سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان


با سلام

معایب و مشکلات تحصیل در خارج از کشور

**معرفی شغل ها و طرح های سرمایه گذاری سودآور در ایران یه جای تحصیل در خارج از کشور**

معرفی 30 شغل و طرح سرمایه گذاری با سود بالا

معرفی 30 شغل و طرح سرمایه گذاری

-توضیحات:مغازه و یا ملک برای اجاره و رهن در شهر های کوچک از 5 میلیون تا 20 میلیون و در شهرهای بزرگ از 15 میلیون تا 500 میلیون تومان است.

-برای سود ده شدن هر کدام از شغل ها حداقل 1 سال زمان مورد نیاز است.تبلیغات و تلاش شما هم بسیار موثر است

-سرمایه مورد نیاز ذکر شده بستگی به اندازه و بزرگی شغل و طرح شما کمتر و زیاد تر می شود

1-تولید وسایل چوبی

سرمایه مورد نیاز: --10 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --وسایل نجاری انواع دستگاه برش چوب و .

متوسط درامد ماهانه سال اول: --1 میلیون تومان

متوسط درامد سال دوم: --1.5 میلیون به بالا

دوره های مورد نیاز: --دوره نجاری در فنی حرفه ای

2-تعمیر و شارژ پرینتر

سرمایه مورد نیاز: --1 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --وسایل شارژ جوهر پرینتر و .

متوسط درامد ماهانه سال اول: --500 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --600 هزار تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --دوره تعمیر دستگاه های چاپ و پرینتر

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

3-فروشنده لوازم موتور سیلکت

سرمایه مورد نیاز: --3 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --میز و قفسه

متوسط درامد ماهانه سال اول: --500 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --600 هزار تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: --نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

4-کتاب فروشی تخصصی

سرمایه مورد نیاز: --4 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --قفسه و میز

متوسط درامد ماهانه سال اول: --400 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --600 هزار تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

5-اتوشویی و خشکشویی

سرمایه مورد نیاز: --7 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --دستگاه اتوبخار،لباس شویی بزرگ

متوسط درامد ماهانه سال اول: --800 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --1 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --تخصص و شستشو و اتوی البسه

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای کار(رهن بین 5 میلیون به بالا)

6-تاسیس تاکسی تلفنی

سرمایه مورد نیاز: --3 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --میز و صندلی

متوسط درامد ماهانه سال اول: --500 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --700 هزار تومان

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز تاسیس تاکسی تلفنی

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای ناکسی تلفنی(رهن بین 5 میلیون به بالا)

7-ساخت سالن ورزشی

سرمایه مورد نیاز: --200 میلون تومان با بالا برای ساخت و وسایل

وسایل مورد نیاز: --انواع وسایل ورزشی

متوسط درامد ماهانه سال اول: --2 میلیون تومان

متوسط درامد سال دوم: --4 میلیون تومان با بالا

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز تاسیس سالن ورزشی

8-خرید و فروش کتاب دست دوم

سرمایه مورد نیاز: --2 تا 3 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --قفسه کتاب و میزو صندلی

متوسط درامد ماهانه سال اول: --400 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --500 هزار تومان

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

9-قهوه خانه و چایخانه بین جاده ای

سرمایه مورد نیاز: --10 میلیون تومان-- برای ساخت 100 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --چند میز صندلی و تخت

متوسط درامد ماهانه سال اول: --1 میلیون تومان

متوسط درامد سال دوم: --2 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز ساخت و تاسیس چایخانه

10-فروشنده لوازم خانگی

سرمایه مورد نیاز: --10 میلیون تومان به بالا

وسایل مورد نیاز: --قفسه و میز و صندلی

متوسط درامد ماهانه سال اول: --700 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --1 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

11-تاسیس یک کافی نت متفاوت

سرمایه مورد نیاز: --10 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --حداقل 4 کامیپوتر و میز و صندلی

متوسط درامد ماهانه سال اول: --700 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --1 میلیون تومان

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز تاسیس کافی نت

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای ناسیس(رهن بین 5 میلیون به بالا)

12-ساخت و سازخانه و اپارتمان

سرمایه مورد نیاز: --200 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --

متوسط درامد ماهانه سال اول: --2 میلیون تومان

متوسط درامد سال دوم: --

دوره های مورد نیاز: --

13-تاسیس یک مرغ داری

سرمایه مورد نیاز: --200 میلیون تومان به بالا

وسایل مورد نیاز: --وسایل گرمایشی و .

