشاند.

افرادی که سرمایه کم یا زیادی دارند همیشه علاقمندند راههایی را بیابند تا سود بیشتری را کسب کنند. برخی از افراد بخشی از سرمایه خود را به به امید کسب سود البته سودی که بیشتر از نگهداری ارز رایج کشور در بانک ها باشد را به ارزهای دیجیتال تبدیل می‌ کنند. و سعی می کنند در این عرصه موفق شوند و این افراد امیدوارند سود قابل ملاحظه ای کسب کرده و سرمایه خود را چندین برابر بیشتر کنند آنها آرزو دارند در بلند مدت بتوانند سود قابل توجه از آن ارزی که خریداری کرده اند به دست آورده و این ارز افزایش قیمت خوبی داشته باشد. اما این کار ریسک های مخصوص به خود را دارد و در عین اینکه ممکن است هر لحظه برای شما بسیار سودآور و پر رونق باشد ضررهای مخصوص خود را نیز داشته باشد بنابراین ارزهای دیجیتال ریسک‌های مختص به خود را نیز در عین سود می تواند داشته باشد یعنی ضرر و سود همراه با آن است و شما همانطور که انتظار سود دارید باید گاهی نیز خود را برای ضرر آماده کنید.

یکی از خصوصیات بلاک چین این است که تراکنش های مربوط به خرید و فروش ارز در بلاک چین به طور کامل و همان لحظه ثبت می‌ شوند. شما برای کسب سود می توانید هر ارزی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل را به هر مقدار که می خواهید خرید و فروش کنید. یعنی به قیمت پایین تر ارزی را خریداری کنید و وقتی قیمت آن بالاتر رفت آن را بفروشید و سودی کسب کنید و یا به ارزهای دیگر ارزی را که خریده اید، تبدیل کنید. هدف اصلی افرادی که ترید می‌ کنند همیشه کسب سود از این خرید و فروش ها یا مبادله ها است.

سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت دو نوع رویکرد به ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال دارد که سرمایه گذاری در کوتاه مدت (Short Term) خود به دو بخش ترید روزانه و سویینگ تقسیم می شود. در ترید روزانه که یک نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت محسوب می شود. علاقمندان ارزهای دیجیتال در طول ۲۴ ساعت روزانه می توانند به خرید و فروش ارزهای دیجیتالی بپردازند. اما در ترید سویینگ، افرادی که سرمایه خود را برای بیشتر از ۲۴ ساعت سرمایه گذاری های کوتاه مدت یعنی تنها یک شبانه روز نگهداری می‌کنند، کمتر از یک الی دو هفته سعی می کنند که آنها را به فروش برسانند و مجددا ارز دیجیتالی دیگری را خریداری می‌کنند و در مدت کوتاه دیگری می فروشند. که البته این نوع خرید و فروش استرس بالایی به خاطر تغییر قیمت ها دارد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز مانند سرمایه گذاری بلند مدت، در عین اینکه ممکن است سود فراوانی داشته باشد ریسک های مختص به خود را نیز دارد. در سرمایه گذاری بلند مدت (Long Term) این تفکر وجود دارد که خرید هر ارز دیجیتال در بلند مدت سود بیشتری می تواند به همراه داشته باشد. اینکه واقعا در بلند مدت سود بیشتری وجود دارد، یک تفکر غلطی می باشد و اینگونه نیست که شما ارز خود را در مدت بسیار طولانی نگهدارید و از آن سود کلانی کسب کنید. پس لازم است قبل از سرمایه گذاری بلند مدت نسبت به آن ارزی که خریداری می کنید بررسی‌های زیادی داشته باشید و مطمین شوید که ارزش خود را از دست نمی دهند.

اکسچنج‌ ها به عنوان صرافی های ارزهای دیجیتال یک محیطی در فضای مجازی است که در آن فروشندگان و خریداران مختلف از سراسر دنیار در کنار یکدیگر و به صورت آنلاین برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتالی مختلف وارد می شوند. پس در آنجا با واسطه گری اکسچنج‌ ها به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌پردازند. برخی از کاربران در این خرید و فروش ها سود خوبی به دست می آورند.

