آیا شمعدان چکشی صعودی است؟


شمعدان: ترکیبی از تجزیه و تحلیل، ویژگی های نرم افزار، انواع

نمودار شمعی (و در اینجا، البته، در ذهن دارند جرقه شمع ژاپنی نیست) بر روی داده ها همان نمودار میله به طور منظم است، اما به نظر می رسد در غیر این صورت. جزء خود را در حال باز کردن قیمت دوره تجارت و بسته شدن، و همچنین حداکثر و حداقل قیمت برای هر دوره زمانی انتخاب شده از زمان - هفتگی، روزانه و یا روزانه.

با استفاده از شمعدان

نسبت بین سطح از نرخ اولیه و نهایی نمودار بدن را تشکیل میدهد. اگر قیمت دوم پایین تر از اول است، پس از آن بدن در سیاه و سفید نقاشی شده است. در غیر این صورت، آن سفید است. این قیمت ها برای تحلیلگران با استفاده از تجزیه و تحلیل شمعی مهم است.

قیمت بالا و پایین حرکت است سایه نامیده می شود. بسته به اینکه چگونه بزرگ فاصله بین قیمت های بالا و پایین و بدن شمعدان، سایه می تواند بلند یا کوتاه.

تجزیه و تحلیل فنی نمودار شمعی نشان می دهد هر یک از روند بازار کاهش یا از نوبت آن است. این مهم است که به درک این است که رابطه بین الگوهای معکوس از انواع مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل پیش بینی روز شمعی روند معکوس کلید با "گاو" یا "خرس" چنگ.

معامله گران می خواهم به کار با شمع، چرا که آنها رفتار سرمایه گذاران در یک الگوی قیمت های مختلف، اما ساده، که می تواند به راحتی با دیگر ابزارهای معاملاتی ترکیب را نشان می دهد. نمودار را می توان بدون تاخیر زمان تجزیه و تحلیل، و بازار را می توان با رابطه بین قیمت باز، حداقل، حداکثر تحت نظارت و بستن هر یک از شمع.

غالبا ترکیبی از شمعدان با ابزار تجارت فیبوناچی مشاهده است. خواننده علاقه مند خواهد شد بسیاری از کتاب پیدا است، توصیف آنها را در جزئیات.

"هامر" و "آویزان"

الگوهای ژاپنی شمعدان به نام "چکش" در صورتی که یک سایه طولانی، و بدن کوچک (سیاه یا سفید)، واقع نزدیک به روزانه بالا. در پایان یک روند نزولی، "چکش" در نظر گرفته یک سیگنال "گاو" به نوبه خود.

این ارقام باید به اندازه کافی سایه طولانی باشد. در حالت ایده آل، آن را سه برابر طول بدن است. سایه بلند نشان می دهد که قیمت بازار به شدت پس از باز کردن کاهش یافته است، و پس از آن بازیافت تا پایان روز تجاری. قیمت اولیه و نهایی باید نزدیک به یکدیگر قرار گرفته، و در نتیجه بدن از شمع در نمودار کوچک خواهد بود.

در پایان یک روند صعودی همان مدل است به نام "به دار آویخته". این رقم نیز یک شاخص از گسترش. سیگنال شمعدان برای فروش بوجود می آیند که قیمت بازار تجارت کمتر از حداقل قیمت "به دار آویخته" در چند روز آینده. گاهی اوقات حتی امن تر به صبر کنید تا بسته شدن، برای اطمینان از این.

"گاو"، "خرس" چنگ

این نوع شمعدان هستند، قیمت باز است که بسیار کم ( "گاو نر") و یا بالا ( "خرس"). دیگر بدن، بیشتر احتمال دارد از تغییر روند.

هنگامی که قیمت اولیه روز بعد بیش طولانی، این احتمال وجود دارد که بازار بالا خواهد رفت. از سوی دیگر، اگر روز بعد آن را پایین تر است، معامله گران می توانند انتظار بازار ادامه خواهد داد به کاهش است.

"پنجره" ( "شکاف")

"جهت" به عنوان آنها در ژاپن به نام، و یا "شکاف" یک مفهوم مهم در تجزیه و تحلیل فنی. هر گاه یک شکاف، یعنی. E. قیمت فعلی باز از بسته شدن قیمت قبلی مطابقت ندارد وجود دارد، این بدان معنی است که در این فاصله هیچ قیمت و حجم معاملات وجود دارد.

ترخیص کالا از بالا رخ می دهد که قیمت اولیه از روز دوم در بالا پایان است. در مقابل، شکاف در پایین مورد زمانی که آن را در بالا. ویندوز می تواند به عنوان یک خط مقاومت با کاهش قیمت عمل می کنند و حمایت از رشد خود. اغلب قیمت های در حال تلاش برای آن را پس از یک فاصله را پر کنید، و پس از آن تغییر جهت و در جهت پنجره ادامه حرکت آن است.

"دو سر به فلک کشیده کلاغ سیاه"

"شکاف" در بالای پس از دو شمع سیاه و سفید کوتاه، شبیه یک کلاغ سیاه "بی تربیت" شکل است. این زمانی اتفاق میافتد که بازار رو به رشد باز می شود با یک "پنجره"، اما اوج جدید می نگه داشته شود، و بازار تشکیل شده است یک شمع سیاه و سفید. جلسه سوم است رسم حتی بیشتر "خرس" تصویر با بالا جدید، و در عین حال یکی دیگر از تلاش برای نگه داشتن آنها را از نزدیک شکست خورده است. اگر در روز بعد، قیمت نمی خواهد گشت برای رسیدن به ارتفاع، انتظار می رود آنها را به سقوط.

"سه سیاه کلاغ ها"

این رقم شامل سه شمع سیاه و سفید متوالی با کاهش قیمت باز کردن در داخل بدن از هر یک از قبلی آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ است. می گوید کاهش در بازار، اگر یک افزایش بلند مدت و یا با قیمت های بالا وجود دارد. ملاقات با گزینه هنگامی که قیمت باز شدن هر یک از شمع بعدی همزمان با بسته شدن قیمت از گذشته شد. این است که به همان سه کلاغ به نام و نشان می دهد به خصوص قوی بازار "خرس".

