ثبت یک دستور متصل


بعد از انجام تنظیمات فوق، Status تب Platform Access میبایست به حالت Online تبدیل شود. اگر Status آنلاین نشود تنظیمات IP یا DNS یا کابل شبکه اتصالی به مودم ممکن است مشکل داشته باشد. بعد از آنلاین شدن نوبت به تنظیمات گوشی می رسد.

آموزش افزودن دستگاه

اگر دستگاهی دارید که پیش از شروع طرح رجیستری، روشن بوده، می توانید به کمک فرآیند افزودن دستگاه، آن را تحت مالکیت قطعی سیم کارت خود درآورید و سپس می‌توانید فرآیندهای سامانه همتا، از قبیل انتقال مالکیت و . را برای آن انجام دهید.(مشاهده تاریخ مشمولیت هر برند)

انجام فرآیند افزودن دستگاه با سیمکارت قبلی روی دستگاه

دقت داشته باشید، برای انجام موفقیت آمیز افزودن دستگاه، حتما باید با سیم کارتی که پیش از شروع طرح رجیستری روی دستگاه‌تان بوده، این فرآیند را انجام دهید، نه با هیچ سیم کارت دیگری.

دستگاه دوسیمکارته با یک اسلات روشن قبل از شروع طرح

اگر دستگاه دو سمیکارته‌ای (دارای دو شکاف برای قرار دادن سیم کارت) دارید که پیش از شروع طرح رجیستری، تنها از یکی از اسلات‌های آن استفاده می‌کرده‌اید، در صورتی که در حال حاضر در اسلات دوم، سیم کارت قرار دهید، پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه برای شما ارسال می‌شود. برای حل مشکل و ثبت شناسه(IMEI) اسلات دوم دستگاه‌تان، فرآیند افزودن دستگاه را با سیم کارتی که پیش از شروع طرح رجیستری روی دستگاه‌تان بوده، انجام دهید.

جهت افزودن دستگاه، ابتدا لازم است تا به سامانه همتا متصل شوید.

از سه روش زیر می‌توان با سامانه همتا ارتباط برقرار نموده و فرآیند افزودن دستگاه را انجام داد:

 1. سایت اینترنتی به آدرس www.hamta.ntsw.ir
 2. کد دستوری #۷۷۷۷*
 3. اپلیکشین همتا

در این آموزش، مراحل انجام فرآیند افزودن دستگاه، با استفاده از سایت اینترنتی www.hamta.ntsw.ir و کد دستوری #۷۷۷۷* ارائه می‌شود.

افزودن دستگاه از طریق وبسایت اینترنتی hamta.ntsw.ir

مرحله یک:

در ابتدا به سایت اینترنتی سامانه همتا به آدرس hamta.ntsw.ir مراجعه نمایید. برای ورود به سامانه می‌توان از شماره سیم کارت استفاده نمود و یا اینکه ابتدا در سامانه ثبت‌نام کرد و سپس با استفاده از کد ملی وارد سامانه شد. در اینجا ما ثبت یک دستور متصل قصد داریم تا با شماره سیم کارت وارد سامانه شویم.

مرحله دو:

در این مرحله شماره سیم کارتی که پیش از شروع طرح روی دستگاه‌تان بوده را وارد نموده و دکمه ورود را انتخاب نمایید. رمز عبور موقت برای شماره شما ارسال می‌شود. رمز عبور موقت را وارد کرده و وارد کارتابل خود در سامانه همتا شوید.

مرحله سه:

پس از ورود به کارتابل خود در سامانه همتا، در بخش مدیریت دستگاه‌ها، گزینه افزودن دستگاه را انتخاب کنید.

مرحله چهار:

در مرحله بعدی لازم است تا شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دستگاه خود را وارد نموده و گزینه ثبت را انتخاب کنید.

دقت داشته باشید، شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل‌رؤیت است. برای انجام کلیه فرآیندها در سامانه همتا، باید 15 رقم ابتدایی این شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است ، بدون هرگونه علامت اضافی (ممیز، خط تیره و . ) استفاده شود

مرحله پنج:

درصورتی‌که دستگاه شما دوسیمکارته باشد، پس از وارد کردن اولین شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است ، سامانه به‌صورت خودکار، موضوع را تشخیص داده و پیغامی مبنی بر « وارد کردن شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم دستگاه » را برای شما نمایش می‌دهد و شما باید شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم دستگاه‌تان را هم وارد نمایید.

مشکل در تشخیص تعداد اسلات (محل قرارگیری سیم کارت) در همتا

درصورتی‌که دستگاه شما دو اسلات (دارای دو شکاف برای قرار دادن سیم‌کارت) است اما پیغام مربوطه نمایش داده نمی‌شود و شما نمی‌توانید شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم دستگاه‌تان را به همتا اظهار کنید یا اینکه دستگاه شما تک اسلات است اما سامانه از شما، شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم را می خواهد، با مرکز پاسخ‌گویی سامانه همتا با شماره 096366 تماس حاصل نموده و مشکل را مطرح کنید.

مرحله شش:

چنانچه شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است های اظهار شده، با سیم‌کارتی که در حال حاضر در کارتابل آن هستید، پیش از شروع طرح رجیستری، در شبکه اپراتوری داخل کشور، سابقه فعالیت داشته باشند، فرآیند به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام خواهد شد.

مرحله هفت:

در ادامه، می‌توانید با انتخاب گزینه « مدیریت دستگاه‌ها » از منوی سمت راست، شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است ‌های اضافه شده به کارتابل را به همراه نشان تجاری و مدل دستگاه مشاهده نمایید.

افزودن دستگاه از طریق کد دستوری #۷۷۷۷*

مرحله اول:

در ابتدا با سیم‌کارتی که پیش از شروع طرح رجیستری روی دستگاه‌تان بوده، کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نموده و دکمه تماس، را انتخاب کنید.

مرحله دوم:

در ادامه عدد مربوط به گزینه « افزودن دستگاه » یعنی عدد ۴ را وارد نمایید.

مرحله سوم:

در مرحله بعدی لازم است تا شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دستگاه خود را وارد نموده و گزینه ارسال را انتخاب کنید.