البته راه های زیادی برای انجام فعالیت های ترید یا همان مبادله و یا حتی خرید و فروش می تواند وجود داشته باشد که می‌توان ترید با اشخاص حقیقی و حقوقی را نام برد. اما از جمله رایج‌ ترین آنها ترید از طریق اکسچنج‌ ها یا صرافی های ارزهای دیجیتال است. همچنین می توان با برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر، بدون واسطه ارزهای دیجیتالی خود را با یکدیگر مبادله کنند. که این هم خود یکی از راه های مبادله ارزهای دیجیتال است.

اگر قصدتان این باشد که سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهید. برای خرید هر نوع از ارز دیجیتال می‌ بایست از کاربرد آن کاملا مطلع و مطمئن از آینده‌ آن ارز دیجیتال باشید. یعنی پروژه ای که در پشت آن ارز دیجیتالی که خریداری می کنید قرار دارد پروژه‌ای کاربردی، شدنی و مطمئن باشد. بسیاری از ارزهای دیجیتال بوده‌اند که پس از مدت طولانی و یا کوتاهی فاقد ارزش شده‌اند و قیمتشان افت بسیار شدیدی داشته است. پس مراقب سرمایه گذاری های خود در طولانی مدت باشید.

باید بدانید بررسی همه این موارد در سرمایه گذاری بلند مدت واقعا نیازمند صرف زمان زیادی است و علاوه بر آن باید به اندازه کافی مطالعه درباره آن پروژه، تیم پروژه و ایده‌ پروژه داشته باشید. شما باید بسیار هوشیار باشید چرا که ممکن است با یک غفلت یا نداشتن مطالعه و دانش کافی متضرر شوید که علت های مختلفی می تواند داشته باشد که از جمله این علل کلاهبرداری بودن آن پروژه، عدم فعالیت تیم پروژه و یا با شکست مواجه شدن پروژه موجب این ضرر است.

سرمایه گذاری کوتاه مدت گاهی افراد را دچار استرس می کند زیرا افراد را شدیدا درگیر خود می‌کند. زیرا استرس و هیجان ناشی از سرمایه گذاری کوتاه مدت بسیار بیشتر از سرمایه گذاری بلند مدت است. و شما مدام نگران قیمت ها هستید. این افراد اینقدر درگیر می شوند که زمان بسیاری زیادی از روز و یا حتی شب را به کار خود اختصاص می‌دهند. که این امر می تواند اعتیاد آور باشد. زیرا فرد به شدت مشغول خرید و فروش و یا حتی چک کردن لحظه‌ ای قیمت ها می شود و فکرش مدام درگیر افزایش یا کاهش قیمت ها است.

زمان خاصی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود ندارد و نباید این امر موجب نگرانی شما باشد. افراد در سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزهای دیجیتال خود را مدت زیادی نگه نمی‌دارند. یکی از نکات مثبت این است که شما می‌توانید در هر زمان و در هر مکانی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود بپردازید. در ترید ارزهای دیجیتالی این عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی یک نقطه مثبت محسوب می شود.

بسیاری از افراد به ترید به چشم یک شغل پردرآمد و مداوم برای خود نگاه می‌کنند. اما مساله این است که با وجود اینکه ترید ارزهای دیجیتالی به حضور فیزیکی در ساعت مقرر و در محل خاصی نیاز ندارد، اما نمی‌توان گفت که به صورت قطع هر ماه درآمد ثابتی را برایتان به ارمغان می‌آورد و شما از درآمد ثابتی برخوردار خواهید بود و گاهی به علت پایین آمدن قیمت ارز دیجیتالی که خریده اید ممکن است حتی به شدت موجب ضرر شما هم باشد و سرمایه خود را از دست بدهید.

برای اینکه صاحب یک ارز دیجیتال باشید شما مجبورید و حتما باید بخشی از ارز رایج کشور خود را به ارزهای دیجیتالی تبدیل کنید. اما این مقدار کاملا انعطاف پذیر و بدون سقف است و شما هر مقدار که بخواهید می توانید از ارزهای دیجیتال مورد نظر خود خریداری کنید و به دنبال سود ناشی از فروش آن باشید. در سرمایه گذاری کوتاه مدت روال بر این است که خرید در کف بوده یعنی ارز مورد نظر را در کمترین حالت قیمت خود خریداری کنید و فروش در سقف است یعنی ارز در بالاترین حالت خود به فروش برسد. پس شماباید ارز خریداری شده را پس از افزایش قیمت بفروشید که در این حالت قطعا تحلیل و بررسی تیم پروژه و ارز دیجیتالی مورد نظر در این بخش جایگاه خیلی ویژه‌ ای به طور قطع نخواهد داشت و بیشتر تحلیل های نموداری و تکنیکال به صورت اخبار، تب بازار و نوسانات آن مهم است که در بالا و پایین شدن قیمت‌ها تاثیر فراوانی خواهد داشت.