"نزولی" و "صعودی" جذب

همراه با تشکل های تنها، "چکش"، "به دار آویخته" و "تسخیر" چهره های جذب برای آماده سازی ترکیب همیشه نیاز به دو شمعدان. تجزیه و تحلیل گرافیکی از "گاو" برای تعیین زمان جذب به نوبه خود در پایان یک روند نزولی. این اتفاق می افتد اگر بدن سفید بلند به طور کامل پوشش بدن از یک شمع کوچک سیاه و سفید قبلی است. مهم نیست، آن سایه دیروز جذب یا نه.

"خرس" ارزش جذب در پایان از روند رشد است. در این مورد، طولانی شمع سیاه و سفید بدن سفید کوتاه قبلی را پوشش می دهد.

شکل و متقابل "حرمی"

تشکیل شده توسط دو شمع و دقیقا مخالف از قبلی است. در یک تجزیه و تحلیل نمودار های سنتی، آن است که "روز در داخل" نامیده می شود.

در "حرمی" بدن کوچک (از هر رنگ)، که متناسب با در قبلی طولانی تر است. مهم نیست، چه این وضعیت برای سایه برآورده شده است. این رقم که در پایان از امروز بدن کوچک سفید و طولانی تر از شمع سیاه و سفید قبلی یک روند نزولی در صورت مهم است. سیگنال به نوبه خود است و حتی قوی تر امروز زمانی که بدن بسیار کوچک است. بعد از نزول شکل روند می تواند "گاو" سیگنال، و در پایان از آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ اتصال بالایی - "خرس"

عبور "حرمی" نوع خاصی از این رقم، هنگامی که بدن شمع امروز است بسیار کوتاه، تی. E. شروع و پایان از روز معاملاتی قیمت تقریبا همان است.

شکل "دوج،« تعیین زمانی که بازارهای پالس شتاب. شمع "دوج،« یک بدن بسیار کوتاه (اولیه و قیمت نهایی تقریبا یکسان)، بالا و پایین است که سایه ای بلند واقع شده است.

این شمعدان ترکیب تجزیه و تحلیل که تنها منافع در پایان از رونق طولانی و یا سینه. آنها که تشکیل رقم جذب برای آنها مهم هستند.

پر سر و صدا خط

این رقم به نظر می رسد درست مثل یک مدل "گاو" جذب، و تنها در پایان روند نزولی معتبر است، در حالی که در آخرین شمع سفید بلند امروز را پوشش می دهد کوتاه قبلی است.

خطوط سیگنال نفوذ رخ می دهد که بزرگ امروز شمع سفید حداقل 50٪ از سیاه و سفید قبلی را پوشش می دهد. با رو به رشد علاقه همپوشانی بدن سیاه و سفید را افزایش می دهد قدرت و صلابت یک تغییر روند.

"حجاب از ابرهای تیره"

این تجزیه و تحلیل شمعی از ترکیبی از فراهم می کند که یک سیگنال از بازگشت روند در پایان دوره رشد. در این مورد، یک بلند سیاه و سفید باید حداقل نیمی سفید را پوشش، تشکیل روز قبل. با نسبت افزایش پوشش خواهد احتمال یک روند معکوس را افزایش دهد.

"ستاره"

شکل تشکیل شده است که بدن کوچک (از هر رنگ) است که از جرقه طولانی قبل از تشکیل، شکاف قیمت جدا شده است. بدن ممکن است سایه های قبلی، اما بدن را لمس کند. اگر "ستاره" کوتاه است، و "DOJI" (برابری اولیه و قیمت نهایی) وجود دارد، شمع به نام "ستاره DOJI". سیگنال از یک تغییر قریب الوقوع در روند.

"ستاره صبح"

"ستاره" - ویژگی های شمعی، نرم افزار است که به شرح زیر است. ستاره صبح به نوبه خود یکی از چهره های کمتر تشکیل شده توسط سه شمع است. اولین یک بدن بلند سیاه و سفید، به عنوان مثال. الف-آیا بخشی از یک روند نزولی. دوم - یک ستاره با یک بدنه بسیار کوتاه واقع در زیر یکی از قبلی است، با آن همراه نیست. سوم سفید بلند حداقل نیمی از طول بدن سیاه و سفید دو روز سن را پوشش می دهد. در حالت ایده آل بدن سوم باید به طور جداگانه از "ستاره" از روز قبل معامله شد. اگر شمع سوم با پوشش، آن را نیز به وضوح نشانه تغییر در روند.

"ستاره آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ شب"

این شمعدان ترکیب تجزیه و تحلیل که پیش بینی بازگشت روند پس از قوی به سمت بالا. آنها همچنین از سه شمع تشکیل شده است. اولین - سفید بلند. بعد "ستاره" با بدن سیاه یا سفید بدون اتصال به یکی از قبلی است. سوم سیاه و سفید دارای بدن بلند پوشش حداقل 50٪ از اولین. "ستاره" و آخرین بدن بلند سیاه و سفید نیز باید یک شکاف است. در صورتی که یک جذب "بی تربیت" وجود دارد، این صورت فلکی یک سیگنال واقعی از یک بازگشت روند است.

"تیراندازی ستاره"

این یک سیگنال قوی که افزایش قیمت را به شدت شکستن است. این رقم باید پس از یک صعود طولانی به دنبال اوج آن در یک شمع با بدن کوتاه سیاه و سفید. "تیراندازی ستاره" به روشنی نشان میدهد که بازار توقف به تأمل در افزایش قیمت فعلی است.

شمعدان: ویژگی های نرم افزار

آمار و ارقام آن را ممکن است به تجسم شتاب و کاهش سرعت روند و یا نشان می دهد تغییر است.