متوسط درامد ماهانه سال اول: --

متوسط درامد سال دوم: --2 میلیون تومان

دوره های مورد نیاز: --دریافت مجوز تاسیس مرغ داری

14-تاسیس یک گاوداری

سرمایه مورد نیاز: --200 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --

متوسط درامد ماهانه سال اول: --

متوسط درامد سال دوم: --2 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --دوره های فنی دام و طیور

توضیحات: --دریافت مجوز تاسیس

15-ساخت سالن مراسم ها و چشن ها

سرمایه مورد نیاز: --200 میلیون تومان به بالا

وسایل مورد نیاز: --چندین میز و صندلی و .

متوسط درامد ماهانه سال اول: --

متوسط درامد سال دوم: --3 میلیون تومان با بالا

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز ساخت سالن

16-تاسیس یک سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان نمایندگی بیمه

سرمایه مورد نیاز: --3 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --میز و صندلی و رایانه

متوسط درامد ماهانه سال اول: --400 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --600 هزار تومان به بالا(بستگی به تبلیغات شما)

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز تاسیس بیمه از بیمه های مرکزی

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

17-تاسیس یک رستوران بین جاده ای

سرمایه مورد نیاز: --200 میلیون تومان به بالا

وسایل مورد نیاز: --چندین میز و صندلی و .

متوسط درامد ماهانه سال اول: --2 میلیون تومان

متوسط درامد سال دوم: --3 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز تاسیس رستوران

18-فروشنده میوه و سبزی جات

سرمایه مورد نیاز: --2 میلیون تومان به بالا

وسایل مورد نیاز: --چند میزو ترازو

متوسط درامد ماهانه سال اول: --500 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --700 هزار تومان

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

19-فروشنده موبایل و لوازم

سرمایه مورد نیاز: --4 میلیون تومان به بالا

وسایل مورد نیاز: --میز و صندلی و چند قفسه

متوسط درامد ماهانه سال اول: --500 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --600 هزار تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

20-پرده دوزی

سرمایه مورد نیاز: --3 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --چرخ مخصوص دوخت پرده و میزو صندلی

متوسط درامد ماهانه سال اول: --500 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --700 هزار تومان

دوره های مورد نیاز: --دوره ساخت و دوخت پرده فنی حرفه ای

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

21-فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی

سرمایه مورد نیاز: --3 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --میزو صندلی و چند قفسه

متوسط درامد ماهانه سال اول: --400 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --600 هزار تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

22-تعمیر لوازم گاز سوز و لوازم خانگی

سرمایه مورد نیاز: --3 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --میزو صندلی و لوازم تمعیر

متوسط درامد ماهانه سال اول: --600 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --1 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --دوره تمعیر در فنی حرفه ای

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای تعمیرات(رهن بین 5 میلیون به بالا)

23-تاسیس یک واحد نانوانی(نان های فانتزی)

سرمایه مورد نیاز: --20 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --دستگاه پخت نان و فر مخصوص و.

متوسط درامد ماهانه سال اول: --1 میلیون تومان

متوسط درامد سال دوم: --2 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز تاسیس نانوائی و دوره نان پزی

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای پخت و فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

24-فروشنده فرش و موکت

سرمایه مورد نیاز: --5 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --میزو صندلی

متوسط درامد ماهانه سال اول: --600 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --1 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

25-آلمنیوم سازی (تولیدی درب و پنجره آلمنیوم)

سرمایه مورد نیاز: --4 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --دستگاه های مخصوص و مربوطه

متوسط درامد ماهانه سال اول: --600 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --800 هزار تومان

دوره های مورد نیاز: --دوره ساخت و المنیوم سازی در فنی

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

26-لوله کشی ساختمان و لوله کشی صنعتی

سرمایه مورد نیاز: --4 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --دتگاه ای مربوطه و دریل و انوع اچار و .

متوسط درامد ماهانه سال اول: --500 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --1 میلیون تومان

دوره های مورد نیاز: --دوره لوله کشی فنی حرفه ای

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

27-تاسیس یک کافی شاپ متفاوت

سرمایه مورد نیاز: --5 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --چند میز و صندلی و بخچال و..