بیشترین سود سپرده بانکی کدام است؟ بررسی سود سپرده‌گذاری در بانک‌های مختلف

دریافت سود سپرده بانکی یکی از روش‌های کسب درآمد امن برای افرادی است که اهل ریسک نیستند و دریافت سود ثابت در سرمایه‌گذاری را ترجیح می‌دهند. اگر می‌خواهید بانکی را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنید تا سود کسب کنید، بهتر است قبل از افتتاح حساب، از بیشترین سود سپرده بانکی در کشور مطلع شوید. در این مطلب از لندو می‌توانید در مورد سود سپرده‌های بانکی بیشتر بدانید تا سرمایه‌گذاری بهتری داشته باشید.

نرخ بیشترین سود سپرده بانکی در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۱ سقف سود حساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را ۱۰ درصد اعلام کرده است. این نوع حساب از اصلی‌ترین و رایج‌ترین سپرده‌گذاری‌ها در بیشتر بانک‌ها محسوب می‌شود. بعضی از بانک‌ها سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه هم ارائه می‌دهند. سود سپرده‌گذاری سه ماهه ۱۲ درصد و سود شش ماهه ۱۴ درصد است. همان‌طور که انتظار می‌رود، سود سپرده بلندمدت یک‌ساله یا دوساله در بانک‌ها بیشتر از سپرده‌های چند ماهه است؛ نرخ این سود برای سپرده‌های یک‌ساله به میزان ۱۶ درصد و برای سپرده‌های ۲ ساله ۱۸ درصد اعلام شده است. بنابراین اگر به دنبال بیشترین سود سپرده بانکی هستید، می‌توانید سپرده‌های بلندمدت را امتحان کنید.
طی دو سال اخیر، علاوه بر سود سپرده‌های بانکی، سود بعضی از وام‌های سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی هم تغییر کرده است. این تغییر تنها مشمول نرخ سود نیست؛ تورم اقتصادی سبب افزایش مبلغ و تغییر شرایط دریافت وام هم شده است. بنابراین اگر به دنبال دریافت وام از بانک هستید، اما هنوز از شرایط جدید این تسهیلات در سال جدید مطلع نیستید، حتماً مطلب مقایسه وام های بانکی را در مجله لندو مطالعه کنید تا از چندوچون هر وام مطلع شوید.

در مورد سپرده‌گذاری بانکی بیشتر بدانید

سپرده‌گذاری در حساب بلندمدت نوعی شراکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بانکی است و شما هم می‌توانید از سود سرمایه‌گذاری‌های بانک استفاده کنید. سودی که نصیب شما می‌شود، به مبلغ سپرده و نوع حساب بانکی مورد نظرتان بستگی دارد. بنابراین قبل از افتتاح حساب از بیشترین سود سپرده در بانکی که انتخاب کرده‌اید، مطلع شوید.

اگر قصد سپرده‌گذاری در بانک و افتتاح حساب بلندمدت دارید، حتماً باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشید. بدون شک در زمان افتتاح حساب به شناسنامه، کارت ملی و مبلغی پول به‌عنوان موجودی اولیه نیاز دارید. حداقل موجودی مورد نیاز برای افتتاح حساب بلندمدت به بانک مورد نظر و شرایط حساب بستگی دارد. در زمان افتتاح حساب یادتان باشد که حق برداشت پول را تا زمان مقرر ندارید. به‌عنوان مثال اگر می‌خواهید که حساب بلندمدت یک‌ساله باز کنید، تا زمان سررسید یک‌سال پول شما در بانک بلوکه می‌شود. اگر زودتر از موعد پول را از حسابتان خارج کنید، نرخ شکست از مبلغ برداشت‌شده کسر می‌شود.