تحلیل نمودار فارکس

ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. | 4 P a g e - h t t p : / / m q l . b l o g f a . c o m /. •. ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﻠﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﺑﺮ روي ﭼﺎرت را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ . از ﺳﺎﯾﺖ iran-forex.com. ادامه.

Apr 18, 2020 — یکی از بهترین ابزارها برای موفقیت در بازار فارکس، انجام تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل با مطالعه نمودارها و تحلیل روندها می توانید به موفقیت . ادامه.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها صورت می‌گیرد حالا سوال این است که چه نوع نموداری برای این کار مناسب است؟ ادامه.

Apr 18, 2020 — یکی از بهترین ابزارها برای موفقیت در بازار فارکس، انجام تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل با مطالعه نمودارها و تحلیل روندها می توانید به موفقیت . ادامه.

محور عمودی نمودار نشان دهنده قیمت و محور افقی نشان دهنده نقاط و بازه های زمانی است. در تحلیل تکنیکال آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ معمولاً از نمودارهای زیر استفاده می شود: نمودار خطی (Line chart) نمودار . ادامه.

در این آموزش مثال هایی از بازار فارکس بیان شده است تا مخاطبین، ضمن آشنایی با . درس پنجم: تحلیل تکنیکال براساس نمودار قیمت در محدوده قیمتی معین معاملاتی. ادامه.

آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن. مارس 31, 2020 دسته‌بندی نشده. اگر قصد ترید و سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا هر نوع سهام دیگری دارید، در گام اول . ادامه.

نمودار. در تجزیه و تحلیل تکنیکال سه نوع اصلی چارت مورد استفاده قرار می گیرد. نمودار خطی: نمودار خطی یک تصویر گرافیکی از تاریخچه نرخ ارز یک جفت ارز در طول . ادامه.

چگونه می توان روند قیمت کریپتو را پیش بینی کرد

همه چیز در مورد دانستن نوع مناسب تحلیل برای استفاده و زمان است .

اگر مقالات تجزیه و تحلیل آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ قیمت ما را خوانده باشید ، متوجه نمودارهایی می شوید که نشان می دهند چطور عمده کریپتوکارنسی ها علیه ارزهای فیات مانند دلار ایالات متحده با گذشت زمان اقدام کرده اند. در نگاه اول ، آنها مانند خطوط بی معنی به صورت بالا و پایین به نظر می رسند ، اما داده ها داستانی را در مورد چگونگی تأثیر وقایع اخیر بازار کریپتو روی قیمت ها نشان می دهند – و اینکه چه اتفاقی در آینده می افتد .

تحلیل برای معامله گران بسیار مهم است. این امر کمک می کند تا تصمیم گیری آگاهانه در مورد بهترین خرید ، فروش و یا نگه داشتن کریپتو را انجام دهند. سه نوع اصلی از تجزیه و تحلیل در این صنعت وجود دارد – و گرچه فناوری باعث شده است دسترسی به آنها آسان تر و راحت تر انجام شود ، اما آنها چندین دهه است که جزء اصلی دنیای اقتصادی محسوب می شوند. در واقع ، اولین نوع تجزیه و تحلیل در قرن ۱۸ در آسیا ظاهر شد ، هنگامی که از آن برای ترسیم تغییرات قیمت برنج استفاده شد.

تجزیه و تحلیل فنی (Technical analysis) شامل شناسایی روندهای (trend) آماری بر اساس فعالیت تاریخی – بررسی حرکت قیمت ها و سایر شاخص های حیاتی ، مانند حجم معاملات است. این تحلیلگران به طور کلی این فلسفه را قبول دارند که قیمت ها از تغییرات روند پیروی می کنند و تاریخ نیز تکرار می شود و از داده های خود برای پیش بینی اینکه آیا قیمت در آینده نزدیک بالا خواهد رفت یا پایین می رود استفاده می کنند. این مثل پیش بینی آب و هوا است ، شما ممکن است کاملاً درست پیش بینی نکنید.

تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) رویکرد متفاوتی را اتخاذ می کند. آن ها برای بررسی ارزش دارایی به جای اینکه ببینند قیمت ها به کدام سمت می روند ، عواملی که باعث تغییرات اعداد می شوند – از جمله اقتصاد یا نحوه مدیریت یک شرکت را بررسی می کنند . این احساسات را از روند کار خارج می کند و از این فلسفه پیروی می کند که بازار ممکن است ارزش یک کریپتوکارنسی را دست کم گرفته یا بیش از حد تخمین زده باشد و در نهایت اصلاح نیز اتفاق می افتد.

تجزیه و تحلیل احساسی (Sentimental analysis) نشان می دهد که معامله گران به طور موثر نبض گردانندگان اصلی بازار را در دست می گیرند : روزنامه نگاران ، اثر گذاران و مصرف کنندگان روزمره در میان آنها قرار دارند. در اینجا ، فلسفه این است که داده ها همیشه داستان کامل را بیان نمی کنند – و روندهایی مانند فروش پانیک (هنگامی که تعداد زیادی از افراد از ترس کاهش قیمت سهام یا دارایی خود را میفروشند) یا یک خرید سرخوشانه (یک دوره کوتاه که افراد اقدام به خرید به مقدار زیاد میکنند) را می توان از قبل بر اساس برداشت و انتظارات عمومی پیش بینی کرد.

بنابراین آیا نمودارها آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ نوعی تحلیل تکنیکی هستند؟ کمک! من هیچ ایده ای ندارم که چگونه این نمودارها را بخوانم!

نگران نباشید – این بسیار ساده تر از آنچه فکر می کنید است. نمودارهایی که معمولاً در آنالیزهای قیمت ما ، و همچنین در اکسچنج های کریپتو مشاهده می کنید ، به عنوان نمودار شمعی (candlesticks) شناخته می شوند.

روشی برای تحلیل آن وجود دارد. هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی ، باید ببینید که چگونه قیمت ها در طی یک دوره روزها ، هفته ها یا ماه ها تکامل یافته اند ، اما دیدن یک مقدار متوسط برای هر دوره ۲۴ ساعته داستان کامل را بازگو نخواهد کرد.