دقت داشته باشید، شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل‌رؤیت است. برای انجام کلیه فرآیندها در سامانه همتا، باید 15 رقم ابتدایی این شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است ، بدون هرگونه علامت اضافی (ممیز، خط تیره و . ) استفاده شود.

مرحله چهارم:

درصورتی‌که دستگاه شما دوسیمکارته باشد، پس از وارد کردن اولین شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است ، سامانه به‌صورت خودکار، موضوع را تشخیص داده و پیغامی مبنی بر « وارد کردن شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم دستگاه » را برای شما نمایش می‌دهد و شما باید شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم دستگاه‌تان را هم وارد نمایید.

مشکل در تشخیص تعداد اسلات (محل قرارگیری سیم کارت) در همتا

درصورتی‌که دستگاه شما دو اسلات (دارای دو شکاف برای قرار دادن سیم‌کارت) است اما پیغام مربوطه نمایش داده نمی‌شود و شما نمی‌توانید شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم دستگاه‌تان را به همتا اظهار کنید یا اینکه دستگاه شما تک اسلات است اما سامانه از شما، شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دوم را می خواهد، با مرکز پاسخ‌گویی سامانه همتا با شماره 096366 تماس حاصل نموده و مشکل را مطرح کنید.

مرحله پنجم:

سپس لازم است تا با وارد کردن عدد ۱ صحت اطلاعات وارد شده را تائید کنید. درصورتی‌که دستگاه تک سیم‌کارت باشد، یک شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است و درصورتی‌که دستگاه دوسیمکارته باشد، هر دو شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است در این مرحله نمایش داده می‌شوند.

مرحله شش:

در نهایت چنانچه شناسه (IMEI) های اظهار شده، با سیم‌کارتی که با آن #7777* را شماره‌گیری کرده بودید، پیش از شروع طرح رجیستری، در شبکه اپراتوری داخل کشور، سابقه فعالیت داشته باشند، فرآیند به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام خواهد شد.

دستگاه دوسیمکارته با شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است های یکسان

دستگاه‌های استاندارد و معتبر، به تعداد شکاف برای قرار دادن سیم کارت، شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دارند که بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل‌رؤیت است.

چنانچه دستگاه دوسیمکارته‌ای دارید که پیش از شروع طرح با سیم کارت خود از آن استفاده می‌نموده‌اید اما شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است های درج شده بر روی جعبه، پشت باتری یا نمایش داده شده با شماره‌گیری #06#*، یکسان هستند، با مرکز پاسخ گویی سامانه همتا با شماره 096366 تماس گرفته و موضوع را مطرح نمایید.

پیامک هشدار انتقال مالکیت برای دستگاه‌های دوسیمکارته

دقت داشته باشید در سامانه همتا هر دستگاه، فارغ از تعداد اسلات‌های آن، تحت مالکیت تنها یک سیم‌کارت قرار دارد.

بنابراین، درصورتی‌که دستگاه شما دوسیمکارته (دارای دو شکاف برای قرار دادن سیم‌کارت) است باید توجه داشته باشید که پس از انجام موفقیت‌آمیز فرآیند «افزودن دستگاه»، هر دو شناسه(IMEI) شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #06#*، قابل مشاهده است دستگاه شما تحت مالکیت یک سیم‌کارت قرار می‌گیرد. لذا زمانی که در اسلات دوم سیم‌کارتی غیر از سیم‌کارت مالک دستگاه در سامانه همتا، قرار دهید، پیامک هشدار انتقال مالکیت دریافت خواهید کرد..

همان‌طور که در این پیامک ذکر شده، از آن جایی که قرارگیری این سیم‌کارت جدید در دستگاه، به علت خریدوفروش نبوده، بلکه مالک دستگاه یکی از سیم‌کارت‌های خود را درون دستگاه قرار داده، بنابراین نیاز به اقدام خاصی نیست.

پیام انتقال مالکیت با مهلت قطع برای سیم‌کارت دوم

در صورتی که دستگاه دو سیم‌کارته‌ای (دارای دو شکاف برای قرار دادن سیم کارت) دارید و پس از انجام فرایند افزودن دستگاه، برای سیم‌کارت دوم دستگاه پیام هشدار انتقال مالکیت با ذکر مهلت قطع دریافت کردید، آموزش تعریف سیم‌کارت بهره‌بردار را پس از افزودن دستگاه ملاحظه نمائید.

مشترک گرامی؛ سوالات مربوط به گمرک از جمله اختلالات سایت، هزینه های گمرکی(حقوق ورودی دستگاه) و سایر مواردی که به سامانه همتا مربوط نمی ثبت یک دستور متصل باشند می بایست از گمرک و سایر درگاه های ارتباطی پیگیری شوند و سامانه همتا نسبت به این نوع سوالات پاسخگو نخواهد بود . با تشکر

برای حل شدن سریع تر مشکل خود، بخش سوالات متداول را مطالعه نمائید. برای تسریع در فرآیند پاسخگویی به سوالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد.

لینک فایل اکسل به خارج از شیت

ارتباط دو شیت در اکسل

وقتی داریم فایلی درست میکنیم و محاسباتی انجام میدیم، گاهی اوقات لازمه که اطلاعاتی رو از شیتها و فایل های دیگه فراخوانی کنیم و یا در واقع باید ارتباط دو شیت در اکسل (ارتباط بین شیتها در اکسل) رو ایجاد کنیم. برای اینکه بتونیم اینکار رو انجام بدیم باید یک بین مقصد و مبدا مورد نظر لینک برقرار کنیم. در این مقاله حالت های ارجاع دادن به منابع خارج از شیت جاری می پردازیم که بهش میگن لینک خارجی.

در واقع این لینک خارجی چیزی نیست جز ارجاع دادن به سلول یا محدوده ای غیر از شیت فعلی (شیت دیگه یا فایل دیگه). مهم ترین ویژگی این مسئله اینه که با تغییر داده های شیت یا فایل مرجع، نتیجه در فایل مقصد تغییر میکنه.