عدم برداشت پول از حساب تنها شامل سپرده‌گذاری نیست؛ بسیاری از بانک‌ها برای ارائه وام هم به متقاضی اجازه برداشت پول از حساب را برای مدت مدت زمانی مشخص نمی‌دهند. در واقع این پول باید تا زمانی مشخص در حساب فرد بلوکه شود تا بانک در زمان سررسید مشخص‌شده در قرارداد، وجه وام را در اختیار مشتری قرار دهد. اگر وارد صفحه انواع وام در مجله لندو شوید، می‌توانید در مورد چند نمونه از این نوع وام‌ها اطلاعات خوبی به‌دست آورید.

بیشترین سود سپرده بانکی

یک نکته مهم: نرخ شکست سرمایه گذاری های کوتاه مدت چیست؟
نرخ شکست نوعی جریمه برای متقاضیانی است که قبل از سررسید موعد سپرده‌گذاری، سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند. به‌عنوان مثال اگر حساب بلندمدت یک‌ساله باز کرده‌اید، اما قصد دارید که قبل از سررسید سالانه، پول خود را برداشت کنید، درصدی از موجودی سپرده شما به‌عنوان نرخ شکست کسر خواهد شد و میزان برداشتی نهایی کمتر از موجودی حساب خواهد بود.

در هر ماه چه مقدار از سود سپرده‌گذاری بلندمدت به حسابتان واریز می‌شود؟

همان‌طور که گفتیم، مبلغ بیشترین سود سپرده بانکی به بانک و نوع حساب‌تان بستگی دارد. اما برای محاسبه میزان سود واریزی در هر ماه باید کل مبلغ سود دریافتی در طی یک سال را بر ۱۲ تقسیم کنید. برای محاسبه سود کلی سالانه باید میزان مبلغ سپرده‌گذاری‌شده را در عدد درصد ضرب و سپس بر ۱۰۰ تقسیم کنید. عدد به‌دست آمده همان کل مبلغ سود است که اگر بر تعداد ماه‌های یک سال تقسیم شود، میزان سود ماهیانه به‌دست خواهد آمد.

به‌عنوان مثال اگر با ۲۰۰ میلیون تومان حساب بلندمدت ۱۸ درصد باز کرده‌اید، برای محاسبه مبلغ سود کلی سالانه باید ۲۰۰ میلیون را در ۱۸ ضرب کنید و عدد به‌دست آمده را بر ۱۰۰ تقسیم کنید. عدد نهایی برابر با ۳۶ میلیون تومان می‌شود. اگر این مبلغ را بر ۱۲ تقسیم کنید، سود ماهیانه شما برابر با ۳ میلیون تومان خواهد بود.

جدول بیشترین سود سپرده بانکی مصوب در سال ۱۴۰۱

سود سپرده یک‌ساله بیشتر بانک‌های کشور مقدار یکسانی دارد. در جدول زیر می‌توانید نام تعدادی از معروف‌ترین بانک‌های کشور به همراه بیشترین سود سپرده بانکی و حداقل موجودی برای افتتاح حساب مورد نظر در این بانک‌ها را ببینید.

نام سپرده بانکی بیشترین سود سپرده بانکی حداقل موجودی برای افتتاح حساب
سپرده آینده‌ساز بانک آینده ۱۸ درصد ۱۵ میلیون تومان
سپرده بلندمدت بانک صادرات ۱۸ درصد یک میلیون تومان
سپرده بلندمدت بانک اقتصاد نوین ۱۸ درصد یک میلیون تومان
سپرده بلندمدت بانک سامان ۱۹ درصد یک میلیون تومان
سپرده بلندمدت بانک شهر ۱۸ درصد یک میلیون تومان
سپرده بلند مدت بانک مسکن ۱۸ درصد یک میلیون تومان
سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد ۱۸ درصد ۵۰۰ هزار تومان
سپرده بلندمدت بانک سپه ۱۸ درصد یک میلیون تومان
سپرده بلندمدت بانک ملت ۱۸ درصد یک میلیون تومان
سپرده بلندمدت بانک تجارت ۱۸ درصد یک میلیون تومان

آیا ممکن است در آینده سود بانکی از نرخ تعیین‌شده بیشتر شود؟

هرچه شرایط اقتصادی بهتر شود، احتمال افزایش سود بانکی هم بیشتر می‌شود. در واقع در شرایط مناسب اقتصادی، فضای رقابت برای افزایش سود بانکی داغ‌تر می‌شود. در حال حاضر هم بعضی از بانک‌ها طرح‌هایی مرکب از انواع سپرده‌ها را ارائه می‌دهند که باعث افزایش سود نهایی مشتری می‌شود. اگر سرمایه‌های میلیاردی را سپرده‌گذاری کنید، معمولاً مدیران بانک‌ها طرح‌های ترکیبی پرسودی را به شما پیشنهاد سرمایه گذاری های کوتاه مدت می‌دهند.