نمودار های شمعی به شما امکان می دهند تا جزئیات کامل چگونگی نوسان قیمت دارایی کریپتو را در طی یک جلسه معاملاتی مشاهده کنید و مقایسه هایی را انجام دهید که مدت زمان طولانی تری را در بر بگیرد.

این امر از طریق شکل آنها حاصل می شود ، و توجه خواهید کرد که هر نمودار شمعی دارای دو خط باریک و یک مستطیل پهن در وسط است. که تقریباً شبیه یک وردنه ی عمودی است.

وقتی در طول روز قیمت ها بالا رفته است ، نمودار شمعی سبز خواهد شد. خط نازک در پایین کمترین قیمت ثبت شده را برای دارایی کریپتو در طول معاملات نشان می دهد ، در حالی که خط نازک در بالا بالاترین قیمت ثبت شده را نشان می دهد. قسمت ضخیم پایین نشان می دهد که با باز شدن بازارها ، چه مقدار دارایی معامله می شد ، در حالی که بالای آن مستطیل قیمت را با بسته شدن بازار نشان می دهد.

در همین حال ، هنگامی که قیمت ها رکود می کنند ، نمودار شمعی قرمز می شود. اصل خواندن نمودار یکسان است ، اما همه چیز به صورت وارونه است. اکنون ، خط نازک در بالا ، بالاترین قیمت روز را نشان می دهد ، و خط نازک در پایین ، پایین ترین قیمت را نشان می دهد. دوره ی معاملات نشان داده شده از طریق خط قرمز ضخیم ، از بالا به پایین ، نشان می دهد که در هنگام باز و بسته شدن بازارها ، قیمت ها در چه وضعیتی قرار داشته اند.

این یک اختراع زیبا است که قرن ها مورد و آزمایش و امتحان قرار گرفته است – و با توجه به این که قیمت ها در جهان کریپتوکارنسی چقدر می تواند بی ثبات باشد ، در طول روز نمودارهایی را مشاهده می کنید که برای هر ساعت از روز یک نمودار شمعی ایجاد می کنند.

خب ، چگونه می توانم طبق آنچه نمودارها به من می گویند عمل کنم؟

اشکال خاص ایجاد شده در نمودار شمعی می تواند فرصت هایی را برای معامله گران ایجاد کند.

به عنوان مثال ، شمعدان چکشی (hammer candlestick) معمولاً دارای یک خط طولانی در پایین است ، که نشان می دهد قیمت ها قبل از بهبودی به شدت افت کرده اند تا افزایش پیدا کنند. معمولاً ، می توان این تفسیر را به این معنا نسبت داد كه دارایی های كریپتو در طول معاملات به صورت گسترده فروخته می شوند ، اما خریداران فشار كافی را برای کمک به افزایش قیمت ها به كار می برند.

این الگو همچنین می تواند معکوس شود ، به این معنی که خط بلند در بالای شمع دیده می شود . اغلب اوقات ، این می تواند نشان دهد که قیمت ها در حال نزول بوده اند اما می توانند دوباره افزایش پیدا کنند.

شمعدان های ستاره دنباله دار (Shooting star candlestick) کاملاً شبیه چکش های معکوس هستند اما در یک بستر متفاوت اتفاق می افتند. اینها معمولاً پس از پیشرفت قیمت ها مشاهده می شوند و نشان می دهند که دارایی می تواند روند نزولی را شروع کند.

شمعدان های مرد بدار آویخته (Hanging man candlestick) نیز برای ارزیابی زمان شروع ضعیف شدن بازارها مفید است. این شمعدانها بعد از دوره ای به وجود می آیند که قیمت ها روند صعودی داشته اند ، با آن سایه بلند پایین که قبلا در مورد آن صحبت کردیم نشان می دهد که فشار فروش به این معناست که افزایش اخیر ممکن است به پایان برسد.

هنگام خواندن نمودارهای شمعی ، برداشت نمای کوتاه مدت و همچنین بلند مدت بسیار مهم است – برای محافظت از خود در صورت عدم ثبات در بازار اقدامات لازم را انجام دهید. این معمولاً با استفاده از حد ضرر (stop-loss) یا حد توقف (stop-limit) انجام می شود ، که شامل فروش خودکار یک دارایی هنگام رسیدن به یک نقطه از پیش تعیین شده بالا یا پایین می باشد.

محبوب ترین تکنیک های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی کدامند؟

اکثر تحلیلگران در تلاشند تا روندهایی را رونمایی کنند که نشان دهند بازار به کدام سمت می رود.

یک روش محبوب به عنوان خطوط روند یا ترند لاین ( trend line) شناخته می شود. این روش تلاش می کند تا بی نظمی ها و حد مجاز در قیمت کریپتوکارنسی را ، برای شناسایی روند ، هنگام تلاش صعود دارایی به قیمت جدید و یا کاهش قیمت ، در صورت افت قیمت در طی روزهای متوالی نادیده بگیرد. این ، همراه با تجزیه و تحلیل شکل نمودار شمعی ، می تواند نشان دهد که آیا روند به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت یا به پایان خواهد رسید ، و به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد استراتژی کوتاه مدت خود تصمیم گیری کنند.

یک استراتژی مشابه شامل چیزی به نام میانگین آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ متحرک (moving average) است. این شامل ردیابی قیمت های معمولی یک دارایی کریپتو در طی یک بازه زمانی معین – مانند یک هفته ، ۱۰ روز ، ۳۰ روز یا بیشتر از این می باشد ، که به شما بستگی دارد . مقایسه میانگین های متحرک در یک بازه زمانی کوتاه تر با مدت زمان طولانی ، می تواند روندهای جدیدی را کشف کند و شما را قادر می آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ سازد در سطوح قابل توجهی از رشد اخیر پیشرفت کنید و کمک می کند یک سقوط ناگهانی آماری بلند مدت به وضوح منعکس نشود.