آدرس دهی به خارج از شیت جاری خیلی شبیه آدرس دهی معمولی هست، فقط یک سری نکات خیلی مهم وجود داره که اونها رو باید رعایت کنیم. در ادامه این مقاله، نحوه لینک دادن به شیت یا فایل دیگه رو شرح خواهیم داد:

 • ارجاع به شیت دیگر ( ارتباط دو شیت در اکسل )
 • ارجاع به فایل دیگر
 • ارجاع به یک محدوده نامگذاری شده

چگونگی ارتباط دو شیت در اکسل

برای ارجاع دادن به یک سلول یا یک محدوده از یک شیت دیگه از همون فایل اکسل باید الگوی زیر رو رعیات کنیم. یعنی بعد از اسم شیت، علامت تعجب (!) و سپس آدرس سلول گذاشته میشه. یعنی:

لینک به یک سلول از شیت دیگه:

Sheet_name!Cell_address

نمونه : =Sheet1!A1

لینک به یک محدوده از شیت دیگه:

Sheet_name!First_cell:Last_cell

نمونه : =Sheet1!A1:A10

نکته خیلی مهم
اگر اسم شیت مورد نظر Space یا کاراکترهای غیر حروف الفبا داشته باشه، باید اسم شیت داخل یک سینگل کوتیشن ‘ گذاشته بشه مطابق با نمونه: Project Milestones’!A1*10′

موقعی که میخوایم به سلول های یک شیت دیگه ارجاع بدیم، تایپ کردن آدرس محدوده کار مشکل و پر خطایی ممکنه باشه. یک راه ساده تر اینه که در حین نوشتن فرمول مورد نظر، سلول های شیت مقصد رو انتخاب کنیم. فرض کنید میخواهیم در شیت income، محدوده A1:B5 از شیت expense رو جمع بزنیم. برای این کار مراحل زیر رو طی میکنیم:

 • تابع مورد نظر رو نوشته و پرانتز رو باز میکنیم.
 • موقع انتخاب محدوده، روی تب اسم شیت مورد نظر کلیک کرده و محدوده دلخواه رو انتخاب میکنیم.
 • پرانتز رو بسته و Enter را میزنیم. به تصویر زیر دقت کنید:

چطور به یک سلول یا محدوده از فایل دیگر، لینک برقرار کنیم

ارجاع دادن به یک فایل اکسل دیگه به دو روش انجام میشه و بستگی به این داره که فایل مورد نظر باز هست یا بسته

وقتی که فایل مرجعی که قراره اطلاعات از آن فراخوانی بشه، باز باشه، آدرس لینک شامل نام فایل (workbook) به همراه پسوند داخل براکت [ ]، به همراه نام شیت و نام سلول (با الگوی بالا) هست. به الگوی نمایش داده شده دقت کنید:

[Workbook_name]Sheet_name!Cell_address

مثلا فرض کنید میخوایم جمع محدوده B2:D50 در شیت farvardin از فایلی به نام sale حساب کنیم. الگو بصورت زیر خواهد بود:

=SUM( [Sale.xlsx]Farvardin! $B$2:$D$50 )

نکته:
وقتی به یک شیت از فایل جاری ارجاع میدیم، سلول ها بصورت کاملا آزاد (بدون $) ثبت میشن. اما وقتی به یک شیت از یک فایل جدا ارجاع میدیم، سلول ها بصورت کاملا مطلق (با علامت $) ثبت میشن. که این مسئله پیش فرض نرم افزار هست و ما میتونیم هر دو حالت رو با توجه به نیازمون تغییر بدیم.

وقتی که فایل مرجعی که قراره اطلاعات از آن فراخوانی بشه، نیازی نباشه که باز بمونه و بسته باشه، باید آدرس کامل مسیر ذخیره فایل رو داخل لینک بیاریم. به الگوی نمایش داده شده دقت کنید:

Drive:\ folder\ [Workbook_name]Sheet_name!Cell_address

مثلا فرض کنید میخوایم جمع محدوده B2:D50 در شیت Farvardin از فایلی به نام sale حساب کنیم که فایل sale بسته است. الگو بصورت زیر خواهد بود:

=SUM(‘D:\reports\[Sale.xlsx]Farvardin’!$B$2:$B$50)

در واقع اجزای این ثبت یک دستور متصل لینک مشابه لینک در حالت بسته هست، فقط مسیر ذخیره فایل هم بهش اضافه میشه. در این صورت حتی اگر فایل مرجع بسته باشه و ما فرمول رو تغییر بدیم، نتیجه آپدیت خواهد شد.

نکته:
محدودیتی برای تایپ نامها به زبان پارسی وجود نداره و میتونید هم اسم شیت و هم اسم فایل رو بصورت فارسی در قالب این الگوها استفاده کنید. ولی پیشنهاد میشه که نام ها همه انگلیسی باشن، چون بعضی مواقع استفاده از نام پارسی باعث به هم ریخته شدن فرمول و مشکل شدن بررسی فرمول ها میشه.

چطور به یک محدوده نامگذاری شده، لینک برقرار کنیم

علاوه بر ارجاع به یک سلول یا محدوده (Range) میتونیم به محدوده های نامگذاری شده هم ارجاع بدیم. برای این کار کافیه بجای اسم سلول یا محدوده مورد نظر، نام تعیین شده رو تایپ کنیم.

فرض کنید محدوده B2:B50 شیت farvardin از فایل Sale رو گذاشتیم Sale_Farvardin مطابق شکل ۱.

نامگذاری محدوده

شکل ۱- ارتباط بین شیتها در اکسل – نامگذاری محدوده

نکته:
بصورت پیش فرض، همه محدود های نامگذاری شده در اکسل در محدوده Workbook تعیین میشن، مگر اینکه از قسمت Scope یک شیت دیگه انتخاب کنیم. پیشنهاد ما استفاده از حالت workbook هست (مگر اینکه دلیلی مشخصی برای استفاده از worksheet داشته باشید). توجه کنید که محدوده اهمیت خیلی زیادی داره چون کمک میکنه به نرم افزار که نام تعیین شده رو تشخیص بده.

حالا برای اینکه از این نام در شیت یا فایل دیگه بتونیم استفاده کنیم، الگوی کلی بصورت زیر خواهد بود:

=Function(name)

اما باید به یک نکته توجه داشته باشیم. اگر محدوده (Scope) نام مورد نظر Workbook هست، که فقط کافیه نام محدوده رو داخل تابع تایپ کنیم.