سود سپرده‌های گذشته چگونه محاسبه می‌شود؟

نکته‌ای که لازم است در این‌جا به آن اشاره کنیم، تأثیر تغییرات اعمال‌شده در نرخ بیشترین سود سپرده بانکی برای حساب‌های قدیمی است. در سال‌های جدید نرخ سود نسبت به گذشته کمتر شده است، اما این تغییر زمانی رخ داد که هنوز مدت زمان بازپرداخت سود بسیاری از حساب‌های طولانی‌مدت قدیمی تمام نشده است. به همین دلیل بسیاری از صاحبان حساب‌های بلندمدت قدیمی نگران محاسبه سود خود براساس تغییرات جدید هستند. برای رفع این نگرانی لازم است اعلام کنیم که اگر حساب‌ها قبل از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ افتتاح شده‌اند، سود بانکی طبق نرخ گفته‌شده در همان قرارداد قدیمی پرداخت می‌شود.

بررسی اوراق گواهی سپرده،‌ میزان سود و نرخ شکست آن

اوراق گواهی سپرده از دیگر تسهیلات بعضی از بانک‌ها محسوب می‌شود که می‌توانید به جای افتتاح حساب بلندمدت یا کوتاه مدت، با کمک این اوراق سرمایه‌گذاری کنید. در حال حاضر بانک‌های صادرات، سپه و ملت فعال‌ترین مجموعه‌ها در ارائه گواهی سپرده هستند. برای دریافت این اوراق باید زودتر اقدام کنید، چون میزان درخواست آن سقف مشخصی دارد و اگر ظرفیت پر شود، دیگر امکان ارائه به متقاضیان وجود ندارد. اوراق گواهی سپرده در سه بانک صادرات، ملت و سپه با سود ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد ارائه می‌شود. مدت زمان سپرده‌گذاری این اوراق یک سال است.

بیشترین سود سپرده بانکی

سود بالاتر می‌خواهید؟ به سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروید

همان‌طور که می‌دانید، سپرده‌گذاری بانکی یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک محسوب می‌شود. هرچه نرخ بیشترین سود سپرده بانکی بیشتر باشد، میزان افزایش سرمایه افراد هم بیشتر خواهد شد. اگر به دنبال نرخ بیشتری در این سرمایه‌گذاری هستید، می‌توانید به سراغ صندوق‌های سرمایه بروید. معمولاً این صندوق‌ها برای جذب متقاضی، سود سپرده بالاتری نسبت به بانک‌ها دارند. البته نرخ سود صندوق سرمایه ثابت نیست، اما به‌طور میانگین سود بیشتری نسبت به بانک به مشتریان خود می‌دهند. اگر سود سپرده‌های گذاشته‌شده در صندوق‌های مالی هم از نظر شما گزینه خوبی برای افزایش اندوخته نیست، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً مطلب انواع سرمایه گذاری را مطالعه کنید تا با روش‌های مختلف افزایش درآمد و جذب سود بیشتر در ایران آشنا شوید.

در مورد روش‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سود بیشتر بدانید

در این مطلب در مورد یکی از روش‌های افزایش سود و سپرده‌گذاری بلندمدت دانستید. هرچه بیشتر در مورد روش‌های مختلف افزایش اندوخته بدانید و به قوانین بانکی و صندوق‌های سرمایه مسلط‌تر باشید، دست‌تان برای تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر باز خواهد بود. مجله لندو با مطالب روز اقتصادی، سرمایه‌گذاری، وام‌دهی و… شما را با زوایای چگونگی افزایش سرمایه آشنا خواهد کرد. لندو یک سامانه مالی است که متقاضیان با وارد شدن به صفحه وام بدون چک می‌توانند برای خرید کالا در آن درخواست وام خود را ثبت کنند. برای دریافت این وام فقط به سفته نیاز دارید و معرفی ضامن از شروط آن نیست. این وام با همکاری بانک آینده در اختیارتان قرار می‌گیرد و سقف آن ۲۰ میلیون تومان است.