آیا باید تنها به تحلیل تکنیکی اعتماد کنم؟

اگرچه این نوع تحلیل ، شایع ترین شکل تجزیه و تحلیل در جهان ارز دیجیتال است ، اما در نظر گرفتن عوامل دیگر نیز مهم است.

همیشه به یاد داشته باشید که تجزیه و تحلیل فنی ، عوامل اساسی ای که در بازار تأثیر می گذارند و باعث بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ها می شوند را به شما نمی گویند. حملات هک ، احکام قانونگذاری ، اخبار مهم ، توافقنامه های برجسته و راه اندازی محصولات جدید ، همه می تواند به شما در دستیابی به موفقیت کمک کنند – و به شما اطلاع می دهند که نمودار شمعی چه زمانی سقوط خواهد کرد ، قبل از اینکه اتفاق بیفتند. تکیه بر فقط یک شکل تجزیه و تحلیل به نوعی شبیه به تلاش برای خوردن استیک فقط با یک چنگال است. شما برای این کار به چاقو هم احتیاج دارید.

آیا ابزاری وجود دارد که تجزیه و تحلیل حرکت بازار را ساده تر کند؟

اگر نگاه کردن به نمودارها در تمام طول روز انتخاب شما نیست ، گزینه های دیگری نیز وجود دارد.

همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، ویژگی تجزیه و تحلیل منظم قیمت ما نمودارهایی را برای شما تهیه می کند و زمینه کتبی درباره آنچه ممکن است باعث این حرکات شود را فراهم می کند. البته داده ها را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد و هیچ دو تحلیلی یکسان نیستند ، یعنی هر یک از آنها بر اساس تحقیقات خود روندشان را انتخاب می کنند. بنابراین ، این ایده خوبی است که تا آنجا که ممکن است اخبار کریپتو را دنبال کنید تا اطمینان حاصل کنید که از همه ی اتفاقات آگاهید.

نمودارها و مقالات همچنین می توانند مشاهده کلی بازار کریپتو را مشکل کنند. وب سایت هایی مانند Coin360 به تجسم موقعیت حال حاضر صنعت به روشی ساده و در دسترس کمک می کنند. اندازه کریپتوکارنسی در Coin360 نشانه ای از حجم آن یا سرمایه گذاری در بازار آن را نشان می دهد ، در حالی که رنگ های سبز و قرمز نشان می دهد که آیا دارایی شاهد افزایش قیمت بوده یا قیمت آن کاهش یافته است. همراه با قیمت های فعلی ، درصد تغییر در ساعت ، روز ، هفته یا ماه گذشته ارائه شده است – و کاربران می توانند برای هر کریپتوکارنسی نموداری پیدا کنند که نشان دهنده چگونگی نوسان قیمت ها در یک بازه زمانی است. کاربران همچنین می توانند اطلاعات تاریخی را در صورت تقاضا دانلود کنند.

الگوهای شمعی در معاملات: توضیحات، ویژگی های و توصیه های

الگوهای شمعی یکی از پایه در تجزیه و تحلیل فنی می باشد. آنها می توانند کمک به پیش بینی واژگونی یا تداوم روند، بلکه بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است. به عنوان مثال، تا نشان دهد چگونه قوی عدم قطعیت در حال حاضر در حال حاضر، و کسی که در میان فعالان بازار دارای یک موقعیت پیشرو - یعنی، مزیت خریداران و یا فروشندگان. بسیاری از الگوهای شمعی وجود دارد، اما همه آنها بر اساس اصول شبیه، که منعکس کننده رفتار معامله گران است.

این چیست

هنگامی که ما در حال صحبت کردن در مورد، آنچه الگوی تجزیه و تحلیل شمعدان، که احتمال دارد که شمعی بود. این نوع از گرافیک های مورد استفاده در تجارت است. آنها باید جدا از دارایی و ابزار است، آن است که آیا تجارت جدی در بورس اوراق بهادار، قراردادهای آتی و یا کار بر روی "فارکس" با یک پرداخت کوچک از برخی کارگزار مبهم است.

شمعدان، احتمالا محبوب ترین راه برای نمایش قیمت ها در قالب یک نمودار. این است که با بسیار آموزنده همراه است، و در همان زمان به سادگی از ابزار. علاوه بر این، در حال اجرا انواع شاخص های مختلف بر اساس شمع به عنوان بخشی از استراتژی های معاملاتی بسیاری از معامله گران در سراسر جهان.

ساختار شمع

قبل از اقدام به شرح آنچه الگوهای شمعی هستند، مهم است که به درک ساز در سوال. بنابراین، شمع صعودی - آنهایی که می آیند تا، و خرس - پایین رفتن. به عنوان یک قاعده، آنها را در رنگ های مختلف کشیده شده است. ترکیب رنگ محبوب ترین - آن رنگ سبز یا سفید برای شمع صعودی و قرمز (اغلب سیاه و سفید) به تحمل است. با این حال، بسیاری از سیستم عامل اجازه می دهد معامله گران برای سفارشی کردن طرح رنگ.

شمع ژاپنی یک بدنه به شکل راه راه عمودی بر روی نمودار. این ممکن است متفاوت باشد، مانند کوتاه، بلند، مربع، و یا بسیار جوان است. این اطلاعات مهم در مورد حرکت قیمت فعلی، به اندازه این نیرو در جهت قیمت بستگی دارد.

همچنین مهم است که توجه داشته باشید که شمع همان شکل و طراحی اصل، صرف نظر از آنچه دوره زمانی انتخاب شده است. این بسیار مناسب است، برای مثال، در تجزیه و تحلیل روند و تعیین سطح قیمت. از زمانی انتخاب شده (مدت زمان) را در سرعت تشکیل یک شمع بستگی دارد، به این معنی است که آن را به دقیقه M1 برابر خواهد شد، و در H1 - ساعت.