متوسط درامد ماهانه سال اول: --1 میلیو تومان

متوسط درامد سال دوم: --2 میلیو تومان

دوره های مورد نیاز: --کسب مجوز تاسیس

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

28-فروشنده لوازم یدکی خودرو

سرمایه مورد نیاز: --8 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --میز و صندلی و قفسه

متوسط درامد ماهانه سال اول: --600 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --1 میلیون تومان به بالا

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

29-تاسیس یک فروشگاه مواد غذایی و خوارکی(سوپرمارکت)

سرمایه مورد نیاز: --7 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --یخچال و میز و ترازو و.

متوسط درامد ماهانه سال اول: --600 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --800 هزار تومان

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

30-فروشگاه لوازم ایمنی و اتش نشانی

سرمایه مورد نیاز: --4 میلیون تومان

وسایل مورد نیاز: --میز و صندلی و .

متوسط درامد ماهانه سال اول: --500 هزار تومان

متوسط درامد سال دوم: --800 هزار تومان

دوره های مورد نیاز: --

توضیحات: -- نیاز به یک مغازه برای فروش(رهن بین 5 میلیون به بالا)

با سلام

به جامع ترین و کاملترین وبلاگ زندگی و تحصیل در خارج از کشور خوش آمدید.

اگر در فکر تحصیل در خارج از کشور هستید ، لطفا 10 دقیقه تمام مطالب وبلاگ را مطالعه فرمایید.

+++اگر به دنبال شغل و طرح های سرمایه گذاری هستید کامل تمام مطالب وبلاگ را مورد مطالعه قرار دهید.بیش از 120 طرح سرمایه گذاری و شغل در این وبلاگ معرفی شده است.

ندا(معایب آلمان)
حمید (معایب آلمان)
پیام،فریبا(معایب فرانسه)
مریم(معایب سوئد)
کامران(معایب انگلستان)
حسن(معایب بلژیک)

وام فوری قرض الحسنه ۵۰ میلیونی به همه | وام ویژه دولتی با سود 4 درصد

وام فوری قرض الحسنه ۵۰ میلیونی به همه | وام ویژه دولتی با سود 4 درصد

افرادی که مشتری بانک توسعه تعاون هستند می‌توانند از طریق طرح «مفید» علاوه بر دریافت سود سپرده خود، وام فوری۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند. این تسهیلات در قالب کارت اعتباری ارائه می‌شود.

علیرضا بیرانوند همسرش را طلاق داد ؟ | میز شام عاشقانه علیرضا بیرانوند برای همسر جدیدش + عکس

شوک جدید: مخالفت دولت با افزایش حقوق بازنشستگان | رقم حقوق آبان ماه بازنشستگان چقدر شد ؟

شگفتانه جدید دولت برای یارانه نقدی آبان 1401 | زمان دقیق واریز یارانه نقدی آبان ماه

نتایج قرعه کشی ایران خودرو آبان 1401 با کد ملی | اسامی برندگان فروش فوری ایران خودرو با کد پیگیری

شرایط ویژه وام آنی 200 میلیونی بانک مهر ایران با اقساط 5 ساله

وام فوری بانکی برای همه . وام فوری در مواقع خاص به متقاضیان پرداخت می شود. وام فوری در برخی از بانکها پرداخت می شود. وام فوری بنا به اعتبار بانک ها به متقاضیان پرداخت می شود. سود و اقساط وام فوری بسیار مناسب است.

اعطای وام فوری ۵۰ میلیونی با سود چهار درصد

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: مبلغ تسهیلات در نظر گرفته شده برای بیماران نیازمند حداکثر ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد در سال سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان است که با بازپرداخت حداکثر ۵ ساله به این متقاضیان اعطا خواهد شد.

غلامرضا دوستی در نشست هم‌اندیشی در ارائه خدمات به بیماران نیازمند و نیز بررسی راهکارهای مناسب برای اعطای وام به بیماران خاص و صعب‌العلاج، اظهار کرد: به منظور رفع بخشی از مشکلات بیماران کم‌بضاعت و دارای شرایط خاص با توجه به افزایش هزینه‌های درمانی و همچنین رسالت و مأموریت‌های جمعیت هلال احمر مبنی بر تسکین آلام بشری در جامعه و افزایش اثر بخشی خدمات حمایتی به بیماران، با پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، تسهیلات بانکی به این بیماران نیازمند پرداخت می‌شود.

بنابر اعلام روابط عمومی هلال احمر قزوین، وی افزود: با توجه به اینکه این اعتبار به استان‌ها به‌صورت مجزا پرداخت خواهد شد این نشست به منظور هم‌اندیشی در ارائه خدمات به بیماران نیازمند و همچنین جهت بررسی راهکارهای مناسب برای ارائه تسهیلات به بیماران کم‌بضاعت و دارای شرایط خاص برگزار شده ایت تا بیماران نیازمند بیشتری از این تسهیلات استفاده کنند.