=SUM(Sale_Farvardin)

اما اگر محدوده در سطح شیت هست (یکی از شیت های فایل مورد نظر)، باید نام شیت رو هم در فرمول بیاریم:

=SUM(Farvardin!Sale_Farvardin)

اگر هم بخوایم به یک فایل خارج از این فایل ارجاع بدیم، بصورت زیر خواهد بود:

=Function(Workbook_name!name)

همه مواردی که در قسمت workbook تشریح شد برای ارجاع به محدوده نامگذاری نیز برقرار هست و فقط کافیه بجای آدرس سلول یا محدوده (Range) از نام مورد نظر استفاده کرد.

زمانی که فایلی که حاوی لینک هست رو باز میکنیم، پنجره ای ظاهر میشه که آیا میخواید لینک ها بروز شوند یا خیر؟ (مطابق شکل ۲)

با زدن گزینه Update نتایج سلول هایی که حاوی لینک هستن بروز خواهد شد.

ارتباط دو شیت در اکسل - پیغام بروزرسانی لینک ها

شکل ۲- ارتباط بین شیتها در اکسل – پیغام بروزرسانی لینک ها

برای مشاهده همه لینک هایی که در یک فایل وجود داره، از مسیر زیر روی Edit Link کلیک میکنیم. از پنجره نمایش داده شده در شکل ۳ همه لینک های موجود در فایل قابل مشاهده هستند.

Data/ Connections/ Edit links

پنجره نمایش لینک های استفاده شده در یک فایل

شکل ۳- پنجره نمایش لینک های استفاده شده در یک فایل

خب در این آموزش با استفاده از سه روش ارجاع دادن به سلول ها و محدوده های مختلف خارج/داخل فایل، و ایجاد ارتباط بین قسمت های مختلف یک شیت ( ارتباط دو شیت در اکسل ) یا فایل رو تشریح کردیم. این موضوع کاربرد زیادی میتونه داشته باشه برای زمانی که داده ها در فایل های جداگانه ذخیره میشن و بخش گزارش یا نرم افزار خروجی، در فایلی جداگانه. حتما سعی کنید فایلی رو با این شرایط تهیه کنید و کاربرد مطالب ارائه شده رو بررسی کنید.

در انتها حتما مقاله مدیریت لینک ها در اکسل رو نگاه کنید.

حسنا خاکزاد 128

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی صنایع، ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس و عاشق اکسل هستم. از سال 1388 که ترم 2 لیسانس بودم، به توصیه استاد مشاورم شروع به خوندن اکسل بصورت حرفه ای کردم و همچنان در حال مطالعه و یادگیری و البته آموزش به بقیه هستم.

آموزش انتقال تصویر هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

توجه ⇐ در صورتی که موفق به انتقال تصویر با برنامه Hik-connect نشدید به مطلب انتقال تصویر به روش انتقال تصویر به روش IP-Static (آی پی-استاتیک) مراجعه کنید.

به طور کلی برای انتقال تصویر در دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-connect باید دو مرحله را طی کنید:

 1. تنظیمات دستگاه DVR: در مرحله اول ابتدا باید تنظیمات دستگاه DVR انجام شود. تمامی مراحل به صورت گام به گام در ادامه آمده است.
 2. تنظیمات نرم افزار در گوشی: پس از فعال کردن دستگاه DVR نوبت به تنظیمات نرم افزار در گوشی می رسد.

“ویدئوی زیر مراحل تنظیمات Hik-connect را در دستگاه NVR یا DVR هایک ویژن نمایش می دهد:”

برای انجام تنظیمات انتقال تصویر به روش Hik-connect در دوربین هایک ویژن، ابتدا باید دستگاه DVR هایک ویژن را از طریق کابل شبکه به اینترنت متصل کنید، برای این کار کافیست مودمی که به اینترنت متصل است را با کابل شبکه ارتباط دهید، (بر خلاف انتقال تصویر با IP Static نیازی به تنظیمات مودم ندارید). بعد از این کار شما باید تنظیمات IP دستگاه DVR را به درستی انجام دهید. برای انجام این تنظیمات به Menu دستگاه مراجعه کرده و سپس گزینه Configuration را بزنید. به قسمت Network مراجعه کرده و در تب General تنظیمات را مانند زیر انجام دهید.

بعد از طی کردن مراحل فوق به تب Access Platform رفته و گزینه Enable را بزنید.

انتقال تصویر هایک ویژن hik-connect

بعد از زدن گزینه Enable صفحه جدیدی باز می شود که باید در این صفحه یک کد (به دلخواه) وارد کنید، مثلا :CCTV123. بعد از وارد کردن کد باید چک باکس زیر را علامت بزنید. سپس گزینه OK را زده تا تنظیمات ذخیره شود.

انتقال تصویر هایک ویژن hik-connect

بعد از انجام تنظیمات فوق، Status تب Platform Access میبایست به حالت Online تبدیل شود. اگر Status آنلاین نشود تنظیمات IP یا DNS یا کابل شبکه اتصالی به مودم ممکن است مشکل داشته باشد. بعد از آنلاین شدن نوبت به تنظیمات گوشی می رسد.

2. تنظیمات نرم افزار Hik-connect در گوشی

ابتدا نرم افزار فوق را دانلود کنید (برای IOS از آپ استور و برای Android از گوگل پلی). بعد از دانلود و نصب برنامه مانند تنظیمات زیر پیش بروید:

1. بعد از بازکردن ابتدا یک پیام ظاهر می شود که باید گزینه Allow را بزنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

2. سپس گزینه Select Country or Region را بزنید .

3. از میان کشور ها ایران را انتخاب کرده و گزینه ثبت را بزنید .

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

4. در صفحه اصلی برنامه روی گزینه Login کلیک کنید.