این بخش بسیار مهمی از شمع ژاپنی است، علاوه بر این، از این مرحله شما می توانید شروع به توصیف الگوهای شمعی. سایه - یک نوار عمودی نازک است که از بدن از شمع گسترش می یابد. این نشان می دهد کمی قیمت قلاب در باز کردن شمع، به ترتیب، ممکن است همانطور که در بالا، به طوری زیر. این شمع نام فرد، به عنوان مثال، ممکن است pinbar، DOJI، چکش و انواع دیگر. هر حمل اطلاعات خاص، برای مثال در مورد به نوبه خود آینده، عدم اطمینان قوی و یا ادامه روند جاری است. سیگنال های مهم خواهد شد شرح زیر است.

یک خرس و یک گاو نر: الگوهای شمعی را می توان به دو نوع تقسیم می شود. عنوان شناخته شده است، اولین در ارتباط با حرکت قیمت به سمت پایین، و دومی، در مقابل، پیش بینی جهت رو به بالا. آنها همچنین شمعی الگوهای روند معکوس نامیده می شود. با وجود ابزار از این ترکیبات، آنها را تغییر قیمت تضمین نمی کند، و معامله گر باید به عوامل بسیاری، از جمله آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ وضعیت فعلی بازار، در بازه زمانی انتخاب شده (وضعیت در یک دقیقه یا پنج دقیقه نمودار می تواند بسیار متفاوت از وضعیت در ساعتی و یا روزانه). همچنین توصیه می شود به استفاده از حمایت و مقاومت خطوط، روند و اخبار را دنبال. در زیر الگوهای محبوب ترین و موثر ترین تجزیه و تحلیل شمعی هستند.

شمعی صعودی

یکی از قدرتمند ترین و در عین حال ترکیب ساده است. این یک شمع خرس کوتاه و گاو طولانی پس از آن است. مدارک و شواهد از قریب الوقوع بازگشت روند به سمت بالا. با این حال، مهم است که برای نظارت بر رفتار قیمت، اگر آن است که برای تحکیم (موج دار، حرکت جانبی)، اثر در این، و در الگوهای دیگر، به اندازه کافی سوال برانگیز خواهد بود.

الگوی بازگشتی شمعدان ممکن است شامل تنها یک شمع، و این یک مثال است. معمولا پس از روند رو به پایین رخ می دهد، در زمان کاهش "خرس". این شمعدان به نظر می رسد مانند یک چکش در هزینه سایه خود را در پایین و در بالای بدنه نسبتا کوتاه است. به عنوان یک قاعده، این الگوی پیش بینی روند صعودی پس از آن.

سه ستاره

شمعی بی تربیت شده بود

وضعیت مخالف به یک گاو نر است. پس از شمع می رود تا شمع دیگر مثل خرس بود، نشان می دهد که فروشندگان در بازار قوی تر و انتظار می رود روند نزولی. و همچنین در مورد جذب گاو، مهم است که به دنبال قیمت و عجله نکنید، به ظاهر از الگوی کند تضمین مطلق تغییر نمی دهد.

ستاره شب

در اینجا ما دو شمع در بالای صفحه مراجعه، دوم از که یک نوع از "حلق آویز" با کمک از سایه خود او است، و پس از قیمت دور می زنند و تغییر جهت. مدل بسیار موثر است و نشان می دهد یک بازگشت از بازار پایین. این امر به ویژه زمانی موثر است که قیمت یک سطح خاص، که تا به حال شکسته نمی شد می رسد. نیز وجود دارد یک تنوع به نام "ستاره صبح" - تقریبا در اصل همان است، اما قیمت بالا می رود. یک الگوی بسیار کارآمد است، که اغلب باعث شده است.

ترکیبات دیگر

علاوه بر این ترکیبات، ده ها تن از تغییرات از الگوهای شمعی وجود دارد. به عنوان مثال، pinbary که معمولا عدم قطعیت با شیب خاصی در رابطه با جهت روند را نشان دهد. همچنین یک تنوع از مدل "ستاره شب"، با اصول و ساخت و ساز مشابه وجود دارد. ترکیب اغلب نام عجیب و غریب، به عنوان یک قاعده، بر اساس ظاهر آنها، به عنوان مثال، سه سرباز (3 شمع صعودی به همان اندازه) و یا یک ابر تیره (یک تنوع از یک شمعی بی تربیت شده بود). به هر حال، نه لزوما مطمئن شوید تمام مدل های، بهتر است به کامل استفاده از رایج ترین و قابل فهم konktretno شما. این کمک خواهد کرد صرفه جویی در وقت و بهبود بهره وری تجارت یا آموزش خود را. الگوهای شمعی قوی - این است که یک کلید تضمین شده برای موفقیت است، اما یک گام مهم در راه به آن را ندارد.

سیگنال

یک سوال بسیار بحث برانگیز است: "و اینکه آیا لازم است برای نصب و استفاده از چراغ های مختلف کمکی؟" این همه در تجربه، شخصیت و معامله گر سبک تجارت بستگی دارد. در حال حاضر ما در مورد مشترک و محبوب idikatory صحبت نمی مانند شاخص قدرت نسبی، و یا موج بولینگر، بلکه در مورد سیستم های تخصصی است. بسیاری از آنها در اینترنت - این را می توان در ترمینال متاتریدر نصب شده است. برای مثال، برخی شمعی الگوهای شاخص با هشدار است که معامله گر سیگنال که یک یا ترکیب دیگری بود. آنها را می توان در اصول مختلف، مانند مقدار از شمع در مقدار، ارزش خود را، و بسیاری از عوامل دیگر است.

معامله گران با تجربه ایجاد شاخص خود را که تشخیص الگوهای شمعی. "فارکس"، سهام، معاملات سلف، و یا گزینه های دودویی - مهم نیست، چرا که اصل نمودار قیمت در همه جا یکسان.

اگر ما به این سوال در مورد استفاده از شاخص بازگشت، می توان نتیجه گرفت که کسی پول از دست بدهند و به نهاده های کمتری وفادار، در عین حال، معامله گر دیگری برای افزایش درصد از معاملات برد. این عمدتا به علت اصول اولیه تجارت، به دلیل ظاهر ترکیبی از سیگنال تضمین نمی کند که آن را به درستی کار خواهد کرد.