دوستی با بیان اینکه بیماران نیازمند برای استفاده از این تسهیلات می‌توانند مدارک خود را به شعب جمعیت هلال احمر شهرستان‌های استان تحویل دهند تا از این تسهیلات استفاده کنند، اضافه کرد: مبلغ این تسهیلات حداکثر ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد در سال است که با بازپرداخت حداکثر ۵ ساله به این متقاضیان اعطا خواهد شد.

وی به مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: بیماران نیازمند باید فاکتور دارو ممهور به مهر داروخانه و یا صورتحساب بیمارستان مبنی بر هزینه‌های درمانی مورد نیاز پرداخت شده از سوی متقاضی را به همراه خلاصه پرونده بیمارستانی ارائه دهند.

این مسئول گفت: پس از ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده توسط افراد متقاضی، مراحل مددکاری و طرح در کمیته وام مربوطه انجام خواهد شد و افراد واجد شرایط به بانک‌ عامل معرفی می شوند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان در پایان گفت: متقاضیان ثبت شده در سامانه سخا و داوطلبان، امدادگران و اعضای جوانان افتخاری هلال احمر این استان و همچنین خانواده‌های محترم آن‌ها که نیازمند هزینه‌های دارویی و درمانی هستند در اولویت این طرح قرار دارند.

جزئیات وام فوری جذاب برای همه

وام قرض الحسنه یکی از انواع وام های بانکی است؛ این نوع وام در واقع عقدی است بین بانک و قرض گیرنده که طبق مقررات و ضوابط مبلغی به عنوان قرض به فرد داده می شود؛ طبق قرار داد مبلغ وام قرض الحسنه توسط وام گیرنده باید باز پرداخت شود. بانک های مختلفی وام قرض الحسنه به سپرده گذاران خود ارائه می دهند. سقف تسهیلات وام قرض‌ الحسنه به متقاضیان و میزان کارمزد آن هر ساله توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. وام قرض الحسنه همان طور که از نامش پیداست، دارای نرخ کارمزد کمی است؛ عموما نرخ کارمزد تسهیلات صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت می‌شود.

افرادی که مشتری بانک توسعه تعاون هستند می‌توانند از طریق طرح «مفید» علاوه بر دریافت سود سپرده خود، وام ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

افرادی که مایل به دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی بانک توسعه تعاون هستند باید در یکی از شعب این بانک سپرده کوتاه مدت عادی افتتاح کنند. سود این وام ۲ درصد و سودی که به سپرده مشتریان تعلق می‌گیرد، ۳ درصد اعلام شده است. افرادی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند، سپرده آن‌ها تا پایان پرداخت اقساط مسدود خواهد شد. در واقع سپرده مشتریان، ضمانت اصلی برای دریافت این وام خواهد بود. حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۳۶ ماه اعلام شده است.

با توجه به مبلغ وام، سود و مدت زمان بازپرداخت، میزان هر قسط ۱ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۱۲۹ تومان است. کل سود این وام ۱ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۶۴۲ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن ۵۲ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۶۶۶ تومان خواهد بود.

شرایط دریافت وام فوری از برخی بانک ها

وام فوری

متقاضیان دریافت این وام ۲۰۰ میلیونی باید در یکی از شعب بانک مهر سپرده قرض الحسنه داشته باشند. افراد برای دریافت این تسهیلات باید حداقل خواب سپرده سه ماهه ایجاد کنند. این وام قرض الحسنه بوده و تنها کارمزد ۴ درصدی دارد. حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۶۰ ماه اعلام شده است. افراد برای دریافت این وام باید ضامن رسمی داشته باشند. لازم به ذکر است که پرداخت این وام به بودجه شعبه و ابلاغیه بانک مرکزی بستگی دارد.

با توجه به مبلغ وام، کارمزد و مدت زمان بازپرداخت، هر قسط ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۳۳ تومان است. مجموع رقم وام و سود آن نیز به ۲۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد.

افرادی که خواهان وام ۲۰۰ میلیون تومانی شیلا کارت هستند باید در حوزه شیلات و آبزی پروری فعالیت داشته باشند و مدارک لازم را ارائه دهند. وام شیلا کارت با نرخ ۱۲ درصد ارائه می‌شود. البته متقاضیان این تسهیلات امکان درخواست برای مبالغ بالاتر را دارند، منتهی نرخ سود آن بیشتر خواهد بود.