توضیح: نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که در انتقال تصویر هایک ویژن با برنامه Hik-connect شما باید یک اکانت جدید بسازید ( مانند اکانت تلگرام یا اینستاگرام)، سپس در این اکانت ساخته شده دستگاه خود را وارد کنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

5. در صفحه زیر گزینه Register را بزنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

6. در این مرحله ابتدا Read and Agree را تیک زده سپس ریجستر با ایمیل ( با شماره تلفن ممکن است جواب ندهد) را انتخاب کنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

7. در این مرحله کشور Iran را انتخاب کنید و ثبت را بزنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

8. در این مرحله باید یک ایمیل وارد کنید (ایمیل فعال و معتبر ). برای این ایمیل کد تایید ارسال می شود.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

9. در این مرحله یک کد تایید در ایمیل شما ارسال شده، آن را در این قسمت وارد کنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

10. در این قسمت باید یک نام کاربری و پسورد برای نرم افزار Hik-connect میبایست تعریف شود. ( این نام کاربری و پسورد هیچ ارتباطی با Username و Password دستگاه DVR ندارد). نکته قابل توجه در دوربین هایک ویژن این است که اگر به هر دلیلی نرم افزار را مجددا نصب کردید باید این نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید، زیرا هر دستگاه با یک نام کاربری و رمز عبور خاص کار می کند. اگر می خواهید همزمان در دو گوشی و یا بیشتر تصاویر را ببینید، در گوشی دوم نیاز به ساخت این نام کاربری نیست و فقط کافیست در گوشی دوم وارد شوید. بعد از ست کردن نام کاربری و رمز عبور Finish را بزنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

11. بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور صفحه ریجستر شدن نشان داده می شود. (این مرحله تنظیمی ندارد)

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

12. در این مرحله یک دستگاه باید اضافه شود.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

13. در مرحله ای که دستگاه را می خواهید اضافه کنید، دوربین گوشی فعال میشود و میبایست QR کد را اسکن کنید.

 • QR کد را در برچسب پشت دستگاه می توان مشاهده نمود.
 • همچنین اگر به دستگاه دسترسی ندارید می توانید از طریق Menu دستگاه DVR وارد شده و در قسمت Configuration و در قسمت Network تب Platform Access را بزنید و از آنجا QR کد را اسکن نمایید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

14. بعد از اسکن، نرم افزار به جست و جوی دستگاه می پردازد و اگر آنلاین باشد مانند تصویر زیر روی گزینه Add کلیک کنید. اگر پیغام Offline مشاهده کردید، میبایست تنظیمات IP یا ارتباط اینترنت و کابلی خود را مورد برسی قرار دهید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

نکته: اگر در اسکن QR کد با مشکل مواجه شدید می توانید از طریق Serial No، دستگاه را اضافه کنید.

نکته: Verification Code نیز در سری های قدیمی تر هایک ویژن به صورت پیش فرض وجود دارد، اگر دستگاه جدید دارید باید این کد را ابتدا خود وارد کنید (مانند مرحله تنظیمات DVR در این آموزش).

15. در این مرحله پارامتر های فوق را وارد کنید. دقت کنید که در این مرحله User و Password دستگاه را بزنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

16. بعد از زدن گزینه Finish میتوانید روی دوربین مورد نظر زده تا تصاویر آن را مشاهده کنید.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

سوالات متداول هایک کانتکت:

1- نرم افزار مدیریت تصاویر دوربین Hik-Connect بهتر است یا IVMS4500 ؟

در واقع نرم افزار Hik-Connect تکامل یافته برنامه IVMS4500 است و بسیار ساده تر است؛ بنابراین برتری نسبی دارد.

2- اگر تلفن همراه خود را که در آن حساب کاربری در Hik-Connect ساخته ایم را گم کنیم؛ چه باید کرد؟

در این حالت امکان اتصال به سیستم عامل و حذف حساب کاربری برای حفظ امنیت امکان پذیر است و در این مورد اصلا نگران نباشید. جهت حساب کاربری با نمایندگی رسمی هایک ویژن تماس بگیرین.

3- آیا این امکان وجود دارد از طریق نرم افزار Hik-connect فقط چند تا از تصاویر ضبط شده دوربین ها را به اشتراک گذاشت؟

بله، شما می توانید مثلا از 18 دوربینی که به دستگاه دی وی آر متصل هستند؛ 8 مورد را در اختیار یک شخص قرار دهید و 10 مورد را با شخص دیگری به اشتراک بگذارید.

4- چرا اعلام هشدار برنامه Hik-connect کار نمی کند؟

جهت دریافت اعلان هشدار مراحل زیر را باید دنبال کنید:

 • مطمئن شوید که حتما بخش تشخیص حرکت یا VA در دستگاه فعال است.
 • در برنامه Hik-connect بخش Message Push Notification را فعال کنید.
 • بررسی کنید بخش Alarm Notification برنامه فعال شده است.

5- مشاهده خطای No search result is؛ هنگامی که تلاش می کنید دستگاه جدید را به برنامه Hik-connect اضافه کنید؟

هنگام مشاهده خطای No search result is وارد دوربین یا ضبط کننده خود شوید و مطمئن شوید که اتصال آنها فعال است. پس از آن، شبکه خود را نیز بررسی کنید و مطمئن شوید که همه چیز به درستی پیکربندی شده است و هیچ تنظیمات اضافی در روتر وجود ندارد که اتصال را مسدود کرده باشد.

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن با برنامه Hik-Connect

هایک ویژن تهران

شرکت هایک ویژن همیشه در تلاش برای توسعه و ارائه بهترین محصولات با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز در صنعت نظارت تصویری بوده است. بهترین مارک دوربین مداربسته توسط پلت فرم مدیریت آن تعریف و تکمیل می شود. برای رسیدن به این هدف و برای ارائه بهترین راه حل های نرم افزاری، پلت فرم مدیریت تصاویر ویدئویی باید جامع، هوشمند و منعطف باشد.

HikCentral در دوربین مداربسته هایک ویژن یک نرم افزار مدیریتی قدرتمند است که از آن در نظارت و مانیتورینگ روزانه استفاده می شود. استفاده از آن بسیار آسان بوده و شامل ویژگی هایی مانند نمایش زنده، پخش تصاویر ضبط شده، امکان سرچ و جستجو در تصاویر و… می باشد. همچنین، با وجود رابط انعطاف پذیر مدیریت سیستم آلارم در آن، اپراتورها می توانند به راحتی رویدادهای مربوط به هشدارها را تشخیص داده و مدیریت کنند.