نتایج

این مهم است که به یاد داشته باشید که ترکیبی از شمع ارائه هیچ تضمینی وجود ندارد از معاملات موفق است. توانایی آنها را تعریف خواهد معامله گر را یک مزیت اضافی، اما تجارت تنها بر روی الگوهای مبتنی بر - بهترین ایده. تجزیه و تحلیل فنی - آن سیستم دست و پا گیر و پیچیده، از جمله کثرت از قطعات، مانند تعریف روند، حمایت و مقاومت خطوط، کار با انواع شاخص، اسیلاتورهای و حجم است. علاوه بر این، روانشناسی تجاری مهم، درک درستی از بازار - در درجه اول یک بازتابی از اقدامات افراد دیگر، نه فقط اعداد و نمودار.

بازگشت به الگوهای شمع، در بالا - تنها یک بخش کوچک از آنچه وجود دارد و ممکن است استفاده می شود. منابع تخصصی و ادبیات مرتبط با تجزیه و تحلیل شمعدان، که در آن شما می توانید یک شرح مفصل تر از بسیاری از مدل های دیگر پیدا کنید.

این مهم است که توجه داشته باشید که بهتر است به عمل در حساب های دمو و یا کار با مقادیر کوچک، حد عالی رساندن مهارت های موجود در معامله، بر اساس استفاده از الگوهای شمعی. لازم نیست یک بار دیگر به خطر سپرده، چک کردن یک مدل خاص. حتی اگر چیزی را چند بار به منظور توسعه یک کیفیت، آن را هنوز هم هیچ تضمین برای آینده نمی دهد. به یاد داشته باشید: تجارت - در درجه اول یک مدیریت ریسک و مدیریت شایسته در رابطه با سرمایه مورد استفاده در این عملیات است.

9 مورد از بهترین الگو های بسیار معروف در کندل شناسی ارز دیجیتال

ساعت24- بهترین الگوها در کندل شناسی در حقیقت الگوهای بسیار پر طرفدار در کندل شناسی میباشند که به معرفی بهترین و معروف ترین آنها میپردازیم.

9 مورد از بهترین الگو های بسیار معروف در کندل شناسی ارز دیجیتال

اگر اطلاعات و داده ها را در بازار گذشته بررسی کنیم و با در نظر گرفتن آن ها، اتفاقات قیمتی در آینده را پیش بینی کنیم، در واقع تحلیل تکنیکال انجام داده ایم. این تحلیل به ما کمک می کند تا تشخیص دهیم که ارز دیجیتال تا چه حدی افزایش پیدا می کند، همچنین می توانیم حد کاهش آن را مشخص کنیم و مقدار سود و زیان خود را تعیین کنیم. در این مقاله کندل شناسی ارز دیجیتال را به شما معرفی می کنیم پس با ما همراه شوید.

نمودار شمعی

در کندل شناسی ارز دیجیتال نمودار های گوناگونی وجود دارند که عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی

لازم به ذکر است که نمودار شمعی تاثیر گذار ترین و رایج ترین نوع نمودار به شمار می آید.

مبدا اصلی نمودار شمعی کشور ژاپن می باشد و بیش از یک قرن است که مورد استفاده قرار می گیرد، این نمودار از رنگ های مختلفی آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ استفاده می کند و حرکت قیمتی را به صورت تصویر مشخص می کند. برای مثال شمع مثبت که به معنی افزایش می باشد به رنگ سبز، و شمع قرمز که به معنی کاهش می باشد به رنگ قرمز مشخص می شود.

9 مورد از بهترین الگو های بسیار معروف در کندل شناسی ارز دیجیتال

نمودار شمعی در بازه ی زمانی مد نظر به چهار قسمت مهم تقسیم می شوند:

1.قیمت باز شدن یا همان open

2.قیمت بسته شدن یا همان close

3.پایین ترین قیمت یا همان low

4.بالاترین قیمت یا همان high

کندل استیک

کندل استیک یکی از بهترین نمودار ها در تحلیل تکنیکال به شمار می آید، کندل در لغت به معنی شمعدان بوده و اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن به کار گرفته شده است، بدین صورت که آن ها با استفاده از کندل قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی را پیش بینی می کردند.

اگر بخواهیم تعریف دقیق و ساده ای از کندل را بیان کنیم باید بگوییم کندل نوعی نمودار قیمتی محسوب می شود که به وسیله ی آن قیمت های بالا، بسته شدن، باز شدن و پایین یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی خاص مشخص می شود، به عبارت دیگر کندل استیک ها موقعی مورد استفاده قرار می گیرند که قیمت سهم متغیر باشد.

دقت کنید الگوهای کندل استیک معمولا زمانی مورد توجه قرار می گیرند که سهام در نقطه ی حمایت و مقاومت قرار داشته باشد، تا شخص خریدار بتواند قیمت های مناسبی را برای خرید سهام انتخاب کند و از سهم مورد نظر سود کافی را دریافت کند. در نظر داشته باشید با مطالعه ی الگوهای کندل شناسی ارز دیجیتال می توانید موقعیت های مالی بازار را پیش بینی کنید و موفقیت آمیز عمل کنید.

انواع الگوهای کندل شناسی ارز دیجیتال

9 مورد از بهترین الگو های بسیار معروف در کندل شناسی ارز دیجیتال

ماروبزو یا (Marubozu):

ماروبزو دو دسته ی مشکی و سفید را شامل می شود.

اگر سهام روند نزولی را طی کند و سایه ی بالایی و پایینی در آن مشاهده نشود، ماروبزو مشکی آشکار می شود، یکی از نتایج این کندل این است که فروشندگان برای فروش فشار بیشتری را وارد می کنند، در این وضعیت قیمت باز شدن سهم با قیمت سقف آن برابر می شود و قیمت بسته شدن نیز با قیمت کف برابری می کند.