بانک کشاورزی به طرح‌های پرورش ماهی در قفس توجه ویژه‌ای دارد و پرداخت تسهیلات به این قبیل طرح‌ها را در اولویت قرار داده است.

با رونمایی از فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه در ۳ بانک استفاده کنند و وام و تسهیلات بدون ضامن دریافت کنند.

پیدا کردن ضامن مورد قبول بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات گاهی اوقات از کسب سایر شرایط و ضوابط بانک ها سخت تر است به طوری که درصد قابل توجهی از متقاضیان وام به علت پیدا نکردن ضامن مناسب از دریافت وام منصرف می شوند.

وثتیق مورد قبول بانک ها برای اعطای تسهیلات نیز به جز ضامن معتبر ٬ وثیقه ملکی و یا سپرده و ضمانتنامه بانکی هست که تهیه کردن این موارد نیز برای بسیاری از افراد به دلایل مختلف غیر ممکن و یا مشکل می باشد.

به تازگی بانک سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفته و توثیق وثایق جدید مانند سهام بانکی و . را در غالب دستورالعملی به بانک ها ابلاغ کرده است.

در آخرین مورد افراد جهت دریافت وام بدون ضامن در بانک ملی ٬ مهر ایران و رسالت می توانند سهام خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.

به گزارش بانک اول مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: با ابلاغ و اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک در سازمان بورس برگزار شد.

وی ادامه‌داد: با رونمایی از فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه در سه بانک ملی، بانک رسالت و بانک مهر ایران برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی دیروز هم در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با ابلاغ و اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، امروز مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک در سازمان بورس برگزار می‌شود.

وی افزود: با رونمایی از فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با تنوع وثایق را ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

وام فوری 300 میلیون تومانی بانک ملت

پزشکان، بازاری‌ها و دیگر مشاغلی که مشتری بانک ملت هستند با استفاده از طرح «ویژه متخصصان» امکان دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی را دارند. مبلغ این وام برای هر یک از مشاغل، با توجه به توان بازپرداخت آن‌ها، متفاوت خواهد بود.

افرادی که مایل به دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی هستند باید در یکی از شعب بانک ملت حساب جاری داشته باشند یا افتتاح کنند. این تسهیلات ویژه متخصصان است و با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود. داشتن سند ملکی برای دریافت این وام ضروری است. افرادی که مایل به دریافت این وام هستند باید مجوز فعالیت یا پروانه کسب معتبری را به بانک ارائه دهند. لازم به ذکر است که سپرده وام گیرندگان تا پایان تسویه اقساط مسدود نخواهد شد و آن‌ها امکان بهره برداری از سپرده‌هایشان را دارند. حداکثر مدت زمان برای پرداخت اقساط وام متخصصان ۶۰ ماه اعلام شده است.

در صورتی که بانک همین مبلغ وام ۳۰۰ میلیون تومانی را با نرخ سود و مدت زمان ذکر شده به مشتریان بپردازد، مبلغ هر قسط ۷ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۲۸ تومان خواهد بود. کل سود این وام ۱۵۷ میلیون و ۸۱ هزار و ۶۹۴ تومان و جمع رقم تسهیلات و سودش ۴۴۵ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان است.

زوج‌هایی که برای خرید کالا کمبود نقدینگی دارند، می‌توانند از وام ۳۰ میلیونی طرح «زوج مهر» بانک تجارت استفاده کنند. این وام برای کمک هزینه خرید کالاهای بادوام عروس‌ و دامادها تدارک دیده شده است.

متقاضیان استفاده از وام ۳۰ میلیونی بانک تجارت هستند، باید در یکی از شعب این مجموعه سپرده قرض الحسنه داشته باشند. افراد با این تسهیلات امکان خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک تجارت را دارند.

اشخاص واجد شرایط برای دریافت این وام ابتدا باید رسید خرید کالا را به شعبه مورد نظر خود تحویل دهند. فروشگاه‌های طرف قرارداد با این طرح، پاکشوما و انتخاب الکترونیک هستند. ارائه ضامن رسمی برای دریافت این وام ضروری است. سود این وام ۱۵ درصد و حداکثر زمان بازپرداخت آن ۳۶ ماه اعلام شده است.

با توجه به این مبلغ وام، مبلغ سود و مدت زمان بازپرداخت، مبلغ هر قسط یک میلیون و ۳۹ هزار و ۹۶۰ تومان است. همه ی سود این وام ۷ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۵۵۵ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن، ۳۷ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۵۵۵ تومان خواهد بود.