نکات برجسته هایک کانتکت:

 • مدیریت عملیات با استفاده از نقشه سیستم مداربسته و نمایشگرهای بزرگ (ویدئووال)
 • عملکرد کارآمد در رابطه با مدیریت سیستم آلارم
 • رابط کاربری قدرتمند و منعطف

خدمات مشتری در دوربین مداربسته هایک ویژن

HikCentral در دوربین مداربسته هایک ویژن، سرویس های خدماتی مبتنی بر وب قدرتمند و کاملی را برای مشتریان فرآهم می کند، که از طریق آن مشتری می تواند به راحتی در سیستم نرم افزاری خود دستگاه های جدیدی را تعریف نموده و تنظیمات دلخواه را برای دوربین های مداربسته خود انجام دهد. حتی از طریق این سرویس دسترسی به تصاویر به صورت live یا زنده نیز امکان پذیر است. کاربری آسان این سیستم به نحوی است که کاربر بدون هیچ نوع آموزشی و تنها به صورت خودآموز می تواند با آن کار کند.

سایت هایک ویژن

در وبسایت هایک ویژن سنتر سعی بر آن بوده است تا تمامی اطلاعات لازم برای انتخاب بهترین سیستم مداربسته در دسترس مشتریان گرامی باشد. مشتریان عزیز برای آشنایی با محبوب ترین و پرفروش ترین محصولات، می توانند به فروشگاه هایک ویژن مراجعه نمایند. همچنین برای اطلاع از قیمت دقیق محصولات، نحوه خرید، خدمات نصب و … به صفحه تماس نمایندگی هایک ویژن مراجعه نمائید.

ثبت یک دستور متصل

ثبت نام اینترنت پرسرعت ورود کاربران

آموزش کانفیگ و تنظیمات مودم دی لینک (D-LINK) + آموزش تصویری صفر تا صد

آشنایی با مودم دی لینک

در این مطلب به تنظیمات مودم دی لینک می‌پردازیم. با آموزش تنظیم مودم دی لینک و کانفیگ مودم دی لینک همراه ما باشید. تنظیمات مودم d'link با گوشی و کامپیوتر امکان پذیر است.برای اتصال به اینترنت توسط سرویس ADSL باید خط تلفن رانژه گردد. خط رانژه شده خط تلفنی است که می‌تواندVoice و Data را هم‌زمان با هم روی یک خط منتقل کند. فرآیند رانژه توسط شرکت پیشگامان انجام می شود. بعد از آماده سازی خط و به اصطلاح رانژه شدن آن ، شما می توانید با اتصال صحیح مودم خود، به سرویس پیشگامان متصل شده و از اینترنت adsl استفاده کنید.

برای انجام این کار ، ابتدا می بایست اتصال خط تلفن به مودم و یا به اصطلاح روی خط قرار دادن مودم انجام گردد. در داخل هر جعبه مودم ، علاوه بر خود مودم ، معمولا تجهیزاتی برای اتصال به سیستم و خط تلفن وجود دارد.

تجهیزات مورد نیاز برای تنظیمات مودم دی لینک

مودم، کابل تلفن، کابل شبکه، آداپتور برق، نویزگیر، راهنمای سی دی، ضمانت نامه، برچسب گارانتی.

چراغ های نمایشگر پنل جلویی مودم D-LINK

چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است:

 • چراغ Power: نشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است .
 • چراغ ADSL: در صورت ثابت روشن بودن ، نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.
 • چراغ Internet: در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم با اینترنت این چراغ روشن خواهد شد .
 • چراغ Wireless: نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است .
 • چراغ LAN: نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است .

پورت های مودم دی لینک

 • POWER: اتصال آداپتور برق
 • ON/OFF: دکمه روش و خاموش کردن
 • WiFi: روشن و خاموش کردن وایرلس دستگاه
 • RESET: دکمه ریست کردن مودم
 • LAN: اتصال کابل شبکه برای کامپیوتر
 • ADSL: اتصال به خط تلفن

نحوه اتصال مودم دی لینک

ابتدایی‌ترین مرحله تنظیمات مودم dlink ، اتصال مودم از طریق آداپتور برق موجود در جعبه‌ی مودم، به پریز برق می باشد.

بعد از اتصال مودم به پریز برق ، چراغ پاور مودم روشن خواهد شد.

در مرحله بعد شما باید مودم را به خط تلفن مربوط به سرویس خود که به عنوان خط رانژه به شرکت پیشگامان معرفی کرده اید ، متصل کنید .

نکته : چنانچه مودمی استفاده می کنید که در گذشته تنظیماتی روی آن ذخیره شده و مورد استفاده قرار گرفته بوده است، باید مودم ریست شود.

توجه : راه کارهای ریست کردن مودم، در انتهای مطالب، آورده شده است.

اتصال مودم دی لینک به خط تلفن

 • سیم تلفن مربوط به مودم را از طریق دوشاخه و یا سوکت تلفن می‌توانید به پریز تلفن مربوط به خط رانژه‌تان متصل کنید .
 • با اتصال صحیح مودم به خط تلفن، باید چراغ ADSL پس از حدود 30 ثانیه روشن و ثابت شود.

نکته : دقت کنید که استفاده از دوشاخه‌ی ضد برق برای انجام این کار به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود ، چرا که دوشاخه‌های ضد برق موجب ایجاد قطعی و نویز روی خط ADSL شما می شود .

اسپیلیتر

در صورتی که قصد استفاده از دستگاه دیگری (مانند تلفن) روی خط مربوطه را دارید، باید برای جلوگیری از ایجاد نویز شنیداری روی خط تلفن و اختلال بر روی مودم، پیش از هر دستگاه، از قطعه‌ای به نام اسپلیتر استفاده کنید، تا از ایجاد نویز شنیداری بر روی خط رانژه جلوگیری گردد.اسپلیتر، مطابق شکل، دارای یک ورودی به نام Line و دو خروجی به نام های Phone و Modem DSL است. برای قرار دادن اسپلیتر پیش از مودم، ابتدا کابل تلفن خارج شده از پریز را به ورودی Line اسپلیتر متصل کنید .سپس، یک سر کابل تلفن را به خروجی Modem DSL موجود روی اسپلیتر و سر دیگر آن را به درگاه DSL پشت مودم متصل کنید .چنانچه قصد دارید به صورت هم‌زمان از این پریز، برای به کارگیری مودم و تلفن استفاده کنید، در این مرحله از خروجی Phone موجود روی اسپلیتر، یک کابل تلفن به گوشی تلفن خود وصل کنید .