هنگامی که کندل روند صعودی را طی کند و سایه بالایی و پایینی مشاهده نشود، ماروبزو سفید خود را نمایان می کند. از نتایج این کندل، می توان به فشار بیشتر خریداران اشاره کرد، در این وضعیت قیمت باز شدن با قیمت کف یکسان می شود و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابری می کند.

کندل دوجی یا Doji

دوجی به نمودار های شمعی اشاره می کند زیرا قیمت شروع و پایان آن با یکدیگر برابر می باشد، همچنین دوجی ها از بدنه ی نازک برخوردار می باشند که به طور عمده به صورت یک خط نازک و باریک نمایان می شوند.

تردید میان خریداران و فروشندگان نتیجه ای است که از دوجی ها برداشت می شود، به طوری که در بعضی مواقع دوجی ها بعد از ماروبزو سفید مشاهده می شوند، این وضعیت به این معنی است که خریداران نیروی خود را از دست داده اند و برای اینکه سهم روند صعودی خود را ادامه دهد به خریداران جدید تری نیازمند می باشند.

اگر دوجی ها بعد از ماروبزو سیاه مشاهده شوند به این معنی است که تعداد فروشندگان سهام کم می باشد و برای ادامه ی روند نزولی سهم، به فروشندگان جدید با نیروی بیشتری نیاز می باشد.

الگوی چکش یا Hammer

الگوی چکش هنگامی تشکیل می شود که روند نزولی طی شود، این الگو سه خصوصیت اصلی دارد که به شرح زیر می باشد:

بدنه کندل در قسمت بالای آن می باشد.

سایه پایینی بلند باشد یعنی حدود دو تا سه برابر بدنه باشد.

سایه بالایی نداشته باشد یا خیلی کوتاه باشد.

در کندل شناسی ارز آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ دیجیتال اگر رنگ بدنه سفید باشد نشانگر این است که الگو برای بازگشت از قدرت بالایی برخوردار می باشد، یعنی قیمت سهم افزایش پیدا می کند و شخص خریدار سود می کند.

الگوی دارآویز یا Hanging Man

این نوع الگو معمولا در انتهای روند صعودی به وجود می آید و به این معنی می باشد که الگو روند نزولی را طی می کند، به عبارت دیگر می توان گفت سهم در خط مقاومت ایجاد می شود. از خصوصیات مهم این الگو می توان به این مورد اشاره کرد که بدنه ی کندل در قسمت بالای آن قرار می گیرد.

لازم به ذکر است اندازه ی سایه ی پایین حداقل دو برابر بدنه ی کندل می باشد و این کندل سایه ی بالایی نداشته یا اگر داشته باشد بسیار کوتاه می باشد. رنگ بدنه ی مشکی بیانگر این است که الگو برای برگشت از قدرت بالایی برخوردار می باشد.

الگوی چکش معکوس یا Inverted Hammer

الگوی Inverted Hammer مانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی به وجود می آید، بنابراین می توانیم بگوییم که الگوی چکش معکوس با الگوی چکش مشابه می باشند. در این الگو، بدنه در انتهای آن قرار می گیرد و اندازه ی بدنه نصف سایه بالایی می باشد. رنگ سفید بدنه ی الگو به این معنی است که الگو برای بازگشت از قدرت بیشتری برخوردار می باشد.

الگوی هارامی یا Harami

کلمه ی هارامی به معنای باردار بودن می باشد و ریشه ی ژاپنی دارد. در نظر داشته باشید این الگو دو کندل را در برمیگیرد، بدین صورت که کندل اول نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را ایفا می کند.

پس از مشاهده و بررسی این کندل، متوقف شدن یا کند شدن روند حرکت نتیجه می شود. لازم به ذکر است که این کندل ها رنگ ثابتی نداشته و رنگ های متفاوتی را در برمیگیرند. مثلا اگر کندل مادر به رنگ سفید باشد، کندل کودک مشکی رنگ می شود.

الگوی ستاره ثاقب یا Shooing Star

این الگو زمانی به وجود می آید که نمودار در انتهای روند صعودی قرار داشته باشد، در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی قرار داشته و سایه ی بالایی دو برابر بدنه می باشد.

الگوی انبرک پایینی

این الگو دو شمع دارد که هرکدام رنگ های متفاوتی را در برمی گیرند، شمع نزولی به رنگ مشکی می باشد و نخست این شمع به وجود می آید، همچنین اندازه ی بدنه ی این شمع بزرگ است و فاقد سایه می باشد یعنی هیچگونه سایه ای را تشکیل نمی دهد.

پس از این که آیا شمعدان چکشی صعودی است؟ شمع اول به طور کامل تشکیل شد، زمان تشکیل شمع دوم فرا میرسد که در چارچوب قیمتی شمع اول قرار دارد. در نظر داشته باشید شمع دوم عمدتا به صورت دوجی یا چکش معکوس نمایش داده می شود.

الگوی ستاره ی صبحگاهی

این الگو از سه شمع برخوردار می باشد، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی نتیجه ای است که از این نمودار برداشت می شود. الگوی ستاره ی صبحگاهی در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و هر شمع پیام خاصی را بیان می کند.

شمع اول نزولی بوده و پرقدرت می باشد.

شمع دوم سایه ندارد و از بدنه ی بزرگی برخوردار نمی باشد. این شمع می تواند هم به شکل صعودی و هم به شکل نزولی تشکیل شود.

شمع سوم در مقایسه با شمع دوم از حالت صعودی برخوردار می باشد.

توجه داشته باشید کندل شناسی ارز دیجیتال، به تنهایی تحلیل مناسبی به شمار نمی آید و نباید تنها به آن تکیه کرد، بنابراین باید روش های دیگر نیز مطالعه شود تا اطلاع وسیع تری از بازار به دست بیاید.

کندل شناسی ارز دیجیتال انواع گوناگونی دارد و تقریبا 19 مورد را شامل می شود، شما می توانید برای اطلاع بیشتر از انواع دیگر کندل ها، به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.