افرادی که برای خرید کالا کمبود نقدینگی دارند و مشتری بانک آینده هستند، می‌توانند از تسهیلات طرح «طراوت» استفاده کنند. این وام ۵۰ میلیون تومانی به دارندگان سپرده بلندمدت بانک آینده تعلق می‌گیرد.

سود وام طرح طراوت بانک آینده بر اساس دوره بازپرداخت متفاوت بوده و حداقل به ۱۲ ماه و حداکثر به ۳۶ ماه می‌رسد. دو نوع ضمانت مسدودی سپرده و ضامن رسمی برای دریافت این وام وجود دارد. زمان لازم برای برای پرداخت اقساط این تسهیلات هم حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه اعلام شده است. افرادی که خواهان این وام هستند تنها از فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک آینده امکان خرید کالای مورد نظر خود را دارند. ضمنا پرداخت هزینه جانبی تشکیل پرونده و اعتبارسنجی هم برعهده خود متقاضیان است.

در صورت پرداخت حداکر مبلغ وام، با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ هر قسط ۴ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۴۳۹ تومان خواهد بود. کل سود این مبلغ وام با شرایط مذکور، ۳ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۲۷۳ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن هم ۵۰ میلیون و ۵۸ هزار تومان است.

افرادی که برای تامین نیازهای مالی یا تعمیر مسکن خود به وام احتیاج دارند و مشتری بانک گردشگری هستند، می‌توانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیونی تومانی طرح «۶ در ۴» این مجموعه بهره ببرند.

دارندگان حساب بلندمدت در یکی از شعب بانک گردشگری امکان تقاضای تسهیلات طرح ۶ در ۴ را دارند. میزان سود این وام ۴ درصد بوده و مدت زمان بازپرداخت آن هم ۶۰ ماه اعلام شده است. مبلغ این وام براساس گردش حساب و مبلغ سپرده مشتری، تعیین می‌شود. ضمنانت اصلی برای پرداخت این وام، مسدودی سپرده است. بنابراین تا پایان زمان پرداخت اقساط این تسهیلات، سپرده مشتری در بانک مسدود خواهد شد. البته در مدت مسدودی سپرده، ۶ درصد سود به آن تعلق می‌گیرد.

در صورتی که بانک گردشگری حداکثر مبلغ تسهیلات را با میزان سود و مدت زمان بازپرداخت ذکر شده به متقاضیان بپردازد، مبلغ اقساط برای وی ۹ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۲۶۱ تومان خواهد بود. کل سود این مبلغ وام هم ۵۲ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۶۶۲ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن هم ۵۵۱ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۳۳ تومان است.

وام کارگشایی به دو شکل قرض الحسنه و در قالب قرارداد جعاله اعطا می‌شود. تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۲ میلیون تومان بوده و نرخ کارمزد آن ۲ درصد است. مشتریان برای دریافت وام قرض الحسنه لازم است ۳۰ گرم طلای تزئینی در بانک کارگشایی به رهن بگذارند. حداکثر زمان پرداخت وام قرض الحسنه کارگشایی در یک سال و تنها یک قسط است.

سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان

سبدگردانی حرفه ای و مدیریت سرمایه برای افرادی که قصد ورود به بورس و بهره مندی از بازده های آن را دارند ولی فرصت و دانش آن را ندارند

شرکت مشاوره سرمایه گذاری پاداش سرمایه

شرکت مشاوره سرمایه گذاری پاداش سرمایه پیشرو ارائه دهنده تحلیل های بنیادی و تکنیکال و گزارش های خبری در بورس اوراق بهادار

صندوق پاداش سرمایه بهگزین

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل

صندوق پاداش سرمایه پارس

صندوق بازارگردانی

سبدگردانی

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن شرکت سبدگردان در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مساله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است. واحد سبدگردانی شرکت سبدگردان سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان پاداش سرمایه با تمرکز بر تیم مدیریتی خود و اعتقاد بر کار گروهی مبتنی بر دانش و بهره مندی از متخصصین با تجربه بهترین خدمات را در حوزه مدیریت سبد ارائه دهد

مشاوره سرمایه گذاری

ما می دانیم سرمایه گذاران دارای تمایلات، اهداف سرمایه گذاری و ریسک پذیری متفاوتی می باشند و از طرف دیگر بازار سهام نیز مانند هر محیط سرمایه گذاری دیگری دارای پیچیدگی ها و ویژگی های منحصر به فرد خود است. مشاوره سرمایه گذاری پاداش سرمایه آمادگی دارد تا با ارائه خدمات مشاوره ای مختلف، شما را در تصمیم های سرمایه گذاری همراهی و پشتیبانی نماید.