نکته : در صورت اتصال به دو پریز جداگانه، برای استفاده همزمان مودم و تلفن، در این شرایط فقط تلفن نیاز به اسپیلیتر دارد. پیشنهاد می‌شود مقاله دیگر ما درباره علت قطعی اینترنت را بخوانید.

تنظیمات مودم دی لینک

اتصال مودم دی لینک به سیستم

در این بخش از راه اندازی مودم دی لینک ، ارتباط مودم با سیستم از دو طریق امکان پذیر است:

 1. از طریق کابل شبکه (به کمک کامپیوتر یا لپ تاپ)
  برای انجام اتصالات، شما باید یک سر کابل LAN را به خروجی Ethernet که در پشت مودم قرار دارد متصل و سمت دیگر کابل LANرا به پورت موجود بر روی کارت شبکه سیستم خود وصل کنید.
 2. از طریق اتصال وایرلس ( موبایل، لپ تاپ، تبلت و … )

مراحل کانفیگ مودم دی لینک برای اتصال به اینترنت

در این مرحله از تنظیمات مودم d'link ، پس از اتصال مودم به سیستم ، یک مرورگر ( Google chrome , Mozilla Firefox , Internet, Explorer , Safari , browser …) را باز کنید:

 • در قسمت نوار آدرس ( نوار بالایی مرورگر) آدرس192.168.1.1 را وارد کرده و کلید جستجو را بزنید.
 • در صفحه ای که ظاهر می شود، باید یک Username و Passwordوارد نمائید.
 • اطلاعات درخواستی را مطابق زیر، تکمیل کرده و بر روی گزینه Login کلیک کنید.
  • User Name : admin
  • Password : admin
  • در این قسمت وارد تنظیمات D-Link شده و از سربرگ های بالا گزینه Setup را انتخاب کنید سپس گزینه Setup Wizard را انتخاب نماییدو سپس گزینه Next را انتخاب نمایید .

  کانفیگ مودم دی لینک

  • در این قسمت میتوانید رمز عبور ورود به مودم را تغییر دهید و گزینه Next را انتخاب نمایید در غیر این صورت گزینه Skip را انتخاب نمایید .

  کانفیگ مودم D-Link

  • در این قسمت تیک گزینه Automatically را فعال نمایید سپس Next را کلیک نمایید .

  تنظیمات مودم D-Link

  در این قسمت تنظیمات را به صورت شکل زیر انجام دهید:

  • Connection Type را روی حالت PPPoE LLC قرار دهید .
  • میتوانید VPIوVCIرا از پشتیبانی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات دریافت نمایید .
  • تنظیمات PPPoE
  • در قسمت User Name نام کاربری سرویس .
  • در قسمت Password رمز عبور سرویس .
  • و در قسمت Confirm Password مجدد رمز عبور سرویس را وارد کنید .
  • سپس گزینه Next را کلیک نمایید .

  آموزش تنظیمات مودم دی لینک

  تنظیمات Wireless

  • تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید
  • در قسمت SSID اسم وای فای خود را وارد نمایید .
  • در قسمت WPA2 Pre-Shared Key رمز عبور وای فای را وارد نمایید .
  • رمزعبور باید حداقل از 8 کاراکتر یا بیشتر تشکیل شده باشد .
  • سپس Next را کلیک نمایید .

  آموزش کانفیگ مودم دی لینک

  • و در انتها روی Apply کلیک نمایید

  تنظیمات مودم دی لینک با گوشی

  در صورتی که تنظیمات روی مودم به درستی و طبق دستورات وارد شود ، چراغ اینترنت روشن می شود . در نتیجه با روشن شدن چراغ اینترنت متوجه کانفیگ مودم می شویم.

  ریست کردن مودم کانفیگ شده

  بعد از نصب مودم دی لینک اگر نیاز به ریست کردن مودم کانفیگ شده داشتید، از دو طریق این کار امکان پذیر است:

  برای ریست کردن نرم افزاری مودم ( بعد از ورود به تنظیمات مودم ) ، از سربرگ های بالا گزینه ی Management را انتخاب کرده و از منوی سمت چپ گزینه System Management را انتخاب نماید سپس گزینه Restore Default Setting کلیک کنید و منتظر باشید تا مودم Reset شود.

  ریست کردن مودم کانفیگ شده

  اگر به هر دلیلی موفق به ریست کردن نرم افزاری مودم نشدید توصیه می شود از روش دوم ، که سخت افزاری می باشد استفاده کنید.

  در این روش برای ریست کردن مودم باید دکمه ریست را حدودا 15 ثانیه نگه داشته تا چراغADSL از حالت ثابت به چشمک زن تغییر پیدا کند .

  نکته : توجه داشته باشید ، دکمه ای که برای ریست وجود دارد بسیار ظریف بوده و حتما باید با ظرافت انجام گردد.

  در نظر داشته باشید بعد از ریست کردن مودم ، تنظیمات مودم به حالت اولیه باز میگردد .

  اقدامات لازم برای جلوگیری از هک شدن مودم

  امروز با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از شبکه های بی سیم (وایرلس) ، بدون هیچ گونه کابلی افراد می توانند از طریق لپ تاپ ، کامپیوتر و یا گوشی خود به راحتی به اینترنت متصل شوند. اما این نگرانی بین کاربران وجود دارد که چگونه از دسترسی افراد دیگر و هک شدن شبکه خانگی Wi-Fi خود جلوگیری کنند؟

  یکی از مهم ترین اقدامتی که می توانید برای جلوگیری از هک وای فای مودم انجام دهید خاموش یا غیر فعال کردن کلید و امکان WPS در مودم است WPS یا همان Wi-Fi Protected Setup ، استاندارد نچندان مطمئنی در مودم ها است که به کاربران اجازه می دهد بدون استفاده از رمز عبور مطمئن از پین ۸ رقمی مودم یا فعال کردن دکمه WPS به شبکه وای فای متصل شوند.
  استفاده از این قابلیت، خطراتی را نیز به دنبال دارد و هکر ها می توانند با استفاده از روش های مختلف به سادگی امنیت شبکه وای فای شما را دور بزنند.