ثبت حسابداری حساب سپرده سرمایه گذاری

من یه سوال داشتم ، یه حساب سپرده برا شرکت بازکردم . بانک گواهی سپرده برام چاپ کرده با سررسید ۲ سال در صورتی که من گفتم که هرلحظه ممکنه که پول رو برداشت کنم و بانک هم قبول کرده به نظر خودم سرمایه گذاری بلند مدت محسوب نمیشه .به نظر شما چطور و لطفا ثبت سند در هردوصورت به چه صورتی هست . چون این حساب درآمد هم دارد . ممنون از راهنمایی شما

1 پاسخ

در خصوص نحوه صدور سند حساب سپرده سرمایه کذاری چه بلند مدت و چه کوتاه تفاوت خاصی وجود ندارد و تنها نکته مهم انتخاب سرفصل درست از بابت ثبت حساب سرمایه گذاری می باشد .

در صورتی که حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد آن در ذیل دارایی های جاری و سرمایه گذاری کوتاه مدت طبقه بندی می گردد .

همچنین در خصوص سپرده سرمایه گذاری های بلند مدت نیز آن زا در ذیل دارایی های غیر جاری و سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی می گردد .

در خصوص سپرده سرمایه گذاری شما با توجه به اینکه سررسید آن دو ساله بوده و عمر آن بیش از دوره مالی جاری می باشد هر چند که قابل فسخ در هر زمان باشد به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت طبقه بندی می گردد .

کدام بانک ها سود بیش از 20 درصد به سپرده ها می دهند؟ + جدول

در شرایطی که بازارها وارد رکود شده اند، سود بانکی برای برخی از صاحبان سرمایه جذاب شده است. مثل دوره های گذشته، این بار هم پس از گذر از دوره بالا رفتن بورس و ملک و ارز، سپرده های بانکی رونق بیشتری گرفته اند و برخی از مردم برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند فعلا نقدینگی خود را به بانک ها بسپارند.

کدام بانک ها سود بیش از 20 درصد به سپرده ها می دهند؟ + جدول

بورس24 : در شرایطی که بازارها وارد رکود شده اند، سود بانکی برای برخی از صاحبان سرمایه جذاب شده است. مثل دوره های گذشته، این بار هم پس از گذر از دوره بالا رفتن بورس و ملک و ارز، سپرده های بانکی رونق بیشتری گرفته اند و برخی از مردم برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند فعلا نقدینگی خود را به بانک ها بسپارند.

بر اساس آخرین تصمیماتی که در شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اتخاذ شده است، با هدف کاهش قیمت تمام شد پول در کشور سود اختصاص یافته به این حساب ها بین 10 تا 18 درصد در نظر گرفته شده است و در پایان هر ماه این سود واریز خواهد شد.

اما برخی بانک ها در صدد افزایش نرخ سود به آن دسته از مشتریان خود هستند که مبالغ قابل توجهی را برای سرمایه گذاری در اختیار بانک قرار می دهند.

نرخ سود سپرده سرمایه گذاری در بانک ها به شرح زیر است:

نوع سپرده سرمایه گذاری

سود اختصاصی به سپرده

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

نرخ سود 22 درصد (نرخ بالاتر با توافق طرفین)

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 3ماهه

نرخ سود 23 درصد (نرخ بالاتر با توافق طرفین)

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه

نرخ سود 23 درصد (نرخ بالاتر با توافق طرفین)

سپرده سرمایه گذاری با سررسید 1 سال

نرخ سود 20 درصد (نرخ سود 23 درصد با توافق طرفین)

سپرده سرمایه گذاری با سررسید 2 سال

نرخ سود بالاتر از 18 درصد ارائه نمی شود

طبق گزارش میدانی خبرنگار بورس24 از برخی بانک های سطح شهر تهران، برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود سپرده ای که به مشتریان اعلام می کنند، با نرخ مصوب بانک مرکزی برای ارائه سود سپرده، تفاوت دارد که به شرح زیر بیان شده است:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.