صندوق درآمد ثابت

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن شرکت سبدگردان در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوعی از صندوق های سرمایه گذاری است که همه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان با سرمایه‌گذاری در آن بصورت دوره‌ای سود دریافت کنند. صندوق‌های با درآمد ثابت نسبت به دیگر صندوق‌ها ریسک کمتری دارند بنابراین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت را می‌توان به عنوان یکی از روش‌های مطمئن سرمایه‌ گذاری به حساب آورد.سرمایه گذاری در این صندوق برای افراد با ریسک پذیری کمتر و افرادی که احتیاج به پرداخت سود ماهیانه دارند توصیه می گردد

با 50 میلیون تومان کجا سرمایه‌گذاری کنم؟ [رپورتاژ آگهی]

شاید به نظر برسد که در شرایط فعلی صحبت از سرمایه‌گذاری بیهوده به نظر آید، اما دقیقاً برعکس، در شرایط فعلیِ اقتصادی جامعه، اقدام هرچه سریع‌تر برای سرمایه‌گذاری به روشی متناسب با شرایط مالی سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان خود، .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

سلب مسئولیت: دیجیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

شاید به نظر برسد که در شرایط فعلی صحبت از سرمایه‌گذاری بیهوده به نظر آید، اما دقیقاً برعکس، در شرایط فعلیِ اقتصادی جامعه، اقدام هرچه سریع‌تر برای سرمایه‌گذاری به روشی متناسب با شرایط مالی خود، اقدامی کاملاً هوشمندانه خواهد بود زیرا در غیر این صورت ارزش پول شما با گذشت زمان کمتر خواهد شد. پس باید در حالی که ریسک کمی را متحمل می‌شوید به دنبال به دست آوردن سود بیشتر از سرمایه خود باشید.

در اینجا سعی بر این است با معرفی چند بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری با 50 میلیون تومان یا کمتر از آن و بررسی آن‌ها بتوانید بهترین گزینه را انتخاب و سرمایه خود را با بهترین روش به سود‌دهی برسانید.

یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری با 50 میلیون تومان یا کمتر از آن بازار بورس است. از آنجاییکه روند سوددهی شرکت‌ها در این بازار وابسته به دو متغیر قیمت‌های جهانی و شرایط نرخ ارز در داخل کشور است؛ در شرایط فعلی، توجه به متغیر نرخ ارز داخلی اهمیت بالاتری دارد. پس، کسانی که به سرمایه‌گذاری در بازار بورس علاقه‌مند هستند باید این نکته را در نظر بگیرند که سرمایه‌گذاری به این روش از ریسک بالایی برخوردار بوده و اگر دانش کافی برای شناخت سود و زیان در این بازار نداشته باشید بهتر است کار را به متخصصان این حوزه واگذار کنید.

برای بسیاری از افراد واژه سرمایه‌گذاری یادآور بانک است. اگر ریسک پذیری کمی دارید، سرمایه گذاری در بانک یک گزینه ایدئال خواهد بود؛ در غیر این صورت گزینه‌های دیگر را حتماً مورد بررسی قرار دهید. امسال با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کمتر از 15‌درصد، شرایط نامناسب بانک‌ها و جلوتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره‌های بانکی سرمایه‌گذاری در بانک دیگر برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد. از آنجاییکه موضوعات اصلاح نظام بانکی و کنترل نرخ سود بانکی نیز تاکنون اجرایی نشده‌اند، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی هستند که جایگزین سرمایه‌گذاری در بانک کنند که علاوه بر بازدهی مناسب، ریسک بالایی نداشته باشد.