  در نتیجه توصیه می شود WPS مودم خاموش شود تا مودم از لحاظ امنیت در بالاترین سطح خود قرار گیرد.

  پیشنهاد میشود برای تنظیم مودم تنظیمات مودم تی پی لینک به مقاله مربوطه مراجعه کنید

  از دو طریق می‌شود WPS مودم را غیر فعال کرد:

  1. به کمک کلید ریزی که در پشت مودم یا کنار مودم قرار دارد: (امکان دارد برخی از مودم ها کلید WPS نداشته باشند توجه داشته باشید که کلید ذکر شده با نماد WPS در مودم نمایش داده می شود ) شایان ذکر است که مودم D-link دارای دکمه WPS می باشد.
  2. به کمک تنظیمات مودم: در مرحله اول پیشنهاد می شود اگر دکمه WPS بر روی مودم شما قرار دارد با نگه داشتن دکمه WPS چراغ مربوطه خاموش شده و غیرفعال میشود و همان طور که توضیح داده شد اگر مودم فاقد دکمه WPS باشد و یا به هر دلیلی موفق به غیر فعال کردن WPS از طریق دکمه مربوطه نشدین میتوان وارد تنظمیات مودم خود شده و طبق دستور زیر عمل کنید:
  • Advanced > Advanced Wireless > WPS
  • در این صفحه تیک گزینه Disable WPS زده شود و برروی Apply Change کلیک کنید .

  توصیه می شود بعد از غیر فعال کردن WPS ، اسم و رمز WiFi مودم تغییر داده شود و در پایان حتما برروی Apply Change کلیک کنید.

  در صورتی که در تنظیمات مودم دی لینک با گوشی یا کامپیوتر به مشکلی برخوردید، می‌توانید سوال خود را در قسمت نظرات مطرح کنید تا ما به آن‌ها پاسخ دهیم. نظرات و تجربیات خود را پیرامون تنظیم مودم d link با ما به اشتراک بگذارید.

  برخی از سوالات متداول:

  1. تجهیزات مورد نیاز برای تنظیمات مودم دی لینک کدامند؟

  مودم، کابل تلفن، کابل شبکه، آداپتور برق، نویزگیر، راهنمای سی دی، ضمانت نامه، برچسب گارانتی.

  2. مراحل کانفیگ مودم دی لینک به چه صورت ثبت یک دستور متصل است؟

  در قسمت نوار آدرس 92.168.1.1 را وارد کرده و کلید جستجو را بزنید - یک Username و Passwordوارد نمائید - روی گزینه Login کلیک کنید و …

  ثبت یک دستور متصل

  کمپانی هایلو دو اپلیکیشن اختصاصی Haylou و Haylou Fit را به ترتیب برای هندزفری‌های بی‌سیم و ساعت‌های هوشمند خود طراحی کرده است. برای اتصال هندزفری بی‌سیم Haylou T19 به گوشی هوشمندتان دو روش وجود دارد؛ در روش اول از طریق لیست بلوتوث گوشی اقدام می‌کنید و در روش دوم مستقیما از طریق اپلیکیشن اتصال بین هندزفری و گوشی را برقرار خواهید کرد. در این مطلب قصد داریم آموزش نحوه اتصال هندزفری بی‌سیم Haylou T19 توسط اپلیکیشنHaylou را ارائه کنیم.

  هندزفری بی‌سیم Haylou T19

  این اپلیکیشن با هر دو سیستم عامل اندروید و iOS سازگاری دارد و بنابراین کاربران گوشی‌های اندرویدی و آیفون به‌راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

  1) ابتدا بلوتوث گوشی را روشن کنید.

  2) درب کیس شارژ هندزفری را باز کنید تا هندزفری‌ها روشن شوند.

  هندزفری بی‌سیم Haylou T19

  3) اپلیکیشن Haylou را در گوشی خود اجرا کنید.

  هندزفری بی‌سیم Haylou T19

  4) پس از کمی جستجو هندزفری Haylou T19 توسط اپلیکیشن پیدا می‌شود و اکنون کافیست بر روی گزینه Connect لمس کنید.

  هندزفری بی‌سیم Haylou T19

  5) پس از چند لحظه یک پنجره در صفحه گوشی ظاهر می‌شود که برای اتصال هندزفری سمت راست اجازه می‌خواهد. بر روی دکمه Ok لمس کنید.

  6) پنجره دیگری در صفحه ظاهر می‌شود و این بار باید اجازه اتصال هندزفری سمت چپ به گوشی را تایید کنید.

  7) اکنون هر دو هندزفری سمت چپ و راست به گوشی شما متصل شده‌اند.

  هندزفری بی‌سیم Haylou T19

  با استفاده از اپلیکیشن هایلو می‌توانید به اطلاعاتی مانند درصد شارژ باقیمانده هندزفری سمت چپ، سمت راست و همچنین کیس شارژ دسترسی داشته باشید. امکان سفارشی‌سازی کنترل‌های لمسی و همین‌طور استفاده از اکولایزرهای مختلف از دیگر مواردی هستند که در اپلیکیشن در دسترس کاربر قرار دارد.

  هندزفری بی‌سیم Haylou T19

  همچنین اپلیکیشن Haylou در سیستم عامل اندروید هنگام اتصال هندزفری، انیمیشن جذابی را به نمایش می‌گذارد که متاسفانه در مورد سیستم عامل iOS این طور نیست. اگر به‌ هر دلیل قصد بازگشت به تنظیمات کارخانه‌ای را داشته باشید با استفاده از اپلیکیشن به راحتی می‌توان این کار را انجام داد.

  نکته: اگر به هر دلیل اتصال هندزفری با اپلیکیشن برقرار نشد می‌توانید اپلیکیشن را باز کنید و از قسمت بالا وارد بخش My Devices شوید. در این صفحه بر روی دکمه Add Device لمس کنید و از لیست ظاهر شده بر روی Haylou T19 لمس کنید. اتصال هندزفری با گوشی برقرار می‌شود و می‌توانید به تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

  پیشنهاد میشه اگر در مراحل ثبت نام به مشکل برخوردید از روش های زیر استفاده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.