شما برای سرمایه‌گذاری مبالغی تا 50 میلیون تومان حتماً به سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان در بازار ارز هم اندیشیده‌اید. عوامل خارجی و داخلی زیادی در جذابیت این بازار مالی تأثیرگذار هستند. در حال حاضر مهم‌ترین عوامل خارجی، آینده روابط سیاسی ایران است که تاکنون تأثیرات زیادی در این بازار داشته است. از عوامل داخلی فعلیِ مؤثر در بازار ارز می‌توان از عملکرد اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی درباره سرمایه گذاری با 50 میلیون تومان نرخ ارز و ارز تک نرخی، ارزش پول ملی و تورم نام برد. بعضی از تحلیلگران بازارهای مالی می‌گویند با این روند رو به رشد دلار ، ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا در صورت افت قیمت دلار شما متحمل ضرر گزافی خواهید شد. علاوه بر همه این‌ها، خرید ارز و سرمایه‌گذاری بر آن ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

قیمت سکه متأثر از مؤلفه‌های بسیاری همچون نرخ طلای جهانی، نرخ ارز، تصمیمات کشور چین در بازار طلای جهان و. است. معمولاً در شرایطی که تقاضا برای خرید سکه افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز روند صعودی خواهند داشت و گاهی ضریب افزایش به میزانی بالا می‌رود که حباب‌های قیمتی در بازار سکه شکل می‌گیرد.سرمایه‌گذاران کلان و دلالان افرادی هستند که در این بستر، سود زیادی کسب می‌کنند و متأسفانه هزینه این سود را سرمایه‌گذاران خُرد با ضرر و زیانی که متحمل می‌شوند پرداخت می‌کنند. با این تعابیر باید گفت شما با سرمایه‌گذاری هر مبلغی تا 50 میلیون تومان در بازار سکه یکی از سرمایه‌گذاران خُرد خواهید بود که در این شرایط ممکن است بیش از سایرین متحمل ضرر شوید.

یک راه‌حل هوشمندانه

ایران رنتر

با گسترش دانش و تکنولوژی در تمام زمینه‌های زندگی بشر، سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و روش‌های مدرن زیادی برای سرمایه‌گذاری در دنیا به وجود آمده‌اند. یکی از این روش‌ها وام‌دهی فرد‌به‌فرد است که شرکت ایران‌رنتر به آدرس https://iranrenter.com/ این روش را با ایجاد یک پلتفرم فروش اقساطی که واسطی بین تأمین‌کننده و خریدار است، به خوبی و مطابق با ساختارهای قانونی و شرعی کشور پیاده‌سازی کرده است. در این پلتفرم پس از اعتبارسنجی متقاضیان خرید اقساطی، وسیله درخواستی آن‌ها در لیست «در انتظار تأمین» قرار می‌گیرد. تأمین‌کنندگان به وسیله عقد قرارداد و تأمین وجه برای خرید وسایل اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر می‌کنند. بازدهی قابل‌توجه این سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر روش‌های مرسوم، توزیع و مدیریت ریسک که از طریق تعیین سقف 4 میلیونی برای خرید اقساطی صورت می‌گیرد و تقسیم سرمایه سرمایه‌گذاران میان افراد مختلف، ایران رنتر را به روشی هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

به سود رسانی سرمایه برای هر فرد از حفظ و نگهداری آن مهم‌تر است. در این خصوص باید سرمایه‌گذاری را به دغدغه هر روزه خود تبدیل کنیم و برای آن به دنبال راه‌ها و روش‌های به‌روز و مدرن باشیم.

تنها با ۸۰ میلیون تومان در اندیشه صاحب آپارتمان شوید

تنها با ۸۰ میلیون تومان در اندیشه صاحب آپارتمان شوید

مسکن کیان که هم اکنون در حال مشاهده سایت آن می‌باشید با در اختیار داشتن مشاوران مجرب و با سابقه، مدیریتی فعال، پیگیر و از همه مهمتر داشتن ارتباط لازم و شناخت بسیار کامل از اکثر سازندگان نام آشنا و پروژه‌های آنان و همچنین مشتریانی که سال‌ها با مدیریت این دفتر کار کرده و خود آنان نمایندگان بسیار خوب تبلیغی برای ما می‌باشند، به صورت آنلاین میتواند جهت خرید آپارتمان در اندیشه، در خدمت شما عزیزان باشد.

تماس با ما

شعبه 1
اندیشه فاز یک بلوار دنیا مالی نرسیده به خیابان شاهد غربی نبش پاساژ رضا
شماره تماس: 02165504860
بامدیریت: حمیدوند

شعبه 2
اندیشه فاز یک انتهای شاهد شرقی پلاک 24
شماره تماس: 02165504860
بامدیریت: حمیدوند

شعبه 3
شهر جدید اندیشه، فاز 3، شهرک صدف، بلوار استاد شهریار
بامدیریت: علیرضا خاکی

شماره همراه:
09125638635 – حسین حمیدوند
09121985013 – علیرضا خاکیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.